Kierownictwo KE przestrzega Rumunię przed zmianami w wymiarze sprawiedliwości

Frans Timmermans i Jean-Claude Juncker, źródło Flickr

Frans Timmermans i Jean-Claude Juncker, źródło Flickr

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker oraz jego zastępca Frans Timmermans wydali w środę (24 stycznia) wspólne oświadczenie, w którym zaapelowali do rumuńskich parlamentarzystów, aby jeszcze raz przemyśleli forsowany przez władze projekt zmian w funkcjonowaniu prokuratur, w tym prokuratury antykorupcyjnej. Przeciw tej reformie odbywają się uliczne protesty. Oprócz KE zmiany w rumuńskich prokuraturach skrytykowały też m.in. Rada Europy oraz Komisja Wenecka.

 

Według forsowanej przez rząd pod wodzą Partii Socjaldemokratycznej (PSD) reformy systemu wymiaru sprawiedliwości zmienić mają się m.in. zasady wyboru szefów wielu prokuratur, w tym specjalnej prokuratury antykorupcyjnej. O obsadzie stanowisk będzie według nowych przepisów bezpośrednio decydował premier. Zmienić ma się także status prawny sędziów, których łatwiej będzie karać za „działania niezgodne z prawem”. Zdaniem opozycji oraz uczestników kilkudziesięciotysięcznych protestów ulicznych stworzy to warunki do wywierania politycznego nacisku na prokuratory i sądy, a w efekcie sparaliżowane zostanie zwalczanie korupcji. Przekupstwo to jeden z największych problemów społecznych w Rumunii.

Protesty przeciw reformie

Komisja Wenecka oceniła, że reforma jest sprzeczna z rumuńską konstytucją, a centroprawicowy prezydent Klaus Iohannis zapowiada próbę zablokowania ustaw oraz wyraża obawy o to, że KE może – tak jak w przypadku Polski – uruchomić wobec jego kraju art. 7 unijnego traktatu w związku z naruszeniem praworządności. Mimo to rządzący socjaldemokraci nie wycofują się ze swoich planów, ponieważ wciąż cieszą się poparciem dużej części Rumunów. Także rumuński Sąd Konstytucyjny orzekł w ostatni wtorek, że przepis o ustanowieniu specjalnych środków dyscyplinarnych wobec sędziów jest zgodny z ustawą zasadniczą. 30 stycznia spodziewany jest natomiast wyrok w sprawie przepisu dotyczącego funkcjonowania rad sądowniczych.

Z drugiej strony, nie ustają demonstracje przeciw reformie. Ostatniej soboty kolejne protesty odbyły się w kilku miastach kraju. W Budapeszcie zebrało się 30-60 tys. ludzi.

Prezydent Rumunii obawia się, że jego kraj będzie następny po Polsce

Rumuński prezydent Klaus Iohannis ostrzegł, że wobec jego kraju Komisja Europejska także może zastosować art. 7. unijnego traktatu w związku z obawą o naruszenie praworządności. Rządzący w Rumunii socjaldemokraci także forsują poważne zmiany w systemie sprawiedliwości. Chodzi jednak nie tylko …

Bruksela coraz mocniej zaniepokojona reformami w Rumunii

Szefowie Komisji Europejskiej wystosowali wczoraj oświadczenie skierowane do rumuńskich parlamentarzystów. Jean-Claude Juncker i Frans Timmermans wezwali, aby jeszcze raz przemyśleli poszczególne elementy reformy. Zaapelowali, aby na forum parlamentu odbyły się kolejne debaty na temat forsowanych zmian w celu „zbudowania szerokiego konsensusu, który pozwoli pójść naprzód.” „Niezależność rumuńskiego systemu wymiaru sprawiedliwości oraz jego zdolność do efektywnego zwalczania korupcji są bardzo ważnymi kamieniami węgielnymi dla silnej Rumunii w Unii Europejskiej” – czytamy w oświadczeniu.

W związku z niewystarczającymi pozytywnymi efektami w walce z korupcją Rumunia objęta jest przez KE specjalnym mechanizmem antykorupcyjnym . Jean-Claude Juncker wielokrotnie podkreślał, że chciałby, aby obostrzenia wobec Bukaresztu zniesiono do końca jego kadencji, która upływa jesienią 2019 r. Przewodniczący KE dodaje jednak, że ostatnie wydarzenia na rumuńskiej scenie politycznej oddalają ten scenariusz.

Juncker i Timmermans wytknęli również władzom Rumunii, że zignorowały zalecenia Brukseli w sprawie poprawy walki z korupcją, jakie znalazły się w raporcie KE opublikowanym w listopadzie ubiegłego roku. Raport ten dotyczył nie tylko Rumunii, ale także Bułgarii.

Bułgaria: Parlament odrzucił weto prezydenta ws. ustawy antykorupcyjnej

W Bułgarii rządząca koalicja zdołała przegłosować weto prezydenta wobec nowej ustawy antykorupcyjnej. Pomogła im w tym część zbuntowanych posłów opozycji. Na zmiany w prawie antykorupcyjnym naciska na Bułgarię UE.
 
Ustawa dotycząca walki z korupcją bułgarski została przyjęta przez parlament 20 grudnia. …