KE wszczyna wobec Polski procedurę ochrony praworządności ws. Sądu Najwyższego

Siedziba Komisji Europejskiej w Brukseli, źródło: Wikipedia, fot. Drow male

Siedziba Komisji Europejskiej w Brukseli, źródło: Wikipedia, fot. Drow male

Komisja Europejska poinformowała o rozpoczęciu wobec Polski postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Chodzi o naruszenie unijnej praworządności poprzez nową ustawę o Sądzie Najwyższym, która m.in. doprowadzi do wymiany ponad 1/3 składu sędziowskiego tej instytucji oraz skrócenia kadencji I Prezes.

 

Polskie władze otrzymały już pismo od Komisji Europejskiej. Potwierdził to na konferencji w Brukseli rzecznik KE Margaritis Schinas. Przypomniał, że po uruchomieniu procedury ws. ochrony praworządności Polska ma miesiąc na udzielenie formalnej odpowiedzi. Całe postępowanie może się natomiast skończyć złożeniem przez Brukselę pozwu wobec Warszawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a ewentualny wyrok nawet karami finansowymi. „Decyzja o uruchomieniu procedury została podjęta ze względu na brak postępów w rozmowach z polskim rządem na temat ustawy o Sądzie Najwyższym oraz nieuchronne wdrożenie nowego wielu emerytalnego dla sędziów SN” – powiedział Schinas, dodając przy tym jednak, że Bruksela wciąż liczy na dialog z Warszawą.

KE: Zasada niezależności sądownictwa naruszona

Komisja Europejska przyłączyła się do krytyki nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, która m.in. zmienia wiek emerytalny sędziów z 70 do 65 lat. W wyniku tej zmiany 27 z 72 będzie zmuszonych do przejścia w stan spoczynku. Oznacza to wymianę ponad 1/3 składu sędziowskiego oraz skrócenie 6-letniej kadencji I Prezes SN Małgorzaty Gersdorf. „Zgodnie z ustawą obecni sędziowie mogą zadeklarować Prezydentowi RP chęć dalszego zajmowania stanowiska. Prezydent może dwukrotnie przedłużyć mandat sędziego każdorazowo na okres trzech lat. Brak jest kryteriów, którymi ma się kierować Prezydent, podejmując decyzję o przedłużeniu; nie ma też możliwości przeprowadzenia kontroli sądowej takiej decyzji. Komisja jest zdania, że środki te naruszają zasadę niezależności sądownictwa, w tym zasadę nieusuwalności sędziów, a tym samym Polska nie wypełnia swoich zobowiązań wynikających z art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej w związku z art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej” – głosi oświadczenie Komisji Europejskiej.

Decyzję KE jako pierwszy skomentował odpowiedzialny za sprawy europejskie wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański, który w ubiegłym tygodniu przedstawiał podczas ministerialnego spotkania w Luksemburgu argumenty polskich władz za nową ustawą o Sądzie Najwyższym. Z jego wypowiedzi wynika, że Warszawa spodziewa się decyzji KE o skierowaniu pozwu do TSUE. „Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej będzie miał przed sobą trudne zadanie. To orzeczenie będzie ważne dla ustroju UE, ponieważ wskaże granice możliwej ingerencji prawa wspólnotowego w zakres autonomii państw UE ws. organizacji wymiaru sprawiedliwości” – powiedział wiceminister Szymański w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Polska tłumaczyła się w Luksemburgu z reformy sądownictwa

Trzy godziny trwało wysłuchanie Polski podczas spotkania unijnych ministrów ds. europejskich w Luksemburgu. To kolejny etap prowadzonej wobec Warszawy przez Komisję Europejską procedury o naruszenia praworządności. Tego typu wysłuchanie odbyło się po raz pierwszy w historii UE.
 
Część dotycząca przeforsowanej przez …

Prezydent wyznaczy datę przejścia I Prezes SN na emeryturę

W ostatni czwartek Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego podjęło uchwałę o tym, że obecna I Prezes Sądu Najwyższego pozostaje mimo ustawy na swoim stanowisku aż do końca kadencji, czyli do 30 kwietnia 2020 r. „My sędziowie Sądu Najwyższego uczestniczący w Zgromadzeniu Ogólnym SN w dniu 28 czerwca 2018 r., pamiętając o złożonym ślubowaniu sędziowskim i wierni Konstytucji RP, która jest najwyższym prawem RP, stwierdzamy, że sędzia SN prof. Małgorzata Gersdorf zgodnie z bezpośrednio stosowanym art. 183 ust 3 konstytucji pozostaje do dnia 30 kwietnia 2020 r. pierwszym prezesem SN, kierującym instytucją, w której pełnimy naszą służbę społeczeństwu” – głosi uchwała.

Z kolei Kancelaria Prezydenta RP zapowiada, że Andrzej Duda, na mocy nowej ustawy, jutro podejmie decyzję o terminie, w jakim Małgorzata Gersdorf zostanie przeniesiona w stan spoczynku. Jak przekonują przedstawiciele Kancelarii, wynika to z faktu, że nie złożyła ona przewidzianego ustawą wniosku o pozostawieniu jej na stanowisku. Małgorzata Gersdorf przekonuje natomiast, że nie może działać w zgodzie z ustawą, którą Sąd Najwyższy uznał za niezgodną z konstytucją. Tymczasem premier Mateusz Morawiecki przekonuje, że ustawa jest całkowicie zgodna z konstytucją.

Uruchomienie wobec Polski procedury naruszenia prawa UE już dziś?

Komisja Europejska uruchomi dziś (29 czerwca) procedurę naruszenia unijnego prawa wobec Polski w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym, o ile fiaskiem zakończą się rozpoczęte wczoraj wieczorem negocjacje z premierem Morawieckim – informują media.