KE proponuje nowy system tożsamości cyfrowej dla obywateli UE

Margrethe Vestager, Komisja Europejska, KE, UE, Unia Europejska

Wiceprzewodnicząca wykonawcza KE do spraw Europy na miarę ery cyfrowej Margrethe Vestager / Zdjęcie: © European Union 2021 - Source: EC - Audiovisual Service [Christophe Licoppe]

Komisja Europejska zaproponowała wczoraj europejskie ramy tożsamości cyfrowej, dostępnej dla obywateli, rezydentów i przedsiębiorstw. Dzięki nowemu systemowi obywatele za pomocą smartfonów będą mogli udowodnić swoją tożsamość i udostępniać dokumenty elektroniczne z europejskiego portfela tożsamości cyfrowej.

 

Europejczycy uzyskają dostęp do usług internetowych za pomocą krajowej identyfikacji cyfrowej, która będzie uznawana w całej Europie. Duże platformy będą miały obowiązek akceptowania europejskich portfeli tożsamości cyfrowej na wniosek użytkowników, na przykład w celu udowodnienia, że są oni w określonym wieku.

„Europejska tożsamość cyfrowa pozwoli nam wykonywać te same czynności w każdym państwie członkowskim, bez dodatkowych kosztów i przeszkód. Może to być wynajem mieszkania lub otwarcie rachunku bankowego poza naszym krajem pochodzenia. Można tego będzie dokonywać w sposób bezpieczny i przejrzysty”, wyjaśniła podczas wczorajszej (3 czerwca) konferencji wiceprzewodnicząca wykonawcza KE do spraw Europy na miarę ery cyfrowej Margrethe Vestager.

Komisja uspokaja, że korzystanie z europejskich portfeli tożsamości cyfrowej będzie zawsze wyborem użytkownika. „Będziemy więc mogli zdecydować o tym, ile informacji na swój temat chcemy przekazać, komu i w jakim celu”, zapewniła Vestager. „Jest to niepowtarzalna okazja, by jeszcze bardziej doświadczyć życia w Europie i bycia Europejczykami”, oceniła.

Jakie nowe możliwości wynikają z propozycji KE?

Na mocy nowego rozporządzenia państwa członkowskie UE zaoferują obywatelom i przedsiębiorstwom tzw. cyfrowe portfele. Umożliwią one połączenie tożsamości cyfrowej z dowodami uwierzytelniającymi inne dane osobowe, takimi jak choćby prawo jazdy, dyplomy naukowe czy rachunek bankowy. Portfele oferowane będą nie tylko przez organy publiczne, ale też przez podmioty prywatne pod warunkiem ich uznania przez państwa członkowskie.

„Obywatele UE oczekują nie tylko wysokiego poziomu bezpieczeństwa, ale również wygodnego sposobu komunikacji z administracjami krajowymi, np. w celu złożenia deklaracji podatkowej czy zarejestrowania się na uniwersytecie europejskim – czyli w przypadkach, gdy wymagana jest formalna identyfikacja”, oznajmił komisarz UE ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton.

Portfele tożsamości cyfrowej stworzą obywatelom państw członkowskich UE dostęp do różnorodnych usług online bez konieczności korzystania z prywatnych metod identyfikacji lub niepotrzebnego udostępniania danych osobowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu Europejczycy będą mieli stałą kontrolę nad tym, jakie dane udostępniają i jakiej organizacji.

„Europejskie portfele tożsamości cyfrowej zaoferują nową możliwość przechowywania i wykorzystywania danych dotyczących wszelkiego rodzaju usług, od odprawy na lotnisku po wynajem samochodu. Chodzi o zapewnienie konsumentom możliwości wyboru”, zaznaczył Breton.

Francuski komisarz zwrócił uwagę, że z tożsamości cyfrowej skorzystają także przedsiębiorstwa „i będą mogły oferować szeroki zakres nowych usług, ponieważ wniosek oferuje rozwiązanie dla bezpiecznych i zaufanych usług identyfikacji”.

UE zmusi międzynarodowe korporacje do przejrzystości podatkowej

Zawarte uzgodnienia wymagają jeszcze formalnego zatwierdzenia zanim staną się prawem.

Trzy zalety unijnej tożsamości cyfrowej

Nowa inicjatywa europejskiej tożsamości cyfrowej ma trzy duże atuty, wskazuje Komisja. Pierwszym z nich jest dostępność – będą mogli skorzystać wszyscy obywatele i mieszkańcy UE, którzy będą tego chcieli, a także unijne przedsiębiorstwa.

Druga zaleta to powszechne zastosowanie – portfele europejskiej tożsamości cyfrowej mogą być powszechnie wykorzystywane jako sposób identyfikacji użytkowników lub uwierzytelnienia określonych danych osobowych, w celu zapewnienia dostępu do publicznych i prywatnych usług cyfrowych w całej Unii.

Trzecia, nie mniej ważna zaleta, to możliwość stałej kontroli nad przesyłanymi danymi. Obywatele będą mogli wybrać, które dane i certyfikaty będą udostępniać stronom trzecim. Będą mogli także śledzić postępowanie z nimi. Dzięki kontroli użytkowników udostępniane będą wyłącznie niezbędne informacje.

Unijny certyfikat szczepionkowy już działa w Polsce. W całej UE od 1 lipca

Polska jest wśród siedmiu państw Unii Europejskiej, które zdecydowały się już stopniowo wydawać certyfikaty covidowe.

Kiedy skorzystamy z tożsamości cyfrowej?

Komisja Europejska wezwała państwa członkowskie do ustanowienia do września 2022 r. zestawu narzędzi potrzebnych do wprowadzenia inicjatywy tożsamości cyfrowej oraz do niezwłocznego rozpoczęcia niezbędnych prac przygotowawczych. Zestaw narzędzi powinien obejmować architekturę techniczną, normy i wytyczne dotyczące najlepszych praktyk.

Równolegle z procesem legislacyjnym Komisja będzie współpracować z państwami członkowskimi i sektorem prywatnym nad technicznymi aspektami europejskiej tożsamości cyfrowej. Za pośrednictwem programu „Cyfrowa Europa” Komisja wspiera realizację ram europejskiej tożsamości cyfrowej.

Jak podkreśla KE, wiele państw członkowskich przewidziało projekty w zakresie e-administracji, w tym na rzecz wdrożenia europejskiej tożsamości cyfrowej, w przesłanych do Brukseli swoich Krajowych Planach Odbudowy gospodarczej po pandemii koronawirusa.