KE sprawdzi, czy Nike korzystało z ulg podatkowych w Holandii

Kara dla Google

Margrethe Vestager, komisarz ds. konkurencji// Źródło: KE

Komisja Europejska zdecydowała w czwartek o wszczęciu szczegółowego śledztwa, które ma na celu stwierdzić, czy Holandia naruszyła prawo europejskie, pozwalając firmie Nike na płacenie niższych podatków.

 

„Kraje członkowskie nie powinny pozwalać przedsiębiorstwom na tworzenie złożonych struktur, które bezzsadnie pomniejszają ich dochód podlegający opodatkowaniu i zapewniają im nieuczciwą przewagę nad konkurentami” – powiedział unijna komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager.

Niezgodna z prawem pomoc państwa?

Komisja sprawdzi, czy Holandia wspierała Nike poprzez zatwierdzenie przepisów podatkowych, które „bezzasadnie” zmniejszyły podstawę opodatkowania amerykańskiej firmy.

Jeśli Holandia pozwalała Nike płacić mniej podatków niż innym przedsiębiorstwom, których transakcje wyceniono zgodnie z warunkami rynkowymi, oznacza to, że przyznała firmie selektywną korzyść.

Zgodnie z prawem unijnym stanowiłoby to niezgodną z prawem pomoc państwa, podobną do tej, której Irlandia udzieliła amerykańskiemu gigantowi elektronicznemu Apple.

IKEA pod lupą Komisji Europejskiej ws. podatków

Komisja Europejska zbada czy szwedzki gigant meblowy nie płacił niższych podatków niż powinien, co z kolei mogło poprawiać jego sytuację względem konkurentów. Bruksela chce także sprawdzić czy wszystko nie działo się za przyzwoleniem władz Holandii.
 
IKEA od lat 80. XX wieku …

Opłaty mogą nie odzwierciedlać rzeczywistości

Komisja skupi się na dwóch spółkach zależnych grupy Nike w Holandii: Nike European Operations Netherlands BV oraz Converse Netherlands BV.

Przedsiębiorstwa te zajmują się sprzedażą produktów Nike i Converse (w tym ewidencją sprzedaży) w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Zapłaciły one podlegające odliczeniu od podatku opłaty licencyjne w zamiast za możliwość korzystania z własności intelektualnej obejmujące marki Nike i Converse.

Między 2006 r. a 2015 r. Holandia zawarła pięć umów, które zatwierdzały sposób obliczania tej opłaty. Dwie z umów wciąż obowiązują.

Doprowadziły one do tego, że Nike płaciło podatki na podstawie ograniczonej marży operacyjnej wynikającej z wyników sprzedaży.

Komisja podejrzewa, że opłaty zatwierdzone przez holenderskie władze „mogą nie odzwierciedlać rzeczywistości gospodarczej”. Na tym etapie Unia uważa, że  przedsiębiorstwa negocjujące ze sobą na warunkach rynkowych nie zgodziłyby się na tak wysokie opłaty.

Apple zaczyna spłacać w Irlandii zaległe podatki

Irlandzkie ministerstwo finansów poinformowało, że amerykański koncern rozpocznie niebawem przekazywanie pieniędzy w ratach na specjalne konto depozytowe. Fundusze te zostaną uruchomione jednak dopiero wtedy, gdy zapadnie wyrok TSUE dotyczący sporu Komisji Europejskiej z Irlandią. W sumie chodzi o kwotę nawet 13 …

Należy zapewnić „równe zasady gry”

Teraz Holandia i Nike mają okazję, żeby odpowiedzieć na zastrzeżenia Komisji.

Unijni urzędnicy zajmują się już podobną sprawą. Firmą, której władze Holandii mogły zapewnić nieuczciwą przewagę, jest producent mebli IKEA.

Nie zmienia to faktu, że Komisja z zadowoleniem przyjęła działania Holandii, które mają zreformować zasady opodatkowania przedsiębiorstw i doprowadzić do tego, by firmom na terenie Unii Europejskiej zapewniono „równe zasady gry”.