KE pozwała sześć państw w związku z zanieczyszczonym powietrzem

źródło: Flickr/UN Photo/Kibae Park

źródło: Flickr/UN Photo/Kibae Park

Komisja Europejska skierowała wczoraj (17 maja) pozwy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wobec Niemiec, Francji, Rumunii, Węgier, Włoch oraz Wielkiej Brytanii. Chodzi o podjęcie niewystarczających działań w kierunku poprawy jakość powietrza.

 

Z szacunków Komisji Europejskiej wynika, że z powodu wywołanych zanieczyszczonym powietrzem chorób rocznie umiera na terenie UE nawet 400 tys. ludzi. Ustanowione w 2005 i 2010 r. cele dotyczące ograniczenia ilości szkodliwych substancji unoszących się w powietrzu w aż 23 państwach członkowskich wciąż pozostają głównie na papierze. Chodzi zarówno o przekroczenie norm obecności w powietrzu emitowanego przez pojazdy oraz zakłady przemysłowe dwutlenku azotu, jak i pyłu zawieszonego, który emitują także instalacje grzewcze. W pozwanych państwach nie tylko występują zbyt duże stężenia tych zanieczyszczeń, ale także zbyt długi jest czas gdy dopuszczalne wartości są przekraczane. Zdaniem KE wynika to m.in. z tego, że państwa członkowskie nie podejmują odpowiednich działań, które pozwoliłyby skrócić te okresy.

Kolejny pozew ze strony KE

W najnowszym pozwie jaki KE skierowała do TSUE wymienionych jest tylko sześć państw, ale nie oznacza to, że innym się upiekło. Polska i 15 innych państw członkowskich zostało już wcześniej pozwanych w tej sprawie. W lutym bieżącego roku TSUE potwierdził w swoim wyroku, że Warszawa złamała unijne przepisy dotyczące norm jakość powietrza.

O pozwaniu w tej sprawie kolejnych sześciu państw poinformował na konferencji prasowej w Brukseli komisarz ds. środowiska Karmenu Vella. „Decyzja o skierowaniu do TSUE spraw przeciwko państwom członkowskim została podjęta w imieniu Europejczyków. Jak podkreślamy, zadaniem KE jest ich ochrona. Nasza decyzja wynika z tego zobowiązania. W ciągu ostatniej dekady pozwane do Trybunału państwa członkowskie otrzymały wystarczająco dużo ostrzeżeń ostatniej szansy i mogły poprawić sytuację. Jestem przekonany, że dzisiejsza decyzja doprowadzi do znacznie szybszej poprawy sytuacji obywateli. Niemniej jednak samo wejście na drogę prawną nie rozwiąże problemu” – mówił komisarz Vella. Przypomniał też, że KE może udzielać krajowym organom administracyjnym „praktycznej pomocy w kwestii dążeń do zapewnienie czystego powietrza w europejskich miastach czy gminach.”

Polsce grożą kary za zanieczyszczanie powietrza

Polsce grożą kary za zanieczyszczanie powietrza, bo TSUE w Luksemburgu orzekł wczoraj, że nasz kraj narusza unijne prawo w tej dziedzinie. Tego samego dnia jednak rząd ogłosił start programu „SMOG STOP”, który w najbliższych latach ma zapewnić krajowi czyste powietrze.

Wezwanie ws. homologacji pojazdów

Komisja Europejska od lat apeluje do państw członkowskich nie tylko o działania związane z emisją do atmosfery zanieczyszczeń przez przemysł i gospodarstwa domowe, ale także o przestrzeganie przepisów w zakresie homologacji pojazdów. Mówiła o tym w Brukseli komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw Elżbieta Bieńkowska. „Warunkiem sukcesu w walce z zanieczyszczeniem powietrza w miastach jest zaangażowanie się sektora motoryzacyjnego. Przyszłością są samochody nieemitujące żadnych zanieczyszczeń. Jednak zanim się one pojawią, konieczne jest przestrzeganie przepisów dotyczących emisji. Producenci, którzy łamią prawo, muszą ponieść konsekwencje tych naruszeń” – mówiła komisarz Bieńkowska.

W kwestii homologacji pojazdów KE wystosowała na razie dodatkowe wezwania do usunięcia uchybień. Otrzymały je cztery państwa członkowskie: Niemcy, Włochy, Luksemburg oraz Wielka Brytania.

Interaktywna mapa jakości powietrza już w internecie

Europejska Agencja Środowiska (EEA) i Komisja Europejska uruchomiły wczoraj (16 listopada) europejski indeks jakości powietrza (European Air Quality Index). Interaktywna mapa przedstawia gromadzone z godziny na godzinę dane z ponad dwóch tysięcy stacji pomiarowych w Europie i pozwala śledzić poziom pyłów zawieszonych, dwutlenku azotu czy dwutlenku siarki.