Komisja Europejska ujednolici przepisy podatkowe dla przedsiębiorstw

Unia Europejska, Bruksela

Komisarz UE ds. gospodarczych Paolo Gentiloni / fot. via Twitter/EP Audiovisual [twitter.com/europarlAV]

Komisja Europejska przyjęła komunikat w sprawie ujednolicenia opodatkowania działalności gospodarczej. Celem jest „promowanie solidnego, skutecznego i sprawiedliwego systemu opodatkowania działalności gospodarczej” na terenie UE. Do 2023 r. KE ma opublikować nowe ramy opodatkowania przedsiębiorstw w UE.

 

W komunikacie Komisja przedstawiła swoją wizję wspierania odbudowy Europy po pandemii COVID-19 poprzez reformy systemu opodatkowania przedsiębiorstw. KE deklaruje, że dąży do stworzenia „sprawiedliwego i stabilnego otoczenia biznesowego, które przyczyni się do pobudzenia zrównoważonego wzrostu gospodarczego w UE, sprzyjającego tworzeniu licznych miejsc pracy, a także do zwiększenia naszej otwartej strategicznej autonomii”.

Minister finansów: Koronawirus cofnął polską gospodarkę o dwa lata, ale uda się to nadrobić

Szef resortu finansów przewiduje, że jeszcze w tym roku będzie “zdecydowanie lepiej”.

Gentiloni: Potrzebujemy systemów podatkowych na miarę XXI wieku

„Nadszedł czas, aby zweryfikować zasady opodatkowania w Europie. Podobnie jak nasze gospodarki, które przechodzą na nowy model wzrostu przy wsparciu „Next Generation EU”, nasze systemy podatkowe muszą zostać dostosowane do priorytetów XXI wieku”, stwierdził podczas wczorajszej konferencji prasowej unijny komisarz ds. gospodarki Paolo Gentiloni.

Komisja Europejska wzięła też pod uwagę postępy w obszarze reformy podatkowej, jakich dokonano na forum G20 i OECD. „Odnowienie relacji transatlantyckich oferuje nam możliwość dokonania świadomych postępów w kierunku reformy podatkowej o światowym zasięgu”, zwrócił uwagę Włoch.

Gentiloni podkreślił, że Unia musi „wykorzystać tę szansę, dbając jednocześnie o to, aby międzynarodowe umowy chroniły najważniejsze interesy europejskie”.

Optymistyczne prognozy dla gospodarki w Polsce oraz UE. W ożywieniu pomaga kampania szczepień

Według unijnych ekspertów, wraz ze stopniowym znoszeniem ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, gospodarka powinna się ożywić.

Nowe ramy opodatkowania dochodów w UE

„Dzisiaj określamy sposób, w jaki nowy globalny ład będzie wdrażany w UE. Kolejne kroki, które podejmiemy w nadchodzących trzech latach, zwiększą przejrzystość podatkową, pomogą małym i dużym przedsiębiorstwom w realizacji odnowy, rozwoju i inwestycji”, wyjaśnił Paolo Gentiloni.

Komisja chce przedstawić do 2023 r. nowe ramy opodatkowania przedsiębiorstw w UE. Mają one w założeniu zmniejszyć obciążenia administracyjne, usunąć przeszkody podatkowe i wypracować na rynku warunki bardziej sprzyjające przedsiębiorcom. Ramy opodatkowania dochodów (BEFIT) ujednolicą przepisy podatkowe od działalności gospodarczej, co ma pozwolić na „sprawiedliwszy podział praw do opodatkowania między państwami członkowskimi”.

BEFIT ma ograniczyć biurokrację, zmniejszyć koszty przestrzegania przepisów, zminimalizować możliwości unikania opodatkowania i być wsparciem w procesie tworzenia miejsc pracy i inwestowania na jednolitym rynku. Nowe ramy zastąpią oczekujący na rozpatrzenie wniosek w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych. Wniosek ten zostanie teraz wycofany.

Komisja planuje też szerszą debatę na temat przyszłości opodatkowania w UE. Zakończy się ona w 2022 r. specjalnym sympozjum podatkowym, dotyczącym unijnej struktury podatkowej do 2050 r.

„Nasze przepisy podatkowe powinny wspierać odnowę gospodarczą sprzyjającą włączeniu społecznemu, być przejrzyste i wykluczyć zjawisko unikania opodatkowania. Powinny być również skuteczne dla przedsiębiorstw dużych i małych”, oświadczył Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy KE ds. gospodarki służącej ludziom.

Aktualizacja strategii przemysłowej UE. Bruksela chce bronić firmy przed nieuczciwą konkurencją

W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska zaprezentowała zaktualizowany plan strategii przemysłowej z 2020 r.

Co planuje KE na pierwsze lata po pandemii?

Komisja w przyjętym komunikacie określiła też strategię podatkową na najbliższe dwa lata. Przewiduje ona promowanie produktywnych inwestycji i przedsiębiorczości, skuteczniejszą ochronę dochodów krajowych oraz wsparcie transformacji ekologicznej i cyfrowej. Strategia opiera się ona na tzw. planie działania w obszarze podatków, przedstawionym przez Komisję latem ubiegłego roku.

W ciągu najbliższych dwóch lat KE stawia sobie za cel zapewnienie większej przejrzystości publicznej. W ramach tego celu pojawia się propozycja, aby niektóre duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność w UE publikowały swoje efektywne stawki opodatkowania.

Ponadto Komisja chce wspierać odbudowę gospodarczą państw członkowskich, zajmując się kwestią preferencyjnego traktowania zadłużenia w obowiązującym obecnie systemie opodatkowania działalności gospodarczej, w którym finansowanie dłużne przedsiębiorstw jest traktowane korzystniej niż finansowanie kapitałowe. Chodzi o to, by zachęcać przedsiębiorstwa do finansowania działalności z pomocą kapitału własnego, a nie finansowania dłużnego.

Dzień Europy 2021. Czego potrzeba dziś Unii Europejskiej?

71 lat temu podpisana została historyczna deklaracja Schumana.

Podatki a cyfrowa i „zielona” transformacja

Oprócz reform opodatkowania działalności gospodarczej Komisja Europejska ma wkrótce przedstawić planowane działania na rzecz bardziej sprawiedliwego opodatkowania w gospodarce cyfrowej. KE planuje wprowadzenie podatku cyfrowego w ramach zasobów własnych UE.

Komisja ma też przedstawić przegląd dyrektywy w sprawie opodatkowania energii oraz wniosku w sprawie mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM) w kontekście pakietu „FitFor55” i Europejskiego Zielonego Ładu.