KE chce bardziej przejrzystych zasad wydawania „złotych wiz”

Komisarz UEds. sprawiedliwości Vĕra Jourová, źródło KE

Komisarz UEds. sprawiedliwości Vĕra Jourová, źródło KE

Komisja Europejska przedstawiła raport dotyczący funkcjonowania tzw. zlotych wiz i złotych paszportów. Chodzi o ułatwienia dla zagranicznych inwestorów, którzy mogą otrzymać prawo do swobodnego poruszania się po Strefie Schengen lub nawet uzyskać obywatelstwo. Zdaniem KE może to stanowić zagrożenie dla UE.

 

Programy tzw. złotych wiz przyznawanych za inwestycje w danym kraju członkowskim funkcjonują w aż 20 unijnych państwach. Prawo do stałego pobytu (w niektórych przypadkach nawet 10-letniego) oraz do swobodnego podróżowania po całej Strefie Schengen w zamian za wysokie inwestycje przyznają Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Wielka Brytania i Włochy.

Trzy państwa członkowskie oferują także możliwość uzyskania w ten sposób ich obywatelstwa, a co za tym idzie obywatelstwa UE. To Bułgaria, Cypr i Malta. W tych trzech krajach osoba ubiegająca się o „złoty paszport” nie musi nawet w nim fizycznie mieszkać. To nie podoba się Komisji Europejskiej.

Coraz więcej Brytyjczyków występuje o obywatelstwo innego kraju członkowskiego UE

Od czasu referendum na temat opuszczenia przez Wielką Brytanię UE, liczba brytyjskich obywateli, którzy otrzymali obywatelstwo innego unijnego państwa znacząco wzrosła. Wciąż bowiem niejasne jest to, ile ze swoich dotychczasowych praw brytyjscy obywatele zachowają na terenie UE. Brytyjskie prawo zezwala …

Raport KE ws. „złotych wiz i paszportów”

KE przygotowała i przedstawiła specjalny raport na temat ułatwień dotyczących wiz, pozwoleń na pobyt i przyznawania obywatelstwa. Stwierdzono w nim, że tego typu programy stwarzają zagrożenia dla UE, przede wszystkim w kwestii bezpieczeństwa, prania brudnych pieniędzy, korupcji czy unikania opodatkowania. To w gestii państw członkowskich, a nie instytucji europejskich, leży kwestia przyznawania obywatelstw czy wiz, ale KE zwraca uwagę na niemal całkowity brak koordynacji i współpracy między państwami członkowskimi ws. ułatwień pobytowych dla inwestorów z krajów trzecich.

„Przebywanie legalnie na terytorium UE i w Strefie Schengen wiąże się z prawami i przywilejami, które nie powinny być nadużywane. Państwa członkowskie są zobowiązane zawsze w pełni przestrzegać istniejących obowiązkowych mechanizmów kontroli i równowagi oraz je stosować. Nie powinny być z tego zwolnione także w przypadku krajowych programów ułatwień pobytowych dla inwestorów. Nie można zmarnować efektów pracy, jaką wykonaliśmy wspólnie w ostatnich latach, aby zwiększyć bezpieczeństwo, wzmocnić ochronę naszych granic i wyeliminować luki informacyjne. Będziemy monitorować, czy prawo UE jest w pełni przestrzegane” – mówił podczas prezentacji raportu komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Awramopoulos.

Komisarz ds. sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci Věra Jourová przypomniała natomiast, że działania jednych państw członkowskich mają wpływ na sytuację innych państw. „Uzyskanie obywatelstwa jednego państwa członkowskiego oznacza także, że dana osoba staje się obywatelem UE ze wszystkim prawami, jakie się z tym wiążą, w tym prawem do swobodnego przemieszczania i dostępem do rynku wewnętrznego. Osoby uzyskujące obywatelstwo UE muszą mieć rzeczywisty związek z danym państwem członkowskim. Chcemy większej przejrzystości przy przyznawaniu obywatelstwa i ściślejszej współpracy między państwami członkowskimi. W UE nie powinno być żadnych słabych ogniw, aby nikt nie miał możliwości wyboru programu opartego na najłagodniejszych zasadach” – powiedziała komisarz Jourová.

Belgijskie obywatelstwo dla Brytyjczyków pracujących dla UE?

Taki pomysł rzucił w ubiegłym tygodniu przewodniczący Komisji Europejskiej podczas debaty po wystąpieniu premiera Belgii na forum Parlamentu Europejskiego. Brexit sprawi bowiem, że około tysiąca Brytyjczyków zatrudnionych w Brukseli w instytucjach UE z dnia na dzień może stracić pracę. Tymczasem …

KE chce monitorować państwa członkowskie

KE wskazała w swoim raporcie, że nie istnieją żadne wiarygodne dane, które pozwoliłyby stwierdzić ile wniosków ws. „złotych wiz” i „złotych paszportów” złożono w państwach członkowskich oraz ile z nich rozpatrzono pozytywnie. Bruksela chce nie tylko stworzyć, za sprawą powołanej w tym celu specjalnej grupy eksperckiej z różnych państw członkowskich, funkcjonujący system wymiany informacji, ale także stale monitorować to, ile jest corcznie wnioskodawców, z jakich pochodzą krajów oraz czy wydano im dokumenty w zgodzie z unijnym prawem.

Co więcej, zdaniem KE monitorowaniu powinno podlegać także to, gdzie trafiają później wnoszone przez inwestorów środki. Chodzi o to, aby wyeliminować przypadki prania pieniędzy lub korupcji. Z opublikowanego w 2018 r. raportu Global Witness i Transparency International wynika, że państwa członkowskie UE uzyskały w ciągu ostatnich 10 lat ok. 25 mld euro inwestycji bezpośrednich dzięki systemowi „złotych wiz” i „złotych paszportów”. Wydano w tym celu prawie 100 tys. zezwoleń na stały pobyt oraz ponad 6 tys. obywatelstw.

Francja odbiera obywatelstwo za terroryzm

Paryski rząd dyskutuje nad zmianą przepisów dotyczących kar za terroryzm i jego wspieranie. Rozważane jest odbieranie francuskiego obywatelstwa – o ile jednak przestępca posiada już obywatelstwo innego państwa.Nie tylko FrancjaPodobne zasady działają już w innych państwach, w tym u …

Bułgaria odbiera obywatelstwo rosyjskiemu milionerowi

Opublikowanie raportu KE zbiegło się z decyzją władz Bułgarii o odebraniu przyznanego niedawno obywatelstwa rosyjskiemu przedsiębiorcy Siergiejowi Adoniewowi. Powodem odebrania mu dokumentu jest zatajenie przez niego informacji, że w 1998 r. został w USA skazany za pranie pieniędzy oraz sprzedaż towarów do krajów objętych embargiem. Adoniew uzyskał bułgarskie obywatelstwo w 2008 r. Pełne informacje na jego temat dopiero teraz miał uzyskać bułgarski wywiad.

Adoniew nie zostanie jednak pozbawiony prawa do pobytu na terenie Bułgarii. Bułgarskie obywatelstwo mają bowiem także jego żona i dzieci. Zgodnie z bułgarskimi przepisami daje mu to prawo do stałego pobytu na terenie kraju.

Adoniew dorobił się majątku dzięki działalnosci w branży nowych technologii. Jego firma opracowała m.in. rosyjski model smartfona Yotaphone. Wartość jego majątku oceniana jest na 800 mln dolarów. Z jednej strony znany jest on z finansowego wsparcia części rosyjskiej opozycji (np. kontrkandydatki Putina w wyborach prezydenckich Ksenii Sobczak), ale także posiada szereg kontaktów z biznesmenami z otoczenia Kremla.

Bułgaria poinformowała jednocześnie, że w najbliższym czasie zrezygnuje z programu przyznawania obywatelstwa za inwestycje. W ciągu 6 lat skorzystało z niego 50 osób. Większość od razu wyjechała do innych krajów członkowskich UE. Każde z nich musiało  jednak zainwestować w Bułgarii minimum 500 tys. euro.

Litwa zalegalizuje podwójne obywatelstwo

Litwa rozważa wprowadzenie możliwości posiadania podwójnego obywatelstwa. Głównym powodem dyskusji na ten temat jest emigracja zarobkowa i możliwe konsekwencje Brexitu.

 

Obecnie na Litwie trwają dyskusje nad wprowadzeniem możliwości posiadania podwójnego obywatelstwa. Projekt zmian w Ustawie o obywatelstwie został już poparty przez …