Kandydatka Francji do nowej KE też przepadnie?

Trzeci dzień przesłuchań kandydatów na komisarzy Helena Dalli, Janez Lenarčič, Sylvie Goulard, Elisa Ferreira, Didier Reyners, źródło PE

Trzeci dzień przesłuchań kandydatów na komisarzy Helena Dalli, Janez Lenarčič, Sylvie Goulard, Elisa Ferreira, Didier Reyners, źródło PE

Kandydatka francuskiego rządu do KE Sylvie Goulard otrzymała wczoraj od europosłów negatywną ocenę i będzie musiała – podobnie jak dwoje innych desygnowanych na unijnych komisarzy: Janusz Wojciechowski i szwedzka kandydatka na komisarza ds. wewnętrznych Ylva Johansson – odpowiedzieć na dodatkowe pytania.

 

W sumie europosłowie przesłuchali dotychczas 13 kandydatów do nowej KE.

Środowe przesłuchania

Wczoraj (2 października) przesłuchani zostali Belg Didier Reynders (wymiar sprawiedliwości); Helena Dalli z Malty (równość); Francuzka Sylvie Goulard (rynek wewnętrzny); Elisa Ferreira z Portugalii (spójność i reformy) oraz Słoweniec Janez Lenarčič, który miałby odpowiadać za zarządzanie kryzysowe.

Szczególne zastrzeżenia europosłów wzbudziła w środę Sylvie Goulard, która na wieczornym posiedzeniu koordynatorów otrzymała od nich – niemal jednogłośnie – ocenę negatywną.

Didier Reynders

Podczas swojego wystąpienia wprowadzającego Reynders zapowiedział, że już w pierwszym roku swego urzędowania przedstawi „gotowy” mechanizm praworządności. Według kandydata na komisarza ds. wymiaru sprawiedliwości mieliby w nim uczestniczyć zarówno przedstawiciele PE, jak i Rady, a stosowany byłby wobec wszystkich państw członkowskich. Reynders zastrzegł jednak, że działaniem nowego mechanizmu objęte byłyby zwłaszcza te kraje UE, w których zidentyfikowano ryzyko naruszenia praworządności.

Nowa KE nie zmieni stanowiska w kwestii praworządności

Nowa Komisja Europejska pod kierownictwem Ursuli von der Leyen będzie miała takie samo podejście do praworządności, jak obecna KE – zapewnił wczoraj wiceszef  ustępującej Komisji odpowiedzialny za przestrzeganie zasad państwa prawa Frans Timmermans.
 

Na poniedziałkowym (16 września) posiedzeniu Rady ds. Ogólnych …

Przesłuchiwany przez europosłów dwóch komisji (wolności obywatelskich i prawnej) kandydat Belgii nie wykluczył przeprowadzenia przeglądu europejskiego nakazu aresztowania i wyraził pełne poparcie dla ustanowienia Europejskiej Prokuratury. Opowiedział się także za szybkim przyjęciem dyrektywy ws. roszczeń zbiorowych i pełnym wdrożeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Podkreślił ponadto, że zaufanie i bezpieczeństwo powinno stanowić integralną część polityki dotyczącej sztucznej inteligencji.

Europosłowie pytali belgijskiego kandydata o szczegóły zapowiadanego mechanizmu praworządności, o toczące się postępowania z art. 7 dotyczących Węgier i Polski oraz o to, czy należy podjąć podobne działania wobec innych państw UE.

Kwestia praworządności w Polsce wraca na unijną agendę

Problem praworządności w Polsce i na Węgrzech pojawi się na spotkaniu unijnych ministrów ds. europejskich, które zaplanowano na 12 listopada – zdecydowali wczoraj (24 października) ambasadorowie państw członkowskich UE w Brukseli.

Pytali także o prawo Parlamentu do inicjatywy, prawa człowieka i ochronę środowiska w kontaktach handlowych, a także o pociąganie do odpowiedzialności międzynarodowych korporacji. Członkowie komisji przesłuchujących Reyndersa zadawali również pytania dotyczące potrzeby ustanowienia strategii UE na rzecz zwalczania korupcji, a także digitalizacji systemów sądowych w UE.

Reynders odniósł się także do ostatnich zarzutów wysuniętych przeciwko niemu, podkreślając, że sprawa została oddalona, ​​a „rządy prawa oznaczają również domniemanie niewinności”. O korupcję i pranie pieniędzy w Demokratycznej Republice Konga oskarżył szefa belgijskiej dyplomacji były członek belgijskich służb bezpieczeństwa nie przedstawiając jednak żadnych dowodów na poparcie swoich zarzutów.

Pod koniec zeszłego tygodnia belgijska prokuratura umorzyła dochodzenie w tej sprawie. “Dochodzenie zostało zamknięte bez konsekwencji. Nie doszukaliśmy się żadnych przestępstw” – oświadczyła wtedy rzeczniczka prokuratury Willemien Baert.

Przesłuchanie kandydata na komisarza ds. wymiaru sprawiedliwości dostępne tutaj. Reynders otrzymał zielone światło od komisji wolności obywatelskich i komisji prawnej PE, bo choć nie było jednomyślności, to otrzymał wymagane dwie trzecie głosów koordynatorów komisji.

Sylvie Goulard

Podczas swojego wystąpienia wprowadzającego kandydatka Francji podkreśliła znaczenie pełnej realizacji rynku wewnętrznego – zarówno dla usług, jak i przemysłu. Zwróciła również uwagę na potrzebę ułatwienia przedsiębiorstwom przyczyniania się do wzrostu gospodarczego, m.in. poprzez wspieranie MŚP i ograniczenie biurokracji.

Goulard mówiła również o gospodarce o obiegu zamkniętym i odniosła się do możliwości, jakie przed europejskim przemysłem może otworzyć rozwiązanie kryzysu klimatycznego. Poruszyła również problemy wynikające z braku równości fiskalnej w państwach członkowskich UE i zwróciła uwagę na potrzebę wprowadzenia w Unii uczciwej płacy minimalnej. Kandydatka na komisarza ds. rynku wewnętrznego zapowiedziała ponadto, że przygotuje nową ustawę o usługach cyfrowych, w której osiągnięta zostanie równowaga między wolnością i bezpieczeństwem.

Europosłowie pytali Francuzkę m.in. o to, w jaki sposób zamierza chronić cztery podstawowe swobody jednolitego rynku: swobodę przepływu towarów, usług, osób i kapitału, a także w jaki sposób nowa komisarz zapewni, że ustawa o usługach cyfrowych nie stworzy nowych barier w Europie. Część z nich domagała się zapewnienia neutralności sieci, a część właściwego egzekwowania przepisów dotyczących jednolitego rynku. W odpowiedzi na pytania dotyczące sztucznej inteligencji Goulard powtórzyła, że ​​nowa Komisja przedstawi propozycje w tej sprawie w pierwszych 100 dniach swojego urzędowania.

Czy sztuczna inteligencja to przełom na miarę wynalezienia druku? – WYWIAD

Sztuczna inteligencja (AI) w ostatnich latach rozwija się w ogromnym tempie. Potrafi już rozpoznawać twarze, sterować autonomicznymi pojazdami, a nawet komponować muzykę. W. Brian Arthur, ekonomista i ekspert w dziedzinie sztucznej inteligencji, w wywiadzie dla EURACTIV mówi o tym, dlaczego …

Opowiedziała się też za realizacją przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r. i podkreśliła, że polityka przemysłowa będzie jednym z priorytetów nowej Komisji. “Jeśli z jednej strony chcemy ucyfrowienia, a z drugiej zazielenienia, to nie możemy tego robić poza przemysłem” – powiedziała francuska kandydatka do KE.

Członkowie komisji przesłuchujących desygnowaną komisarz pytali ją ponadto o dochodzenia – prowadzone zarówno we Francji, jak i przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) – dotyczące nieprawidłowości w opłacaniu pracowników (chodzi o fikcyjne zatrudnienie, w związku z którym musiała zwrócić do kasy PE 45 tysięcy euro) w czasie, gdy była europosłanką, a także ws. olbrzymiego wynagrodzenia, jakie otrzymała z amerykańskiego think tanku.

Goulard zaprzeczyła wszelkim zarzutom, odwołała się do zasady domniemania niewinności i podkreśliła, że procedura administracyjna PE została zamknięta. Całe wysłuchanie francuskiej kandydatki do nowej KE tutaj.

Kandydatce na komisarza ds. rynku wewnętrznego nie udało się jednak przekonać do siebie europosłów z komisji przemysłu, badań i energii oraz rynku wewnętrznego i – podobnie jak przesłuchiwani wczoraj Janusz Wojciechowski oraz szwedzka kandydatka na komisarza ds. wewnętrznych Ylva Johansson – będzie musiała odpowiedzieć na dodatkowe pytania. Przedstawiciele wszystkich grup, poza jej frakcją Odnowić Europę, dali Francuzce na wieczornym posiedzeniu koordynatorów ocenę negatywną.

Helena Dalli

Kandydatka Malty, która ma objąć tekę nazwaną “równość” odpowiadała wczoraj na pytania komisji ds. praw kobiet i zatrudnienia dotyczące unijnej strategii dotyczącej równości płci i walki z dyskryminacją.

W swoim wystąpieniu wprowadzającym Dalli zwróciła uwagę, że ​​dyskryminacja „szkodzi zarówno jednostkom, jak i społeczeństwu jako całości” i zapowiedziała, że będzie walczyć o Europę „wolną od dyskryminacji”. Zobowiązała się także, że w ciągu trzech miesięcy utworzy grupę zadaniową ds. równości, która przygotuje opracowanie ws. uwzględniania aspektu płci we wszystkich obszarach polityki UE.

Dalli obiecała także strategię UE na rzecz równości płci w odniesieniu do przejrzystości wynagrodzeń i wyrównywaniu istniejących obecnie różnic w płacach kobiet i mężczyzn, a także w odniesieniu do przemocy wobec kobiet i stereotypów związanych z płcią.

Czy znów mamy czekać sto lat na równouprawnienie płci?

Przy obecnym tempie zmian osiągnięcie równości kobiet i mężczyzn w Europie zajmie ponad sto lat i to mimo faktu, że UE odgrywa wiodącą rolę w promowaniu praw kobiet – przedstawiamy opinię Indrė Vareikytė, delegatki Litewskiej Rady Młodzieży w Europejskim Komitecie …

Europosłowie zadawali Maltance pytania dotyczące zablokowanych przez lata w Radzie aktów prawnych, takich jak dyrektywa ws. udziału kobiet w zarządach firm, dyrektywa antydyskryminacyjna czy ratyfikacja konwencji stambulskiej o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet. Kandydatka na unijnego komisarza ds. równości obiecała, że ​​zrobi wszystko, co w jej mocy, aby odblokować te dokumenty.

Podczas trzygodzinnego przesłuchania członkowie komisji zadawali jej również m.in. pytania dotyczące ochrony zdrowia, praw seksualnych i reprodukcyjnych, czy luki cyfrowej, z którą częściej mają do czynienia kobiety. Dalli mówiła również o niepełnosprawności, przymusowych małżeństwach oraz o prawach osób LGBTI, zwłaszcza transpłciowych i interseksualnych. Pełne przesłuchanie maltańskiej kandydatki tutaj.

Polacy coraz bardziej tolerancyjni wobec mniejszości seksualnych

Tylko 49 proc. Polaków uważa, że osoby homoseksualne powinny mieć takie same prawa jak heteroseksualiści, podczas gdy uważa tak 76 proc. Europejczyków. Jednak z badania Eurobarometru wynika, że akceptacja dla równych praw mniejszości seksualnych wyraźnie w Polsce wzrosła.

Janez Lenarčič

Kandydat Słowenii na komisarza UE odpowiadającego za zarządzanie kryzysowe był wczoraj przesłuchiwany przez członków komisji ds. rozwoju Parlamentu Europejskiego. Podczas swojego wystąpienia wprowadzającego Lenarčič zwrócił uwagę, że w reakcji Unii Europejskiej na kryzysy i katastrofy zasadnicze znaczenie ma pomoc humanitarna.

Waga tej pomocy polega na tym  – wyjaśniał Słoweniec – że stabilizuje społeczeństwa ją przyjmujące, podkreśla unijne przywództwo i buduje koalicje wokół europejskich wartości. Poinformował przy tym europarlamentarzystów, że do jego priorytetów należy wzmocnienie zdolności reagowania UE, zwiększenie redukcji ryzyka oraz integracja pomocy humanitarnej, rozwoju i polityki ochrony środowiska. W jego ocenie zapewni to bowiem skuteczne dostarczanie pomocy, szczególnie grupom szczególnie wrażliwym, w tym dzieciom, dziewczętom i kobietom.

UE będzie walczyć z głodem na Haiti

Unia Europejska przekaże 9 mln euro na pomoc żywnościową dla karaibskiego państwa, które walczy z powtarzającymi się kryzysami humanitarnymi. Haiti nawiedziły w ostatnich latach trzęsienia ziemi, huragany, powodzie i długotrwałe susze.
 

Haiti, które jest jednym z najbiedniejszych państw na Karaibach, to …

Członkowie komisji ds. rozwoju byli zainteresowani, w jaki sposób przyszły komisarz zamierza zapewnić, że pomoc humanitarna będzie się kierowała wartościami UE i zasadą bezstronności, a nie np. celami polityki zagranicznej. Europosłowie pytali także o środki zapewniające ochronę ludności cywilnej i bezpieczeństwo pracownikom niosącym pomoc mieszkańcom krajów pogrążonych w kryzysach, a także o skuteczne reagowanie na katastrofy narodowe i katastrofy spowodowane przez człowieka i zmianami klimatu. Kandydata Słowenii zapytali również, w jaki sposób zamierza dopilnować, by KE wywiązała się z zobowiązań podjętych podczas Światowego Szczytu Humanitarnego w 2016 r. Pełne przesłuchanie Lenarčicia tutaj.

Elisa Ferreira

Kandydatka Portugalii do portfela spójności i reform w KE Elisa Ferreira przesłuchiwana przez komisję rozwoju regionalnego, budżetu oraz  komisję ds. gospodarki w PE zapewniła wczoraj, że “żaden region UE nie zostanie w tyle” i podkreśliła, że ​​polityka spójności musi zajmować pierwsze miejsce w unijnej agendzie UE.

Podczas swojego wystąpienia wprowadzającego Ferreira zobowiązała się także do podjęcia  działań na rzecz większej spójności różnych unijnych polityk. Podkreśliła przy tym, że ​​reformy strukturalne i spójność muszą się nawzajem wzmacniać.

Portugalska kandydatka do nowej KE zadeklarowała ponadto gotowość do opracowania zindywidualizowanej polityki spójności dla wszystkich regionów UE, od najbardziej “zewnętrznych” po regiony górskie i węglowe. Zwróciła przy tym uwagę, że ​​wydatki na politykę spójności powinny być ściśle powiązane z europejskim zielonym ładem i celami polityki cyfrowej.

Gdzie najwięcej projektów w ramach polityki spójności w Polsce?

W połowie ubiegłego roku we wszystkich gminach w Polsce realizowane były projekty w ramach polityki spójności o łącznej wartości prawie 186,4 mld złotych. W zestawieniu ujęto również miasta na prawach powiatu. Najwięcej projektów realizowanych było w Warszawie.
 

Dane

Europosłowie z komisji rozwoju regionalnego pytali m.in. w jaki sposób zamierza bronić silnego budżetu na politykę spójności w następnych ramach finansowych UE, a także jak chce zmniejszyć dysproporcje istniejące obecnie między poszczególnymi regionami Wspólnoty oraz uprościć i przyspieszyć wdrażanie polityki spójności.

Pytania europarlamentarzystów dotyczyły także roli polityki spójności w przeciwdziałaniu zmianom klimatu i dojścia do gospodarki bezemisyjnej, a także proponowanego „Funduszu Just Transition” przeznaczonego na wsparcie regionów najbardziej dotkniętych przejściem na zieloną gospodarkę. Część pytań skierowanych do kandydatki na komisarza UE ds. spójności i reform dotyczyła także warunków makroekonomicznych i praworządności. Całe przesłuchanie Elisy Ferreiry tutaj.

Czy jest możliwa sprawiedliwa transformacja energetyczna bez… transformacji?

Jeżeli świat chce zatrzymać wzrost temperatury na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza, nie ma innego wyjścia niż odchodzenie od węgla. Pytanie nie brzmi zatem czy dokonywać transformacji energetycznej, ale kiedy.
 

Mimo stale spadającego tempa wydobycia i konsumpcji węgla w ostatnich dekadach, węgiel …