Dania sprzeciwia się zmianom w unijnych traktatach

dania-uchodzcy-afryka-rwanda-imigranci-prawa-czlowieka-socjaldemokraci-mette-frederiksen

Premier Danii Mette Frederiksen. Foto via [facebook.com/mettefrederiksen.dk]

Dania opowiada się przeciwko zmianom w unijnych traktatach przed referendum dotyczącym klauzuli opt-out (wyłączenia) w sprawie obronności.

 

 

Sprzeciw Kopenhagi to reakcja na pojawiające się w Brukseli sugestie, że Unia może wprowadzić zmiany traktatowe, likwidując konieczność jednomyślności w takich sprawach jak obronność.

Wzmianka na ten temat pojawiła się po raz pierwszy na prezentacji rekomendacji opracowanych na podstawie kończącej się Konferencji w sprawie przyszłości Europy (COFOE). W oparciu głosy obywateli opracowano 49 postulatów w sprawie tego, jak powinna wyglądać przyszłość bloku.

Wiele z propozycji odnosi się do zmian traktatowych. Część obywateli domaga się np. wprowadzenia głosowania kwalifikowaną większością głosów (QMV) w kwestiach dotyczących polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

Finał Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Obywatele proponują dogłębne zmiany

„Te propozycje pokazują nową Europę – Europę w którą wierzymy” – zauważają uczestnicy.

Dania przeciwna zniesieniu jednomyślności głosowania

Sprzeciw w Danii skomentowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Stwierdziła, że „taka jednomyślność w niektórych sprawach po prostu się nie sprawdza, jeśli decyzja musi zostać podjęta szybko”.

Sama idea odejścia od jednomyślności w głosowaniu w UE w niektórych sprawach nie jest nowa. Rządy Niemiec, Francji i Włoch zasygnalizowały już, że są otwarte na ewentualne zmiany traktatowe.

W Danii jednak takie rozwiązanie wymagałoby referendum, a duński rząd już wcześniej odrzucił pomysł fundamentalnych zmian w zakresie unijnej współpracy, także poprzez odejście od jednomyślności.

„Nie wykluczamy wprawdzie różnych opcji w tym zakresie, ale nie popieramy pospiesznych i nieprzemyślanych prób zainicjowanie procesu który prowadziłby do zmian traktatowych”, napisano we wspólnym liście, podpisanym przez Niemcy i 12 innych unijnych państw, w tym Estonię, Słowenię i Maltę.

„Europa działa. Nie ma konieczności pośpiechu w kwestii reform instytucjonalnych”, stwierdzono.

Macron chce nowej Europejskiej Wspólnoty Politycznej

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz nazywa ten pomysł „bardzo interesującym”.

Referendum w Danii

W Danii tymczasem 1 czerwca odbędzie się referendum w sprawie odejścia od klauzuli opt-out (wyłączenia) w zakresie obrony, która od 1992 r. określała zasady udziału Danii w unijnych działaniach z zakresu obrony.

Po tym, jak w zorganizowanym w 1992 r. referendum Duńczycy odrzucili traktat z Maastricht, specjalne porozumienie z Edynburga pozwoliło Danii uczestniczyć w niektórych działaniach UE na zasadzie opt-out.

W konsekwencji Dania nie uczestniczy we wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony i unijnych operacjach wojskowych i nie współdecyduje o nich.

Niemcy chcą silniejszej i głębszej współpracy w Europie

„Potrzebna jest otwartość na zmiany w traktatach”, powiedziała niemiecka minister stanu ds. Europy i Klimatu Anna Lührmann.