Jacek Czaputowicz: Dla Polaków Unia Europejska jest wartością, którą należy szanować

Minister SZ Jacek Czaputowicz, źródło Tymon Markowski MSZ

Minister Spraw Zagraniczmych Jacek Czaputowicz, źródło: MSZ, fot. Tymon Markowski [Tymon Markowski / MSZ]

„Polska dąży do tego, by Unia Europejska była silna, demokratyczna i sprawna” – powiedział minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz podczas debaty na temat przyszłości Unii Europejskiej zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie.

 

Warszawska debata wieńczy cykl konsultacji obywatelskich ws. przyszłości Europy. Przedstawiając wnioski z przebiegu konsultacji oraz prezentując polską wizję przyszłości integracji europejskiej szef polskiej dyplomacji szczególnie mocno zaakcentował znaczenie zachowania jedności Unii.

Polacy doceniają członkostwo w UE

„Unia Europejska stoi dziś przed wieloma wyzwaniami, z których kluczowym jest zapewnienie jedności jej państw członkowskich. Wprowadzenie w życie koncepcji Unii  Europejskiej dwóch prędkości usankcjonowałoby podział Unii i stwarzałoby ryzyko marginalizacji państw  Europy Środkowej,  Skandynawii i krajów południa strefy euro” – stwierdził szef polskiej dyplomacji.

W zeszłym roku w Polsce najwięcej imigrantów w UE

W zeszłym roku Polska przyjęła najwięcej imigrantów w Unii Europejskiej – wynika z opublikowanego w piątek (26 października) raportu Eurostat. Największą grupę stanowią wśród nich Ukraińcy, którzy przyjechali do naszego kraju, żeby podjąć pracę.

Jacek Czaputowicz ocenił, że próby „narzucenia” jednego modelu państwa i społeczeństwa w UE skutkują „alienacją” licznych grup społecznych, czyniąc projekt europejski „projektem elit” i podważając jego legitymizację w dłuższej perspektywie.

Minister Czaputowicz powołując się na badania Eurobarometru podkreślił, że zdecydowana większość Polaków chce być w Unii Europejskiej. Równocześnie Polacy dostrzegają, że UE powinna być wrażliwa na problemy społeczne.  „Jestem przekonany, że zreformowana Unia Europejska ma wiele do zaoferowania swoim państwom i obywatelom, a także społeczności międzynarodowej. Polska będzie w tym dostosowywaniu się Unii do nowych wyzwań aktywnie uczestniczyć” – powiedział szef MSZ.

Fundusze europejskie: Co dalej z zastrzykiem pieniędzy dla polskiej gospodarki?

Fundusze europejskie mocno wpłynęły na polską gospodarkę. Były jednym z czynników, który pozwolił Polsce uniknąć poważnych skutków kryzysu finansowego. Rozpoczęły się już negocjacje nad nowym siedmioletnim okresem finansowania. Parlament Europejski chce, aby jego głos był podczas tych negocjacji dobrze słyszalny.
 

Zdecydowana …

Szef polskiej dyplomacji w trakcie swojego wystąpienia podkreślił znaczenie Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i Funduszy Spójności jako istotnego elementu unijnego budżetu. ,,Wraz z państwami Europy Środkowo-Wschodniej mamy wspólne podejście i budujemy sojusze wokół istotnych dla naszych państw polityk jak WPR i FS” – stwierdził szef polskiej dyplomacji.

Na pytanie EURACTIV.pl o priorytety związane z polityką energetyczną UE Czaputowicz odpowiedział:  ,,Zdecydowanie sprzeciwiamy się projektowi NordStream 2. Uważamy, że gazociąg powinien zostać objętych III dyrektywą gazową. Uważamy, że UE powinna zdywersyfikować rynek energetyczny a dostawy LNG z USA są do tego bardzo użytecznym narzędziem” – powiedział minister Czaputowicz.

Głos obywateli

W grudniu 2017 r. Prezydent Francji Emmanuel Macron zaproponował inicjatywę konsultacji obywatelskich ws. przyszłości Europy. Ich wyniki oraz propozycje zostaną podsumowane w sprawozdaniach krajowych, które będą stanowić podstawę do raportu dla szefów państw i rządów UE w grudniu 2018 r. Z kolei podczas Rady Europejskiej w maju 2019 r. odbędzie się dyskusja nad agendą  UE na lata 2019-2024. Ona także weźmie pod uwagę wyniki konsultacji.

Szef litewskiej dyplomacji: nie poprzemy unijnych sankcji wobec Polski w ramach art. 7

„Współpraca Litwy i Polski jest kluczowa dla bezpieczeństwa obu państw. Litwa nie poprze sankcji wobec Polski w ramach procedury z art. 7. Za to uważa, że są przesłanki, by wzmocnić sankcje na Rosję” – powiedział minister spraw zagranicznych Litwy Linas …

Polska edycja konsultacji obywatelskich była prowadzona z wykorzystaniem sieci 15 Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej i rozpoczęła się pod koniec sierpnia br. w Opolu. Przebieg konsultacjimożna śledzić na stronie MSZ.