Holenderski parlament przeciwko akcesji Albanii do UE

Minister spraw zagranicznych Holandii Stef Blok, źródło: Flickr/he Official CTBTO Photostream

Minister spraw zagranicznych Holandii Stef Blok, źródło: Flickr/The Official CTBTO Photostream

Zielone światło dla rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną oraz brak zgody dla Albanii. Taką decyzję podjęli decyzja holenderscy parlamentarzyści. Jednak brak zgody parlamentu nie musi oznaczać ostatecznej blokady dla ambicji Tirany.

 

 

Ubiegłotygodniowy list otwarty czwórki obecnych i przyszłych liderów unijnych instytucji przyniósł połowiczny efekt w przypadku holenderskich parlamentarzystów. Chwalą oni bowiem wysiłki Macedonii Północnej na drodze do dołączenia do Unii, podczas gdy starania Albanii uznają za niewystarczające, szczególnie w kontekście wysiłków w walce z przestępczością zorganizowaną i korupcją.

Przywódcy UE (ponownie) za rozmowami akcesyjnymi z Albanią i Macedonią Płn.

Liderzy Unii Europejskiej nie ustają w przekonywaniu przywódców państw członkowskich do wyrażenia zgody na rozpoczęcie rozmów akcesyjnych z Albanią i Macedonią. Po niedawnej zgodzie Bundestagu , Niemcy dołączyły do grona państw popierających otwarcie na Bałkany Zachodnie. Decyzja zapadnie jeszcze w tym …

Podwójna decyzja

Holenderski parlament poparł wczoraj otwarcie rozmów akcesyjnych z Macedonią Północną. To zmiana w porównaniu do stanowiska Holandii sprzed kilku miesięcy, gdy Haga oponowała przeciwko akcesji Skopje i Tirany. Debatę w parlamencie podczas posiedzenia komisji ds UE zorganizowano na wniosek ministra spraw zagranicznych Stefana Bloka. I chociaż deputowani uznali, że Skopje nie spełniło wszystkich warunków, w tym m.in. uchwaleniu nowej ustawy antykorupcyjnej, to nie przeszkadza to w daniu pozytywnej rekomendacji. Szef dyplomacji podkreślał, że brak ustawy to wynik sprzeciwu opozycji a nie opieszałości rządu. Ponadto jej brak nie rzutuje na pozytywną ocenę.

Jednak o ile deputowani dają zielone światło dla Skopje to nie zmieniła się negatywna rekomendacja dla Albanii. Powodem niewystarczająca walką z korupcją i nikłe wyniki w kwestii zwalczania przestępczości zorganizowanej. W przypadku Albanii do decyzji większości parlamentarnej – oponowali tylko Zieloni – przychylił się Stefan Blok, który podkreślił, że „nie” jest tymczasowe, i zostanie usunięte w przypadku zrealizowania przez Tiranę zaległych reform.

UE przekłada decyzję w sprawie Albanii i Macedonii Płn.

Unia Europejska opóźnia rozmowy akcesyjne z Macedonią Północną i Albanią. Tak postanowili ministrowie spraw europejskich państw członkowskich. Wśród głównych przeciwników są m. in. Francja, Niemcy i Holandia. Polska opowiedziała się za otwarciem negocjacji.
 

 

Unia Europejska zdecydowała we wtorek o opóźnieniu do października …

Jest jeszcze szansa dla Albanii?

Pomimo decyzji parlamentarzystów, szef dyplomacji podkreślił, że jeżeli pozostałe państwa poprą rozpoczęcie rozmów akcesyjnych z obydwoma państwami Bałkanów Zachodnich, to Holandia nie będzie blokowała decyzji większości. Decyzja Rady Europejskiej zapadnie podczas przyszłotygodniowej Rady Europejskiej zaplanowanej na 17-18 października. W ostatnich dniach parlament Niemiec poparł rozpoczęcie rozmów akcesyjnych zarówno z Macedonią Północną, jak i Albanią. Wciąż niewiadomą pozostaje stanowisko Francji, która w czerwcu należała do grona państw oponujących przeciwko rozszerzeniu.

Premier Grecji nie wyklucza zablokowania akcesji Albanii do UE

Premier Grecji zagroził zawetowaniem rozpoczęcia albańskich rozmów akcesyjnych do Unii Europejskiej. Na październik zapowiedziana jest decyzja państw członkowskich w tej sprawie. W grę wchodzą prawa mniejszości greckiej w Albanii.
 

 

Grecka prasa donosi, że premier Kyriakos Mitsotakis ostrzegł Albanię przed możliwością zawetowania rozpoczęcia rozmów …