Grecki premier ostrzega w PE przed napływem populizmu

Grecki premier w wystąpieniu na forum Parlamentu Europejskiego podsumował okres 8 lat trudnych reform związanych z kryzysem, który uderzył w grecką gospodarkę. Źródło: https://primeminister.gr/en/the-prime-minister/alexis-tsipras

Premier Grecji Aleksis Tsipras. Źródło: https://primeminister.gr/en/the-prime-minister/alexis-tsipras

Aleksis Tsipras uczestniczył we wtorkowym posiedzeniu Parlamentu Europejskiego na temat przyszłości Europy. W swoim wystąpieniu podsumował okres 8 lat trudnych reform związanych z kryzysem, który uderzył w grecką gospodarkę. Nakreślił w nim również swoją wizję Europy po przyszłorocznych wyborach. Wezwał, aby „nie dopuścić do tego, by europejska idea upadła między neoliberalizmem, który okazał się katastrofalny, a koszmarem skrajnej prawicy”.

 

Grecki premier stwierdził, że Ateny zrobiły ogromny krok naprzód, podkreślając rolę programów pomocowych oraz nieprzeciętne poświęcenie swoich rodaków. „Grecja nie jest już częścią problemu, ale częścią rozwiązania”, powiedział Tsipras. „Niewielu wierzyło, że możemy to zrobić, ale zrobiliśmy to”. Według premiera Grecji jego kraj spełnia wymogi strefy euro, Europejskiego Banku Centralnego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Najgorsze za Grecją

Tsipras przemawiając na początku debaty zwrócił uwagę na postęp, jakiego dokonał rząd w Atenach, przede wszystkim w kwestiach socjalnych i gospodarczych. Premier Grecji przypomniał, że skutkami kryzysu gospodarczego była utrata 1/3 majątku narodowego, ogromne bezrobocie, strata inwestorów oraz emigracja wielu zdolnych, młodych ludzi.

Szef NATO: Jesteśmy gotowi powitać Macedonię

„Jesteśmy gotowi, powitać was jako trzydziestego członka sojuszu” – powiedział w czwartek 6 września sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, który odwiedził tego dnia Skopje. Macedonia wyznaczyła 30 września jako datę referendum w sprawie członkostwa w NATO i potencjalnie w Unii …

Zwrócił uwagę, że po 8 latach reform rządowi w Atenach udało się przezwyciężyć kryzys i wyprowadzić kraj na prostą. Podkreślił, że wielu rodaków pozbawionych ubezpieczeń i świadczeń socjalnych w wyniku kryzysu ponownie je posiada. Podobnie jak w kwestii ubezpieczeń i świadczeń socjalnych Tsipras podkreślił rolę państwa w reformach publicznej służby zdrowia.

Dodał także, że gospodarka po okresie recesji staje na nogi, czego dowodem jest ponad 40 tys. nowych miejsc pracy oraz obiecujący wzrost gospodarczy prognozowany przez różne instytucje na 2-2,5 proc. Jednocześnie Tsipras podkreślił konieczność kontynuacji reform i zaznaczył solidarność swojego kraju w rozwiązywaniu kryzysów trapiących Unię Europejską.

Tsipras przestrzega przed skrajną prawicą i neoliberalizmem

Grecki premier został zaproszony przez Parlament Europejski na sesję plenarną jako dziewiąty przywódca państwa członkowskiego, aby przedstawić swoją wizję przyszłości UE. Tsipras skrytykował neoliberalną politykę gospodarczą, która w jego opinii przyczyniła się do powstania skrajnie prawicowych partii. „Ekstremalne prawo wywołuje koszmar, który niszczy europejską ideę”, ostrzegł Tsipras.

„Chciałbym was ostrzec, że niepowodzenia Unii Europejskiej w znalezieniu demokratycznych i funkcjonalnych rozwiązań dla obecnego kryzysu mogą nieuchronnie doprowadzić do triumfu szowinizmu i odrodzenia konfliktów nacjonalistycznych” – argumentował grecki przywódca.

Grecja zakończyła trzyletni program pomocowy

W ramach trzeciego już pakietu pomocowego Grecja otrzymała ratunkowe pożyczki w wysokości prawie 62 mld euro. Komisja Europejska chwali Ateny za reformy i przezwyciężanie deficytu oraz za osiągnięcie wzrostu gospodarczego. Grecja jednak jeszcze długo podnosić się będzie po kryzysie finansowym.
 
W …

W związku z tym grecki premier stwierdził, że Europa musi wyjść ze ścieżki zaciskania pasa (tzw. austerity) i realizować strategiczny plan dostosowania gospodarczego dla państw UE. „System azylowy musi zostać zreformowany. Europa musi chronić swoich obywateli, wzmacniać instytucje i sprawić, by podejmowanie decyzji było bardziej demokratyczne. Jeśli jest ktoś, kto naprawdę zagraża Europie, to nie ci, którzy walczą o jej zmianę, ale ci, którzy walczą o jej zniesienie, ci, którzy sprzeciwiają się humanistycznym ideałom solidarności i współpracy między narodami ” – podkreślał Tsipras.

Grecki premier postulował także kontynuację negocjacji akcesyjnych z Turcją. Grecja popiera również proces integracyjny sześciu państw na Bałkanach Zachodnich i uważa się za gwaranta pokojowego rozwoju w regionie. Podkreślił znaczenie niedawnego porozumienia z Macedonią w sporze o nazwę Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, które może stać się owocem po sześciu latach negocjacji między rządami w Atenach i Skopje.