Francja przedstawia nowe zasady rozszerzenia UE

Prezydent Francji Emmanuel Macron, źródło: en.kremlin.ru

Prezydent Francji Emmanuel Macron, źródło: en.kremlin.ru

„Stopniowe stowarzyszanie” ma być francuską receptą na kryzys rozszerzenia Unii Europejskiej. Paryż proponuje zmiany w dotychczasowym procesie akcesyjnym.

 

 

Październikowe „nie” dla negocjacji akcesyjnych z Macedonią Płn. i Albanią wzbudziło obawy o działanie na niekorzyść pozycji Unii Europejskiej na Bałkanach. Na rozpoczęcie rozmów nie wyraziły zgody Francja, Dania i Holandia. Na przeszkodzie stanęła niewystarczająca walka z korupcją w Albanii oraz przekonanie o potrzebie reform procesu akcesyjnego – co podkreślił prezydent Francji. Po miesiącu od tamtych wydarzeń Paryż zaprezentował nieoficjalny projekt zmian.

Kolejne NIE dla negocjacji akcesyjnych z Macedonią Płn. i Albanią

Decyzja o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z dwom krajami Bałkanów Zachodnich została odłożona. Przeciwne temu były Francja, Holandia i Dania. Większość państw członkowskich obawia się, że taki obrót spraw podkopie pozycję UE w regionie.

 

Na rozmowy akcesyjne z Albanią i Macedonią Północną …

Bałkany przykładem geostrategicznej rywalizacji

„Rozszerzenie UE jest szansą, a nie problemem. Prezydent Emmanuel Macron myli się głęboko w tej kwestii i swoją postawą przyczynia się do osłabienia Wspólnoty” – przekonywał w niedawnym wywiadzie dla EURACTIV.pl minister ds. europejskich Konrad Szymański.

Polska należy do zwolenników procesu rozszerzenia, ponieważ „oznacza on poszerzenie pola oddziaływania europejskich norm i regulacji. Ponadto, to także kwestia bezpieczeństwa Europy. Unia nie może pozwolić na obojętność wobec tego, co się dzieje na naszych granicach. Ta obojętność będzie bowiem wykorzystana przez państwa, które nie ukrywają swoich konkurencyjnych lub wręcz konfrontacyjnych zamiarów wobec Europy” – argumentował minister Szymański.

Za wspieraniem procesu rozszerzenia UE opowiada się także Francja. Jednak z dokumentu przedstawionego w piątek (15 listopada) dyplomatom państw członkowskich Unii wynika, że chciałaby tego na własnych zasadach. Dotychczasowe rozmowy akcesyjne obejmujące 35 „rozdziałów” europejskiego prawa (acquis communautaire), zastąpiłaby idea „stopniowego stowarzyszenia”.

Szymański: Europa Środkowa jest najbardziej proeuropejską częścią UE

Rozszerzenie UE jest szansą, a nie problemem. Prezydent Macron myli się głęboko w tej kwestii i swoją postawą przyczynia się do osłabienia Wspólnoty – przekonuje minister Konrad Szymański* w rozmowie z EURACTIV.pl.

 

 

Łukasz Gadzała, Mateusz Kucharczyk, EURACTIV.pl: Czy priorytety nowej Komisji …

Siedem kroków do UE

Obecna procedura, opierająca się na wypełnieniu procedur kopenhaskich, a następnie implementacji unijnego acquis podlega ścisłej kontroli Komisji Europejskiej oraz państw członkowskich. Podpisanie traktatu akcesyjnego może nastąpić dopiero po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, jednomyślnej decyzji Rady oraz ratyfikacji przez każde państwo członkowskie.

Nowy model zakłada poważne zmiany. Przede wszystkim dzieli proces akcesyjny na siedem etapów. Pokonanie każdego z nich jest związane z uzyskaniem dostępu do wybranych programów i funduszy UE. Należą do nich: praworządność i prawa podstawowe, edukacja i badania, zatrudnienie i sprawy społeczne, finanse, jednolity rynek, polityka rolna sprawy zagraniczne i „inne”.

Np. państwo, które uporałoby się z II etapem dotyczącym edukacja i badań, uzyskałoby dostęp do finansowania w ramach programu „Horyzont 2020”. Wejście do unii bankowej przewidziano po IV etapie, a dostęp do funduszy strukturalnych po V. Zamiarem Paryża jest uporządkowanie procesu akcesyjnego, aby uniknąć otwierania jednocześnie kilku „rozdziałów” w miejsce przejrzystego harmonogramu.

Francji zależy także na skróceniu rozmów. Macron wielokrotnie argumentował, że ostatnie lata przyniosły zbyt wolny postęp w unijnej polityce rozszerzenia na Bałkanach oraz niezadowalające korzyści dla mieszkańców regionu. Serbia uzyskała w 2012 r. status kraju kandydującego. W styczniu 2014 r. rozpoczęła negocjacje akcesyjne. Obecnie na 35 „rozdziałów” Belgrad otworzył 16 a 2 tymczasowo zamknięto.

Rozszerzenie UE na Bałkany Zachodnie: Niekończąca się historia?

Na powolnym tempie rozszerzenia Unii Europejskiej o Bałkany Zachodnie najbardziej tracą obywatele państw regionu – przekonują dziennikarze z Albanii, Chorwacji, Macedonii Północnej i Serbii.

 

 

Oczekiwanie przez państwa Bałkanów Zachodnich na zielone światło do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską przypomina sytuację …

Odwracalny proces

Wczoraj nad zmianami dyskutowali unijni ministrowie ds. europejskich podczas Rady ds. Ogólnych. Po spotkaniu ministrowie z Francji, Holandii i Austrii przekazali dziennikarzom, że nowa Komisja Europejska zajmie się francuskim projektem nt. zmiany metodologii procesu akcesyjnego. A reprezentująca Paryż Amélie de Montchalin podkreśliła zgodność wszystkich ministrów, co do potrzeby zmian. 

Francuskie propozycje potrzebują akceptacji wszystkich krajów Unii. Jednak – jak przekonuje Paryż – zgoda na reformę systemu pozwoliłaby Komisji na wprowadzenie zmian z początkiem przyszłego roku. A to mogłoby się przełożyć na wypracowanie przez wszystkie stolice konsensusu przed zaplanowanym na maj 2020 r. szczytu UE z przywódcami państw Bałkanów Zachodnich, który odbędzie się w Zagrzebiu.

Francuski system poza uporządkowaniem negocjacji niesie ze sobą jednak dodatkowe zmiany. Paryż postuluje bowiem wprowadzenie elementu „odwracalności” – w przypadku niewystarczających wysiłków danego państwa np. w walce z korupcją, Unia mogłaby się wycofać z procedury.

Paryż przekonuje, że nowe kryteria pozwolą na bieżąco weryfikować rzeczywiste postępy państw kandydujących, a pomocne w tym procesie mogłyby okazać istniejące narzędzia, jak coroczna unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości (w przypadku praworządności) czy tzw. europejski semestr (zagadnienia gospodarcze). Wszystko to pozostawałoby pod dotychczasową kontrolą Komisji oraz państw członkowskich.

Macron: NATO wchodzi w stan śmierci mózgowej

Prezydent Francji stwierdził w wywiadzie dla „The Economist”, że Sojusz Północnoatlantycki przeżywa najpoważniejszy kryzys od początku istnienia. „USA wykazują oznaki odwracania się od nas plecami. Nie wiem, czy wierzę jeszcze w artykuł 5. traktatu” – powiedział Emmanuel Macron.

 

Francuski prezydent został …

 

 

Więcej informacji:

Reforming the European Union accession process