Francja przejmuje prezydencję w UE. Co zamierza Emmanuel Macron?

emmerder-macron-francja-le-pen-zemmour-pecresse-COVID-19-szczepienia-pandemia-Chiraq-sarkozy-kaczynski

Na zdjęciu prezydent Francji Emmanuel Macron. / Foto via flickr (CC BY-NC 2.0) [Jeso Carneiro]

1 stycznia br. Francja objęła na sześć miesięcy rotacyjne przewodnictwo w Radzie UE. Paryż zamierza działać na rzecz bardziej suwerennej Europy.

 

Valérie Pécresse: To jej najbardziej w 2022 r. musi obawiać się Emmanuel Macron

Trzema głównymi priorytetami francuskiej prezydencji mają być: bardziej suwerenna Europa, zdefiniowanie nowego modelu europejskiego wzrostu po pandemii COVID-19 oraz „bardziej ludzka twarz Europy”, jak zapowiedział prezydent Emmanuel Macron.

Macron zadeklarował także reformę strefy Schengen, przegląd polityki azylowej i migracyjnej, realizację polityki klimatycznej czy działania na rzecz równości kobiet i mężczyzn.

Najbliższe półrocze będzie wyjątkowe dla obecnego gospodarza Pałacu Elizejskiego, przez wzgląd na de facto już trwającą kampanię prezydencką przed zaplanowanymi na kwiecień 2022 r. wyborami prezydenckimi.

Aktywna polityka europejska ma pomóc Macronowi w uzyskaniu reelekcji, chociaż obecny prezydent wciąż nie ogłosił oficjalnego zamiaru ubiegania się o kolejną kadencję.

Parlez-vous français? Macron chce, by Europa znowu mówiła po francusku

Brytyjczyków już nie ma w Unii, więc ich język powinien przestać dominować we Wspólnocie, przekonują Francuzi.

Macrona ćwiczenia z suwerenności dla UE: Granice

Prezydent Emmanuel Macron planuje wykorzystać półroczną prezydencję Francji w Radzie UE na wzmocnienie od wewnątrz siły Starego Kontynentu.

Celem francuskiego przewodnictwa będzie dążenie do osiągnięcia całkowitej suwerenności. W tym celu konieczne jest – jak podkreślił Macron – panowanie nad granicami i nad tym co dzieje się w sąsiedztwie, jak i wspólna obrona europejska.

Dlatego Francja będzie promować stworzenie „mechanizmu wsparcia granic w sytuacjach nadzwyczajnych” we współpracy z unijną agencją graniczną Frontex, co pozwoliłoby w razie potrzeby na szybkie rozmieszczenie funkcjonariuszy i sprzętu na granicach.

Francja chce zreformować strefę Schengen i zamierza podczas swojej prezydencji zainicjować przegląd polityki azylowej i migracyjnej wokół europejskiego pakietu migracyjnego, aby położyć kres handlowi ludźmi, zapewnić lepszą ochronę granic, zharmonizować przepisy dotyczące azylu i wsparcia, a także lepiej zarządzać przepływami migrantów. Francja chce również kontynuować długoterminowy projekt ujednolicenia przepisów azylowych.

Macron: Celem Francji jest całkowicie suwerenna Europa

Emmanuel Macron planuje wykorzystać półroczną prezydencję Francji w Radzie UE na wzmocnienie od wewnątrz siły Starego Kontynentu.

Macron stawia na klimat i obronność

Drugim z filarów francuskiej prezydencji w Radzie jest unijna obronność. W ramach zmian w strefie Schengen Francja planuje zaproponować, aby w sytuacjach kryzysowych − takich jak na granicy białorusko-polskiej − powstał nowy mechanizm, który umożliwi szybkie wysłanie sił bezpieczeństwa i wyposażenia z innych państw UE.

Podczas francuskiej prezydencji w Radzie UE ma zostać przyjęty zaproponowany przez Niemcy w czasie ich ubiegłorocznej prezydencji unijny kompas strategiczny.

„Strategiczny kompas UE” to strategia bezpieczeństwa, określająca wspólne cele państw członkowskich w obszarach reagowania kryzysowego, zdolności wojskowych, współpracy z partnerami oraz wzmacniania odporności UE na kolejne lata. Kompas zajmuje się także zagrożeniami na oceanach, w przestrzeni kosmicznej i w cyberprzestrzeni.

Prezydent Francji zamierza także przeforsować nałożenie opłat na importowane produkty czyli tzw. graniczny podatek węglowy (Mechanizm dostosowawczy cen CO2 na granicy; ang. Carbon Border Adjustment Mechanism-CBAM).

Macron chce w ten sposób zapobiec niekorzystnym warunkom konkurencji dla firm europejskich, które produkują zgodnie z bardziej rygorystycznymi przepisami środowiskowymi.

W planach Paryż ma osiągnięcie postępu w negocjacjach w sprawie walki z wylesianiem planety, poprzez wprowadzanie ograniczeń w imporcie niektórych produktów (np. soi, kakao, kawy).

Francja. Spór o flagę UE na Łuku Triumfalnym. Prawica mówiła o "ataku na tożsamość narodu"

Flaga Unii Europejskiej, która została zawieszona na paryskim Łuku Triumfalnym 31 grudnia z okazji objęcia przez Francję przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.

Czas na zmiany w gospodarce

Paryż zamierza dążyć do „wspólnych reguł budżetowych” w UE; reformy paktu stabilności i wzrostu, czyli przepisów określających koordynacje krajowych polityk budżetowych w UE. Francja jednak – jak zauważają nie bez racji komentatorzy – jest krajem, który spośród członków UE najczęściej miał kłopoty z ograniczeniem deficytu budżetowego do 3 proc. PKB.

Macron twierdzi, że przyszłe przepisy powinny zezwalać na wydatki niezbędne do przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz transformacji technologicznej, aby „przyczynić się do realizacji ambicji silniejszej i sprawiedliwszej Europy”.

Prezydent Francji zamierza poprowadzić UE w kierunku „kontynentu zatrudnienia i produkcji” jako drogi do wyjścia z kryzysu. Ma zamiar budować nowy „europejski model wzrostu gospodarczego”, oparty na produkcji, innowacji i własnym modelu socjalnym.

Według francuskiego prezydenta tworzenie miejsc pracy i walka z masowym bezrobociem powinny być „obsesją” UE. Chodzi też o tworzenie „odpowiednich miejsc pracy”, dodał. A unijne dyrektywy dotyczące płacy minimalnej i przejrzystości płac – których ostatecznym celem jest zlikwidowanie różnicy płac między kobietami a mężczyznami – znajdą się w centrum francuskiej prezydencji, podkreślił.

Macron wezwał również do ożywienia przemysłowego w kluczowych sektorach dla gospodarek, jak w przypadku „paliwa przyszłości” (wodoru), przemysłu bateryjnego, półprzewodników, technologii cyfrowych, zdrowia i kultury.

W marcu odbędzie się unijny szczyt, którego celem będzie określenie nowego modelu wzrostu opartego na kilku filarach, głównie na zdolności do wytworzenia warunków gospodarczych dostosowanych do końca kryzysu zdrowotnego.

Francja: Macron i Scholz rozmawiali w Paryżu o przyszłości Europy

Nowy niemiecki kanclerz zamierza współpracować z Francją w najważniejszych dla przyszłości UE wyzwań.

Czym jest prezydencja w Radzie UE?

Przewodnictwo w Radzie UE jest rotacyjne – co 6 miesięcy obejmuje je inne państwo członkowskie Wspólnoty.

Do zadań państwa sprawującego prezydencję należy m.in. organizacja spotkań, mediacje między krajami, negocjowanie kompromisów, przedstawianie konkluzji i dbałość o zapewnienie spójności i ciągłości procesu decyzyjnego w UE.

W orędziu noworocznym francuski prezydent podkreślił, że „rok 2022 musi być punktem zwrotnym dla Europy”.

„Możecie liczyć na moje pełne zaangażowanie, aby ten czas (francuskiej prezydencji – red.) był dla was czasem postępu”, powiedział.