Francja i Niemcy naciskają na Polskę i Węgry w sprawie praworządności

źródło: flickr.com/Tijs Der Haar

We wtorek unijni ministrowie ds. europejskich ponownie omawiali kwestie praworządności w Polsce i na Węgrzech. We wspólnym oświadczeniu francusko-niemieckim znalazła się propozycja nowego wysłuchania w tej sprawie już po majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego.

 

Ponad 10 państw członkowskich, które wzięły udział w dyskusji, wyraziło zaniepokojenie stanem praworządności w Polsce i na Węgrzech. Oba państwa podlegają bowiem procedurom określonym w art. 7, zgodnie z którymi UE może zawiesić niektóre prawa państwa członkowskiego uporczywie naruszającego podstawowe wartości UE.

Wiceminister spraw zagranicznych Polski Konrad Szymański nie wziął udziału w spotkaniu, mówiąc dziennikarzom, że „nie ma powodu, by zmieniać plany i lecieć późniejszym samolotem, ponieważ polskie argumenty są znane”. Polska była reprezentowana przez przedstawiciela Warszawy przy UE.

W oświadczeniu przedstawionym podczas spotkania Francja i Niemcy ponownie wspólnie wyraziły obawy, że skutki zmian legislacyjnych wprowadzonych w Polsce mogą podważyć niezależność sądownictwa.

Ustawa ws. mandatów do PE z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zasadach ustalania kolejności obsadzania mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w Polsce na kadencję 2019-2024 – poinformowała wczoraj Kancelaria Prezydenta.

„Mamy nadzieję, że postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wszczęte przez Komisję Europejską w ubiegłym tygodniu w sprawie nowego systemu dyscyplinarnego dla sędziów pozwoli na pozytywne zmiany. W szczególności mamy tu na myśli prawo do skutecznego środka odwoławczego przed niezależnym i bezstronnym sądem”, głosi francusko-niemieckie stanowisko.

Komisja Europejska wszczęła już dwa postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Polsce, w połowie 2017 r. oraz w połowie 2018 r. Dotyczyły one zmian w przepisach emerytalnych dla polskich sędziów i możliwości wpływania przez polityków na ich niezależność. Paryż i Berlin stwierdziły zgodnie, że obawy dotyczące praworządności w Polsce, które doprowadziły do ​​wszczęcia procedury na podstawie art. 7, nie zostały w pełni i właściwie rozwiązane.

W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska wszczęła trzecie postępowanie przeciwko Polsce w związku z nowym systemem postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów.

Polska argumentuje, że przypadki naruszenia przepisów przez Komisję są wynikiem politycznego punktowania. „Omawiane prawo zostało już tak bardzo zmienione, że nie ma żadnych zarzutów wobec Polski”, argumentował minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. „Myślę, że Komisja i ETS wykorzystują tę sytuację do wzmocnienia swojej roli w systemie Unii Europejskiej, traktując ją jako szansę, aby potwierdzić swoją przydatność”, stwierdził szef polskiej dyplomacji.

Pierwsze zdjęcie czarnej dziury wykonane dzięki wsparciu finansowym UE

Na sześciu równoległych konferencjach prasowych naukowcy zaprezentowali wykonane po raz pierwszy w historii zdjęcia czarnej dziury, a więc tworu, którego istnienia dotąd jedynie się domyślano. Międzynarodowy projekt badawczy uzyskał unijne wsparcie finansowe.
 

Zdjęcie czarnej dziury znajdującej się środku galaktyki Panna A …

W odniesieniu do Węgier, wspólne oświadczenie Niemiec i Francji stwierdza, że „fakt, że organizacje pozarządowe i uniwersytety są zmuszane do opuszczenia kraju z powodu restrykcyjnych środków wprowadzonych przez rząd, jest powodem do niepokoju dla nas wszystkich”.

Zarówno Polska, jak Węgry zostaną wezwane do złożenia zeznań w trakcie oddzielnego przesłuchania, na co zgodzili się ministrowie UE.

„Potwierdzamy nasze poparcie dla Komisji w tym względzie”, stwierdza wspólne oświadczenie francusko-niemieckie, dodając, że „w świetle ostatnich wydarzeń popieramy pomysł zaplanowania pierwszej sesji przeznaczonej na przesłuchanie po wyborach europejskich w czerwcu.” Deklaracja ta pojawiła się po tym, jak posłowie do PE oświadczyli, że Parlament Europejski powinien być reprezentowany na formalnym posiedzeniu Rady Ministrów omawiającym procedury z art. 7 dotyczące Węgier.

Pojawiają się jednak wątpliwości, czy Artykuł 7, który często określa się jako „opcję atomową”, będzie skutecznym narzędziem w następnej kadencji Parlamentu Europejskiego. Aby działania w nim zapisane zostały przegłosowane, potrzeba 66,6 proc. głosów w PE. Choć obecna europejska władza ustawodawcza mogłaby zabezpieczyć taką większość, nie ma pewności, czy w następnej kadencji będzie podobnie.

Szczyt UE-Chiny: Przełom w relacjach

Po miesiącach intensywnych negocjacji Unia Europejska i Chiny podpisały w Brukseli wspólną deklarację, w której zobowiązały się do przestrzegania zasad równorzędnego partnerstwa we wzajemnych relacjach gospodarczych. Pekin zobowiązał się w niej m.in. do znoszenia subsydiów dla swojego przemysłu.
 

Wymiana handlowa między …