Problemy Fit for 55. Projekt utknął w Parlamencie Europejskim

fit-for-55-parlament -europejski-klimat-ekologia-emisje-komisja-europejska-gospodarka

Głosowanie w Parlamencie Europejskim. / Foto via Fred MARVAUX [European Union 2022 - Source : EP]

Europosłowie odrzucili w środę na sesji plenarnej w Strasburgu sprawozdanie o rewizji unijnego systemu handlu emisjami. Trzy projekty wchodzące w skład pakietu Gotowi na 55 (Fit for 55) odesłano do komisji ochrony środowiska naturalnego Parlamentu Europejskiego. Chodzi m.in. o wzbudzający kontrowersje system handlu emisjami.

 

 

Europosłowie odrzucili w środę (8 czerwca) większością 340 głosów raport dotyczący europejskiego systemu handlu emisjami (ETS).

Sprawozdanie zostało odrzucone głosami Socjalistów (S&D), Zielonych i Konfederacyjnej Grupy Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/Nordyckiej Zielonej Lewicy (GUE/NGL)  oraz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do których należy m.in. Prawo i Sprawiedliwość (ECR) i oraz frakcji Tożsamość i Demokracja (ID). Największa frakcja w PE – Europejska Partia Ludowa- zagłosowała za przyjęciem sprawozdania.

Polscy europosłowie – Izabela Kloc (PiS) oraz Adam Jarubas (PSL) – przekazali, że powodem głosowania Socjalistów było przyjęcie pozwalającej na przetestowanie działania granicznego mechanizmu węglowego (CBAM), trajektorii wycofywania darmowych uprawnień dla sektorów przemysłu nim objętych. Rozwiązanie zostało wypracowane w komisji Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE), gdzie było poparte przez szeroką koalicję grup politycznych (EPP, S&D, Renew, ECR).

„Poprawki komisji ITRE przewidywały rozpoczęcie wycofywania bezpłatnych uprawnień do emisji dopiero w 2028 r.. Socjaliści kalkulowali, że mogą te rekomendacje po prostu zignorować. W kluczowym momencie okazało się, że większość na sali te poprawki popiera”, podkreśliła cytowana przez PAP Izabela Kloc.

Dodała, że dla kierownictwa grupy socjalistów głosowanie i podział ich własnych głosów to była porażka. „Socjaliści zdecydowali, że zagłosują przeciwko przyjęciu raportu na temat ETS tzn. zdecydowali się wyrzucić do kosza cały raport ze strachu, że musieliby uznać propozycje komisji ITRE za wiążące. Sprawozdawcy trzech najważniejszych raportów Pakietu Fit for 55, czyli ETS, Społecznego Funduszu Klimatycznego i CBAM widząc, że nie mają większości dla odrzucenia kluczowych poprawek, poprosili o głosowanie za ponownym skierowaniem swoich raportów do komisji. Tak też się stało. Prace nad raportami będą musiały rozpocząć się od zera”, podkreśliła Kloc.

PE przegłosował zakaz sprzedaży aut spalinowych

Parlament Europejski zaaprobował propozycję Komisji, aby do 2035 r. Unia Europejska osiągnęła neutralność emisyjną transportu drogowego.

ETS wzbudza kontrowersje

System handlu emisjami to element obecnej polityki klimatycznej Unii Europejskiej, który wzbudza największe kontrowersje. Krytykowany jest m.in. przez rząd Polski.

Obecnie system pozwala na uczestniczenie w nim instytucji finansowych, które dopuszczają się spekulacji cenowych, co bardzo podbija wartość zezwoleń.

Wraz z zapisami o ETS, europosłowie do komisji ochrony środowiska odesłali także projekty dotyczące mechanizmu dostosowania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 oraz Społecznego Funduszu Klimatycznego. Za przyjęciem projektów głosowało 265 posłów, a 34 się wstrzymało.

Komisja będzie musiała ponownie pochylić się nad zasadnością odesłanych projektów, a także zaproponować ewentualne zmiany. Jeśli członkowie komisji osiągną kompromis, to projekty ponownie zostaną poddane pod głosowanie w Parlamencie Europejskim.

Nie brakuje komentarzy, że środowym głosowaniem większość w Parlamencie Europejskim opowiedziała się za spowolnieniem polityki klimatycznej, a optykę części europosłów zmieniły ekonomiczno-społeczne skutki wojny w Ukrainie.

Po 24 lutego lawinowo wzrosły ceny surowców i zwiększyły się problemy z ich dostawami. Wiele gospodarek musiało nagle wrócić do mniej ekologicznych źródeł wytwarzania, aby załatać dziury w miksie energetycznym.

Grupa EPL w mediach społecznościowych, że „to, co wydarzyło się podczas głosowań, jest tym, co dzieje się, gdy proeuropejscy posłowie nie współpracują ze sobą w wystarczającym stopniu”. „Przedwczesne wycofywanie bezpłatnych uprawnień zagraża europejskim miejscom pracy. Grupa EPL jest gotowa znaleźć rozwiązanie i drogę naprzód”.

Fit for 55: Duże koszty, ale do udźwignięcia dla Polski

Szacunki dotyczące Fit For 55 rozgrzewają polityków. Według ekonomistów są do udźwignięcia przez naszą gospodarkę.

Czym jest Fit for 55?

Unia Europejska przedstawiła w lipcu 2021 r. program Fit for 55, który wiąże się z bardziej ambitnymi celami dotyczącymi ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 2030 r.

Pakiet podwyższa cel redukcji emisji w UE na 2030 r. z 40 do 55 proc. względem poziomu z 1990 r. Legislacja w nim zawarta będzie zwiększać presję na zmniejszanie emisji zarówno w przemyśle energochłonnym czy energetyce, jak i w budownictwie oraz transporcie.

Pakiet reform zaostrza pierwotne regulacje, co ma przyspieszyć działania na rzecz osiągnięcia przez Wspólnotę neutralności klimatycznej do 2050 r.

Przepisy zaproponowane w Fit for 55 oraz w zaprezentowanej w grudniu drugiej części pakietu są propozycją legislacyjną przedłożoną przez Komisję Europejską i Parlament Europejski do dyskusji w gronie państw członkowskich.

Pakiet składa się z 13 wniosków ustawodawczych – niektóre z nich są nowe, inne stanowią zmiany istniejących już przepisów. Do aktualizacji obowiązujących przepisów UE należą: rewizja unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), reforma rozporządzenia o LULUCF (eng. Land Use, Land Use Change and Forestry), przegląd rozporządzenia ws. wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR), nowelizacja dyrektywy ws. energii odnawialnej (RED), nowelizacja dyrektywy o efektywności energetycznej (EED), rewizja dyrektywy ws. infrastruktury paliw alternatywnych (AFID), nowelizacja rozporządzenia określającego normy emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych oraz rewizja dyrektywy ws. opodatkowania energii.

Do nowych propozycji legislacyjnych należą: nowa strategia leśna UE, mechanizm regulacji granicy emisji dwutlenku węgla (CBAM), instrument społeczny na rzecz działań na rzecz klimatu, ReFuelEU Aviation (dotycząca zrównoważonych paliw lotniczych) i FuelEU Maritim (dotycząca ekologizacji europejskiej przestrzeni morskiej).

W przypadku systemu handlu emisjami, UE pracuje nad jego aktualizacją, która dostosuje go do podwyższonych celów w zakresie redukcji emisji w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Komisja Europejska proponuje, aby do 2030 r. emisje z tego sektora zostały ograniczone o 61 proc.