Fit for 55: Unijny pakiet klimatyczny oznacza rewolucję w życiu codziennym dla każdego Europejczyka

Unia Europejska, Komisja Europejska, fit for 55, klimat, ekologia, emisje, CO2, dwutlenek węgla, PGE, Polska, górnictwo, przemysł

Unijny pakiet klimatyczny składa się z 13 wniosków ustawodawczych. Są to nowe propozycje lub aktualizacja obowiązujących przepisów. / Foto via Canva

Do 2050 r. Unia Europejska ma zamiar osiągnąć zerową emisję netto gazów cieplarnianych. Fit for 55 jest narzędziem, które zdeterminuje transformację energetyczno-klimatyczną i wpłynie pośrednio lub bezpośrednio na życie każdego Europejczyka. Jakie zmiany przewiduje unijny pakiet klimatyczny?

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji. Parlament Europejski nie uczestniczył w przygotowaniu materiałów; podane informacje nie są dla niego wiążące i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za informacje i stanowiska wyrażone w ramach projektu, za które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiedzialni są wyłącznie autorzy, osoby udzielające wywiadów, wydawcy lub nadawcy programu. Parlament Europejski nie może być również pociągany do odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody mogące wynikać z realizacji projektu”.