Fińska prezydencja tnie nowy budżet UE

Monety euro. / Zdjęcia via unsplash.com @jbrinkhorst

Sprawująca rotacyjną prezydencję w Radzie UE Finlandia proponuje przyjęcie unijnego budżetu poniżej ambicji Komisji i Parlamentu Europejskiego. Zmiany miałyby dotknąć także reguły warunkowego wypłacania funduszy za przestrzeganie praworządności.

 

 

Fińska propozycja zostanie omówiona podczas zbliżającego się szczytu przywódców państw UE, zaplanowanego na 12-13 grudnia. Zakłada ona przeznaczenie 1,07 proc. Dochodu Narodowego Brutto (DNB) UE27. Finowie opowiadają się także za utrzymaniem warunkowego wypłacania funduszy unijnych w związku z przestrzeganiem praworządności. Helsinki nie definiują jednak, jaka większość byłaby potrzebna do podejmowania wiążących decyzji w Radzie UE, co może osłabić nową regulację.

Budżet UE na 2020 r. uzgodniony

Odpowiedzialni za sprawy finansowe ministrowie z państw członkowskich porozumieli się na spotkaniu w Brukseli z Parlamentem Europejskim w sprawie budżetu na przyszły rok. Będzie w nim więcej pieniędzy m.in. na badania naukowe, ochronę klimatu oraz małą i średnią przedsiębiorczość.

 

Porozumienie w …

Miliardowe cięcia

Pierwszą okazją do dyskusji na fińską propozycją będzie przyszłotygodniowy szczyt przywódców państw członkowskich Unii w Brukseli. Najprawdopodobniej nie uda się wówczas osiągnąć kompromisu dlatego finał negocjacji w ramach nowych Wieloletnich Ram Finansowych Unii jest planowany na przyszły rok. Zaprezentowany wczoraj dokument jeszcze w środę trafi do Komitetu Stałych Przedstawicieli (COREPER), by w przyszłym tygodniu – tuż przed szczytem przywódców – mogli nad nim debatować ministrowie spraw zagranicznych.

To sprawia, że pierwszy szczyt Rady Europejskiej pod wodzą Belga Charlesa Michela będzie wyjątkowo interesujący. W agendzie znajdują się już bowiem takie tematy, jak brexit, neutralność klimatyczna Unii do 2050 r.

Dokument, z którym zapoznały się w poniedziałek (2 grudnia) państwa członkowskie przewiduje zmniejszenie zeszłorocznych propozycji Komisji Europejskiej z ok. 1,11 proc. DNB do wspomnianych 1,07 DNB. Parlament Europejski był najhojniejszy ze swoimi 1,3 proc. DNB, jednak propozycja ta okazała się zbyt szczodra dla Finów.

Jak cięcia przełożą się na liczby bezwzględne? Zamiast proponowanych przez Brukselę 1135 mld euro budżet miałby wynieść 1087 mld. Blisko 50 mld mniej oznacza dalsze straty dla państw członkowskich, w tym Polski.

W latach 2014-2020 Polska otrzymała 83,9 mld euro. W nowej perspektywie zarezerwowano już tylko 64,4 mld. Kwota ta obejmuje 27,1 mld euro w ramach polityki rolnej w porównaniu do obecnych 33 mld.

Europejczycy wyrażają rekordowe poparcie dla euro

Zgodnie z wynikami najnowszego badania Eurobarometr więcej niż trzech na czterech obywateli uważa, że wspólna waluta jest dobra dla Unii Europejskiej. Jest to najwyższe poparcie od 2002 r., kiedy to rozpoczęto sondaże.
 
Zgodnie z wynikami najnowszego badania Eurobarometr dotyczącego strefy euro …

Oszczędzone rolnictwo

Podatnicy netto dążą do jeszcze większych cięć – poniżej 1 proc. DNB, jednak postulaty te są nie do przyjęcia zarówno dla KE, jak i PE, zwłaszcza w obliczu zapowiedzi realizacji ambitnych polityk, jak np. kwestie środowiskowe.

Każda z głównych europejskich polityk zostanie zmniejszona w porównaniu z pierwotną propozycją Komisji Europejskiej. I tak polityka spójności, jedno z głównych narzędzi konwergencji miałaby wynosić 374 mld euro zamiast 392 mld.

Budżet rolnictwa, które znalazło silnego protektora we Francji, zaplanowano na 346 mld euro 0 o 10 mld więcej w porównaniu do propozycji KE. Mimo to środki na tę politykę będą mniejsze o 2 proc. w porównaniu z aktualną perspektywą finansową.

Cięcia w polityce budżetowej to jedno. Inna – niemniej interesująca dyskusja – dotyczy rabatów dla płatników netto, takich jak Niemcy. Komisja Europejska postuluje zniesienie tych przywilejów. Pomysł popierają n.in. Francja, Hiszpania oraz kraje Europy Środkowo-Wschodniej.

Będzie propozycja nowego paktu migracyjnego

Unijni komisarze odpowiedzialni za sprawy wewnętrzne oraz migracje zapowiedzieli rozpoczęcie jeszcze w tym tygodniu konsultacji ws. nowego paktu migracyjnego. Tymczasem pojawiła się niemiecka propozycja nowego systemu azylowego.

 

O reformie unijnej polityki migracyjnej i azylowej rozmawiali w Brukseli ministrowie spraw wewnętrznych. W …

Kwestia praworządności

Berlin zamierza użyć rabatów do unijnego budżetu, jako karty przetargowej w rozmowach. Tym bardziej, że Niemcy opowiadają się za silnym mechanizmem wiążącym wypłacanie funduszy strukturalnych z przestrzeganiem praworządności. Przeciwne rozwiązaniu są Węgry oraz Polska.

Fińska propozycja przewiduje podejmowanie decyzji przy rażących brakach w przypadku rządów prawa, które mogą bezpośrednio wpływać na wydatkowanie unijnych pieniędzy. Tymczasem w pierwotnej wersji wystarczyło, by samo postępowanie z art. 7 doprowadziło do zablokowania wypłacania środków.

Państwom Unii pozostanie więc zdefiniowanie owych rażących braków negatywnie wpływających na wydatkowanie wspólnotowych pieniędzy. Biorąc pod uwagę sprzeczne interesy państw członkowskich dyskusja na ten temat może wypełnić wiele godzin podczas najbliższego europejskiego szczytu.

W trzecim kwartale nasz wzrost PKB wyhamował do 3,9 proc.

Polska gospodarka zaciąga hamulec. Konsumenci wstrzymują wydatki, firmy i samorządy tną inwestycje.

 
Główny Urząd Statystyczny potwierdził swój wstępny szacunek sprzed dwóch tygodni – PKB między lipcem a wrześniem zwiększyło się realnie o 3,9 proc. W II kwartale mieliśmy wzrost wyraźnie większy …