Finlandia chce wzmocnić nadzór nad przestrzeganiem praworządności

Premier Finlandii Antti Rinne w PE, źródło eu2019.fi

Premier Finlandii Antti Rinne w PE, źródło eu2019.fi

Premier Finlandii – kraju, który w tym półroczu przewodniczy pracom Rady UE – oświadczył na corocznym zgromadzeniu fińskiej dyplomacji w Helsinkach, że jego kraj zamierza w tym czasie “wzmocnić nadzór nad przestrzeganiem zasad państwa prawa”. Antti Rinne zapewnił też, że Finlandia będzie bronić unijnych wartości.

 

Dyskusje fińskich ambasadorów w trakcie trwającego do jutra (22 sierpnia) spotkania mają dotyczyć także innych kwestii polityki zagranicznej oraz bezpieczeństwa. W kolejnych dniach głos w debatach zabiorą m.in. prezydent Sauli Niinisto i minister finansów Mika Lintila.

Finlandia za powiązaniem funduszy UE z praworządnością 

Premier Finlandii Antti Rinne opowiedział się wczoraj w Helsinkach za powiązaniem dostępu do funduszy unijnych z praworządnością, a także za zobowiązaniem się Unii Europejskiej do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Pierwszego lipca Finlandia rozpocznie swoją trzecią prezydencję w UE. 

Finlandia będzie bronić fundamentu systemu wartości UE

Antti Rinne, który od czerwca jest premierem centrolewicowego rządu, podkreślił w swoim wystąpieniu, że do końca roku „na Finlandii spoczywa szczególna odpowiedzialność za to, aby nie rozpadł się fundament systemu wartości Unii Europejskiej”. “Chcemy w trakcie naszego przewodnictwa wzmocnić ocenianie i nadzór nad przestrzeganiem zasad państwa prawa” – zapowiedział szef fińskiego rządu. Zwrócił przy tym uwagę na coraz większą akceptację dla łączenia środków z unijnego budżetu z przestrzeganiem praworządności.

Zasada „pieniądze za praworządność” zakłada postanowienie KE o zawieszeniu wypłat funduszy (w skrajnym wypadku nawet odebrania ich części). Do uchylenia decyzji Komisji potrzebna będzie w Radzie UE kwalifikowana większość, czyli głos 55 proc. państw reprezentujących 65 proc. ludności Unii. Gdyby te reguły obowiązywały już teraz, to Polska i Węgry byłyby narażone na zawieszenie niektórych funduszy, choćby w konsekwencji trwających postępowań z art. 7 Traktatu o UE.

Europa nie powinna się poddawać w walce o praworządność

Najpoważniejszą zapaścią, jakiej doświadcza obecnie Unia Europejska, jest kryzys demokracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Ustępują jej kryzysy: migracyjny oraz strefy euro, a nawet brexit, który okazał się jedynie kosztownym wyzwaniem, a nie, jak się obawiano, głebokim kryzysem tożsamości UE.
 

 

Proces wycofywania się …

Lokalna prasa cytuje Rinnego, który podkreślił, że w zasadach państwa prawa chodzi o „obronę podstawowych praw zwykłych ludzi, a nie o żadne ideologiczne zamki na lodzie”. Według dziennika „Helsingin Sanomat”, fiński premier opisał przy tym przykładowe wyobrażenie Finlandii, w której w mediach nie panowałaby wolność wypowiedzi, a sądy nie byłyby niezależne. Miał też zapewnić, że taka sytuacja naprawdę występuje w Europie i podkreślił potrzebę przeciwstawiania się jej. Fińska prasa zwróciła przy tym uwagę, że działania władz zwłaszcza w Polsce i na Węgrzech budzą ostatnio wątpliwości czy praworządność jest tam przestrzegana.

Finlandia będzie walczyć o klimat i praworządność – WYWIAD

W rozmowie z EURACTIV.pl Juha Ottman, ambasador Finlandii w Polsce, mówi o priorytetach fińskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, o współpracy z Grupą Wyszehradzką, o polityce rozszerzenia Wspólnoty, praworządności i perspektywie współpracy z Rosją.
 

 

Mateusz Kucharczyk, Łukasz Gadzała, EURACTIV.pl: Zacznijmy od …

Węgry i Polska obstają przy swoim

Tymczasem lider rządzącej na Węgrzech partii Fidesz, premier Węgier Viktor Orban w publicznych wystąpieniach twierdził, że Finlandia nie może wymagać od innych państw UE przestrzegania zasad państwa prawa, ponieważ tamtejszy wymiar sprawiedliwości znajduje się „pod polityczną kontrolą” i nie ma tam np. trybunału konstytucyjnego.

Pomysł łączenia unijnych funduszy z praworządnością od początku nie budzi entuzjazmu również w Polsce, a polski rząd konsekwentnie się temu przeciwstawia.

KE uruchamia drugi etap procedury ws. praworządności w Polsce

Komisja Europejska poinformowała o przejściu do drugiego etapu prowadzonego od kwietnia postępowania dotyczącego naruszenia przez polskie władze praworządności. Tym razem chodzi o wprowadzenie procedur dyscyplinarnych wobec sędziów oraz utworzenie w strukturze Sądu Najwyższego Izby Dyscyplinarnej.
 

O uruchomieniu drugiego etapu procedury kolegium …

Szef fińskiej dyplomacji: Nie warto na każdy sprzeciw odpowiadać salwami

Obecny na spotkaniu z fińskimi ambasadorami minister spraw zagranicznych Pekka Haavisto zwrócił natomiast uwagę na „czerwoną linię” w odniesieniu do podstawowych wartości, w tym praworządności. “Nie prawimy kazań, tylko bronimy ważnych dla nas zasad i wspieramy ich realizację w praktyce” – oświadczył. Szef fińskiej dyplomacji zapewnił przy, że „Finlandię także można krytykować”. Podkreślił jednak, że „nie warto na każdy głos sprzeciwu odpowiadać salwami, tylko odnieść się do nich spokojnym, analitycznym podejściem”.

Grupa Wyszehradzka: Od wzorcowych demokracji do autorytaryzmu?

W tym roku państwa Grupy Wyszehradzkiej świętują 30-lecie upadku komunizmu. Polska i Węgry nie mają jednak wielu powodów do zadowolenia, ciążą nad nimi bowiem unijne procedury dotyczące nieprzestrzegania zasad praworządności. W dodatku ostatnie dane dotyczące stanu demokracji na świecie …