Praworządność: Europosłowie przeciwko wypłacie Polsce środków z Funduszu Odbudowy

Sesja Plenarna Parlament Europejskiego. Głosowanie. / Foto via © European Union 2022 - Source : EP [Mathieu CUGNOT]

Parlament Europejski wezwał Komisję Europejska, by nie akceptowała Krajowych Planów Odbudowy Polski i Węgier do czasu zastosowania się do wszystkich zaleceń w dziedzinie praworządności.

 

Europa kryzysów oczami lewicy. DEBATA Z LESZKIEM MILLEREM


 

Dziś (5 maja) Parlament Europejski wezwał Radę i Komisję w niewiążącej rezolucji do podjęcia dalszych działań w związku „z pogorszeniem się stanu wartości UE na Węgrzech i w Polsce”.

W rezolucji przyjętej 426 głosami do 133, przy 37 wstrzymujących się, posłowie wezwali KE i Radę do powstrzymania się od zatwierdzania Krajowych Planów Odbudowy Węgier i Polski w ramach Instrumentu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Instrument stanowi główną część unijnego Funduszu Odbudowy (Next Generation EU), który ma stanowić europejską odpowiedź na społeczno-gospodarcze skutki pandemii COVID-19. Oba kraje są jednymi z nielicznych, które nadal nie otrzymały środków z funduszu.

Na akceptację KPO Polska czeka już od maja 2021 r. We wrześniu jednak pojawiły się doniesienia, że Komisja Europejska wstrzymała proces akceptacji dokumentu, gdyż obawia się o niezależność sądownictwa w Polsce.

Od tamtego czasu polski Trybunał Konstytucyjny uznał m.in., że prawo unijne jest częściowo niezgodne z Konstytucją RP. Polska miała być trzecim największym beneficjentem unijnego koronafunduszu obok Hiszpanii i Włoch.

Pieniądze nad Wisłę jednak nie popłyną do momentu, dopóki polski rząd nie porozumie się z Komisją Europejską w sprawie reformy sądów.

Większość Europejczyków popiera sankcje przeciwko Rosji [EUROBAROMETR]

Większość Europejczyków uważa, że od początku wojny reakcja UE wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę była solidarna, jednomyślna i szybka.

Parlament Europejski: Nie odpuszczać ws. praworządności

Według europosłów zaakceptowanie KPO Polski i Węgier powinno nastąpić dopiero, gdy rządy obu państww w pełni zastosują się do wszystkich zaleceń w dziedzinie praworządności i dopiero po wdrożeniu wszystkich stosownych wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Jak można przeczytać w rezolucji, większość europosłów z zadowoleniem przyjęła fakt, że francuska prezydencja wznowiła przeprowadzanie wysłuchań na mocy art. 7 ust. 1 Traktatu.

Europosłowie wzywają Radę do wykazania się „prawdziwym zaangażowaniem” i poczynienia „znaczących postępów” w celu ochrony wartości europejskich. W tekście rezolucji podkreślono, że niewdrożenie przez Węgry i Polskę licznych wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jest niedopuszczalne. Zauważono, że wszystkie państwa członkowskie muszą przestrzegać prawa UE.

W tekście rezolucji wezwano, by przesłuchania były prowadzone w sposób bardziej spójny, przejrzysty i stanowczy.

„Wysłuchania powinny być organizowane w sposób regularny, ustrukturyzowany i otwarty i muszą pociągać za sobą konkretne działania, szybkie przyjęcie zaleceń, z jasno określonymi terminami, dla zainteresowanych państw członkowskich”. W rezolucji zaznaczono, że „jednomyślność w Radzie nie jest wymagana do stwierdzenia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia wartości Unii”.

Pod koniec kwietnia KE uruchomiła wobec Węgier mechanizm warunkowości, który uzależnia wypłatę unijnych funduszy od kwestii praworządności. KE po raz pierwszy w historii skorzystała z istniejącego od niedawna mechanizmu warunkowości. Komisja jak dotąd nie uruchomiła podobnej procedury wobec Polski.

Bułgaria z zatwierdzonym KPO. Już tylko pięć państw UE czeka na pieniądze z Brukseli

W bułgarskim planie nacisk położono na zieloną energię i wzmocnienie praworządności.