Europejski Urząd Nadzoru Bankowego ma nowego dyrektora. W tle kontrowersje wokół parytetów płci

Parlament Europejski, źródło: European Union 2020, EC - Audiovisual Service, fot. Etienne Ansotteródło: European Union 2020, EC - Audiovisual Service, fot. Etienne Ansotte

Francuz François-Louis Michaud został wybrany przez Parlament Europejski na nowego dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego. Kilka dni wcześniej jego kandydatura nie uzyskała poparcia parlamentarnej Komisji Gospodarczej i Monetarnej z powodu zbyt dużej nierówności płci w sektorze finansowym UE.

 

 

Parlament Europejski przyjął kandydaturę Michauda stosunkiem 343 głosów za do 296 głosów przeciw. 56 eurodeputowanych wstrzymało się od głosu.

„To dla mnie zaszczyt zostać wybranym przez Parlament Europejski na nowego dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i mam nadzieję na dobrą współpracę z Przewodniczącym, Zarządem oraz wszystkimi członkami”, oświadczył Michaud. Nowy dyrektor wykonawczy EUNB zobowiązał się, że ze swojej strony „dołoży wszelkich starań”, by sektor bankowy UE „wspierał europejską gospodarkę”. Zapewnił również że zadba o to, by EUNB był instytucją „przejrzystą, godną zaufania i skuteczną”,

François-Louis Michaud pełnił dotychczas funkcję zastępcy dyrektora generalnego ds. nadzoru mikroostrożnościowego w Europejskim Banku Centralnym. Obowiązki dyrektora wykonawczego EUNB przejmie w najbliższych tygodniach.

Dyrektor wykonawczy Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego odpowiada za codzienne zarządzanie pracami EUNB. Jego kadencja trwa pięć lat, z możliwością jednokrotnej reelekcji.

Niemiecka prezydencja w Radzie UE: "Niemcy nie idą na skróty" – prof. Artur Nowak-Far

Program niemieckiej prezydencji w Radzie UE przeniknięty jest próbą poszukiwania odpowiedzi na współczesne wyzwania i problemy Europy, mówi prof. dr hab. Artur Nowak-Far z Instytutu Prawa Szkoły Głównej Handlowej.

Zbyt mało kobiet w strukturach finansowych UE?

Nowy dyrektor wykonawczy EUNB zapowiedział, że jednym z jego priorytetów na tym stanowisku będzie „zapewnienie równowagi płci na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej” EUNB. W jego ustach ta deklaracja ma szczególne znaczenie. Jego kandydatura na to stanowisko spotkała się wcześniej ze sprzeciwem części członków Komisji Gospodarczej i Monetarnej PE, którzy uważali, że tę funkcję powinna sprawować kobieta. Wcześniej z tego samego powodu Parlament odrzucił kandydaturę na dyrektora wykonawczego EUNB Irlandczyka Gerry’ego Crossa. Głosowanie miało miejsce w styczniu.

Eurodeputowani wskazywali, że wśród kadr kierowniczych unijnych instytucji powiązanych z finansami jest zbyt mało osób płci żeńskiej. Wprawdzie Europejskim Bankiem Centralnym kieruje od ubiegłego roku Francuzka Christine Lagarde, jednak w ogólnym rozrachunku w strukturach finansowych UE znaczącą przewagę mają mężczyźni.

Komisja Gospodarcza i Monetarna wyraziła niezadowolenie, że Europejski Urząd Nadzoru Bankowego przy ustalaniu kandydatur nie wziął pod uwagę jej wniosku, aby lista potencjalnych kandydatów była zrównoważona pod względem płci. Jako właściwą kandydatkę członkowie Komisji wskazywali Isabel Vaillant, dyrektor EUNB ds. regulacji ostrożnościowej i nadzoru ostrożnościowego.

Jeszcze przed głosowaniem francuska eurodeputowana Stéphanie Yon-Courtin z frakcji Odnówmy Europę, zasiadająca w Komisji Gospodarczej i Monetarnej, zwracała uwagę na potrzebę wypracowania nowego systemu wyboru kadry kierowniczej EUNB. „Zatwierdzanie lub odrzucanie jednego, wybranego przez Zarząd, kandydata i przedłużanie się procedury w razie uznania kandydata za nieodpowiedniego to nie demokratyczny nadzór, ale przykładanie Parlamentowi pistoletu do skroni”, napisała europosłanka. Jej zdaniem „Komisja Europejska powinna zaproponować reformę systemu nominacji i zatwierdzania” kandydatów na kierownicze stanowiska w EUNB.

Europejska Partia Ludowa przed głosowaniem w sprawie Michauda zapowiadała poparcie dla kandydatury Francuza. Członkowie Odnówmy Europę utrzymywali, że ich ostateczna decyzja będzie zależała od deklaracji Michauda w sprawie działań na rzecz większej równowagi płci w strukturach instytucji. Zieloni opowiedzieli się zaś przeciwko kandydaturze Michauda. „Chcemy kobiet na stanowiskach kierowniczych. Programy na rzecz promowania kobiet są dobre, ale nie mogą być wymówką dla (pozbawiania ich – red.) równych praw do sprawowania funkcji kierowniczych”, powiedział członek frakcji Sven Giegold.

Niemcy: Ugrupowanie Angeli Merkel i Ursuli von der Leyen chce parytetu płci w partyjnych strukturach

Od 2025 r. rządząca Niemcami Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (CDU) chce obsadzić kluczowe stanowiska w partii w równym stopniu kobietami i mężczyznami.

Zobowiązania ws. równowagi płci

Przed wyborem Michaud dobrze zdawał sobie sprawę, że poparcie Parlamentu dla jego kandydatury będzie w znacznym stopniu zależało od jego stosunku do kwestii zwiększenia obecności kobiet w strukturach EUNB. Dlatego od początku starał się przekonać eurodeputowanych, że sprawa ma dla niego najwyższą wagę.

„Mam pełną świadomość, że równowaga płci jest ważną kwestią dla Komisji i podzielam tę troskę. Wiem także, że wielu spośród Państwa wolałoby, aby stała dziś przez Państwem kobieta”, powiedział podczas godzinnego przesłuchania przed Komisją Gospodarczą i Monetarną. „Mogę jednak obiecać i obiecuję dzisiaj Państwu, że jeżeli moja kandydatura zostanie zatwierdzona, niezwłocznie podejmę działania, by zmienić obecną sytuację”, zapewnił.

W liście do eurodeputowanych, wysłanym 1 lipca, napisał natomiast, że zapewnienie równowagi płci na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej agencji, a zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych, będzie dla niego priorytetem. Zapewnił, że chce również pomóc kobietom w EUNB „w odpowiednim przygotowaniu do zajmowania wysokich stanowisk”, a także zadbać o wyszkolenie „utalentowanej kadry kobiet, które w przyszłości będą kierować EUNB oraz innymi podobnymi organizacjami”.

Równouprawnienie płci od lat jest priorytetem UE, ale wciąż daleko mu do rzeczywistości – Ursula von der Leyen

Komisja Europejska przedstawiła swoją strategię na rzecz równouprawnienia płci. Chodzi nie tylko o równość kobiet i mężczyzn na rynku pracy, ale także o walkę z przemocą domową.

 

Dane Komisji Europejskiej jasno pokazują, że na rynku pracy w Unii Europejskiej kobiety mają …

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (ang. European Banking Authority, EBA) jest agencją UE zajmującą się wdrażaniem przepisów dotyczących regulowania i nadzorowania działalności sektora bankowego w krajach członkowskich UE. Celem jej działania jest stworzenie przejrzystego i stabilnego jednolitego rynku produktów bankowych na terenie Unii Europejskiej.

Agencja została powołana w 2011 r. Jej siedziba znajduje się w Paryżu.

Obecnym przewodniczącym EUNB jest Hiszpan José Manuel Campa. W najbliższym czasie z funkcji dyrektora wykonawczego ustąpi Słowak Peter Mihalik.