Europejski Trybunał Obrachunkowy ostrzega przed nadmiernymi oczekiwaniami co do funduszy europejskich

5 luty 2018 r. - Coroczne spotkanie przedstawicieli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z Komisją Europejską (Źródło: Etienne Ansotte / EBS)

Europejski Trybunał Obrachunkowy zalecił, aby przed wyborami do Parlamentu Europejskiego nie podnosić nadmiernie oczekiwań co do skutków wykorzystywania funduszy unijnych i  dopasować je do tego, w jakim stopniu jest obecnie realizowany budżet UE.

 

W 2017 r. kraje UE wydały jedynie 10-15 proc. niewykorzystanych jeszcze w tej perspektywie budżetowej środków. Jednak pomimo rosnącej liczby wyzwań państwa członkowskie nie poprawiają wykorzystania unijnych zasobów. Prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) Klaus-Heiner Lehne ostrzegł, że „nie możemy dojść do sytuacji nadmiernego rozdymania obietnic”, podczas gdy kraje nie są w stanie wykorzystać dostępnych funduszy.

W ciągu najbliższych kilku miesięcy państwa członkowskie i Parlament Europejski będą negocjować wieloletnie ramy finansowe (WRF), czyli długoterminowy budżet UE na lata 2021-2027. Lehne przekonuje, że to będzie właściwy sposób na odzyskanie zaufania obywateli, co jest istotne w obliczu rosnącej fali populizmu i poparcia dla antyeuropejskich partii.

Kwieciński: Nowe kryteria podziału wspólnego budżetu “niepotrzebnie dzielą UE”

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński powiedział wczoraj (5 września), że czynniki takie jak przyjmowanie uchodźców czy poziom bezrobocia – które mają być uwzględniane przy podziale unijnych pieniędzy – „nie są adekwatne” i “niepotrzebnie dzielą Unię Europejską”.

Skuteczniejsze wydawanie funduszy

4 października 2018 r. ETO opublikował wyniki swojej kontroli dotyczącej wydawania funduszy UE. Drugi rok z rzędu audytorzy przedstawili tzw. „opinię z zastrzeżeniami”, co oznacza, że ​​margines błędu w korzystaniu z funduszy unijnych nie był znaczący.

Poziom nieprawidłowości w wydatkach UE spadał w ubiegłym roku tak jak w latach poprzednich, osiągając 2,4 proc. całkowitych wydatków, w porównaniu z 3,1 proc. w 2016 r. i 3,8 proc. w 2015 r.

Według Lehne, państwa członkowskie i Komisja Europejska zmierzają „we właściwym kierunku” przy wdrażaniu budżetu UE, ale wciąż należy aktywnie wspierać projekty, w których zwracane są poniesione koszty, na przykład innowacje w ramach programu „Horyzont 2020”.

Przedstawiciele ETO nie tylko chcą monitorować sposób wydatkowania unijnych pieniędzy, ale częściej przyglądać się też wydatkom w poszczególnych sektorach lub programach, takich jak np. Erasmus+. Ze względu na mandat Trybunału do oceny wykorzystania funduszy UE ex-post, ocena skutków mogłaby zostać przeprowadzona jedynie w „ograniczony i bardzo ogólny sposób”, aby uniknąć „konfliktu interesów”.

Włochy grożą zawetowaniem nowej unijnej perspektywy budżetowej z powodu migrantów

Włoski wicepremier i jednocześnie minister rozwoju gospodarczego Luigi di Maio zagroził Brukseli zawetowaniem przez władze w Rzymie negocjacji nad kształtem nowej siedmioletniej perspektywy budżetowej na lata 2021-2027. W ten sposób Włochy chcą wymusić zmiany w unijnej polityce migracyjnej. W tle …

Zaległości w płatnościach

Jeśli spojrzeć w przyszłość, jednym z głównych wyzwań związanych z realizacją budżetu UE jest rosnąca rozbieżność pomiędzy wysoką kwotą zobowiązań a niższą kwotą płatności. W 2017 r. zaległości w płatnościach wyniosły aż 267,3 mld euro.

Zaledwie około 2 proc. podjętych zobowiązań nie jest zrealizowanych do końca danych wieloletnich ram finansowych, co stanowi marginalny odsetek, który nie wystarczy do zmniejszenia rosnących zaległości w płatnościach. Jednak różne czynniki, w szczególności możliwość kontynuowania przez państwa członkowskie składania wniosków o realizację płatności w 3 lata po zamknięciu bieżących WRF, wydłuża de facto okres budżetowy do 10 lat.

Niemcy spodziewają się mniej pieniędzy z funduszy strukturalnych UE po 2020 roku

W następnym okresie budżetowym UE Niemcy otrzymają około 20 proc. mniej środków z funduszy strukturalnych UE. Zamiast tego więcej regionów będzie uprawnionych do korzystania z funduszy. Raport EURACTIV Niemcy.
 

Od maja stało się jasne, że Komisja Europejska chce ograniczyć kolejne …