Najważniejsze priorytety dla Europejczyków: Obronność i autonomia energetyczna

eurobarometr-unia-europejska-borrell-obronnosc-wojna-rosja-ukraina-energetyka

Na zdjęciu wysoki przedstawiciel UE ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Josep Borrell. / Foto via EC - Audiovisual Service [Xavier Lejeune]

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej popierają wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony. Oczekują, że UE stopniowo uniezależni się od rosyjskich źródeł energii. Najnowszy Eurobarometr potwierdza również duże poparcie dla reakcji UE na rosyjską agresję na Ukrainę.

 

 

Z opublikowanego na początku maja Eurobarometru wynikało, że we wszystkich państwach członkowskich UE obywatele popierają reakcję UE na inwazję Rosji na Ukrainę.

Większość Europejczyków stwierdziła, że od początku wojny reakcja UE była solidarna (79 proc.), jednomyślna (63 proc.) i szybka (58 proc.).

Respondenci opowiedzieli się za niezachwianym poparciem dla Ukrainy i jej mieszkańców. Ponad dziewięciu na dziesięciu respondentów (93 proc.) zgadza się z udzielaniem pomocy humanitarnej osobom dotkniętym wojną.

Z opublikowanego w środę (15 czerwca) badania wynika, że podobnie jak w maju większość Europejczyków (59 proc.) jest zadowolona z reakcji UE na rosyjską inwazję na Ukrainę oraz z reakcji własnego rządu (57 proc.).

Największe poparcie mają działania humanitarne (93 proc.), a następnie przyjęcie do UE Ukraińców uciekających przed wojną (91 proc.).

80 proc. popiera sankcje gospodarcze nałożone na rosyjski rząd, rosyjskie przedsiębiorstwa i osoby fizyczne, a 70 proc. – finansowanie i dostawy sprzętu wojskowego na Ukrainę.

Większość Europejczyków popiera sankcje przeciwko Rosji [EUROBAROMETR]

Większość Europejczyków uważa, że od początku wojny reakcja UE wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę była solidarna, jednomyślna i szybka.

Eurobarometr: Europejczycy chcą silnej i niezależnej UE

Z najnowszego Eurobarometru wynika jednocześnie, że zdecydowana większość obywateli państw UE (81 proc.) opowiada się za wspólną polityką obrony i bezpieczeństwa państw członkowskich.

Tego zdania jest co najmniej dwie trzecie respondentów w każdym kraju. Ponadto 93 proc. respondentów zgadza się, że państwa członkowskie powinny działać wspólnie w obronie terytorium UE, a 85 proc. uważa, że należy zacieśnić współpracę w kwestiach obronnych na szczeblu UE.

Z Eurobarometru wynika także duże poparcie dla celów planu RePowerEU. Według 87 proc. respondentów UE powinna jak najszybciej zmniejszyć swoją zależność od rosyjskich źródeł energii.

80 proc. respondentów zgadza się, że polityka energetyczna może przyczynić się do ochrony strategicznych interesów UE. 86 proc. respondentów uważa, że ograniczenie importu ropy naftowej i gazu oraz inwestowanie w energię odnawialną jest ważne dla ogólnego bezpieczeństwa, a zdaniem 87 proc. dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej będziemy mniej uzależnieni od producentów energii spoza UE. 85 proc. respondentów chciałoby, aby UE inwestowała na wielką skalę w odnawialne źródła energii.

Europosłowie chcą zmiany traktatów Unii Europejskiej

Parlament Europejski chce zmiany traktatów unijnych. Europosłowie opowiedzieli się m.in. za zniesieniem prawa weta. 

Jakie są najważniejsze priorytety?

Jednocześnie 85 proc. Europejczyków uważa, że działania na rzecz klimatu mogą korzystnie wpłynąć na ich zdrowie i jakość życia. Taki sam odsetek respondentów uważa, że działania takie niosą nowe możliwości w zakresie innowacji, inwestycji i miejsc pracy.

Chociaż 49 proc. obawia się, że przeciwdziałanie zmianie klimatu może zaszkodzić europejskiej gospodarce, to jednocześnie 83 proc. uważa, że działania te mogą ograniczyć koszty większych szkód ekologicznych w przyszłości. Ponadto 81 proc. uważa, że w perspektywie długoterminowej dzięki energii odnawialnej Europejczycy będą mogli płacić mniej za zużywaną energię.

Najnowszy Eurobarometr pokazuje, że w świetle obecnej sytuacji Europejczycy uważają, że obszary, które w 2022 r. należy traktować priorytetowo, to obrona i bezpieczeństwo (34 proc.) oraz „zwiększenie autonomii UE i jej państw członkowskich w zakresie dostaw energii” (26 proc.).

Inne ważne kwestie to, ich zdaniem, sytuacja gospodarcza (24 proc.), środowisko i zmiana klimatu (22 proc.) oraz bezrobocie (21 proc.).

 

Więcej informacji: 

Eurobarometr nr 526


Eurobarometr 526 „Kluczowe wyzwania naszych czasów: UE w 2022 r.” przeprowadzono w dniach 19 kwietnia – 16 maja 2022 r. przez rozmowy bezpośrednie i internetowe w 27 państwach członkowskich UE. W 27 państwach członkowskich przeprowadzono 26 578 rozmów.