Eurobarometr: Mniej niż połowa Europejczyków jest zadowolona z działań UE w walce z pandemią

UE, Unia Europejska, Ursula von der Leyen, António Costa, David Sassoli

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, premier Portugalii, sprawującej prezydencję w radzie UE, António Costa i przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli / Zdjęcie: © European Union 2021 - Source : European Parliament [Jorge Guerrero]

Mimo pandemii koronawirusa Europejczycy wciąż ufają Unii Europejskiej, choć większość uważa, że unijne instytucje powinny mieć większe kompetencje w radzeniu sobie z kryzysami, wynika z najnowszego Eurobarometru. Badanie pokazało, że jeden na trzech obywateli UE odczuł już finansowe skutki pandemii.

 

 

Konsekwencje koronakryzysu są coraz bardziej odczuwalne dla obywateli, wskazują wyniki najnowszego badania Eurobarometru, przeprowadzone w marcu i kwietniu br. Większość obywateli słyszało o tym, co robi Unia w walce z pandemią COVID-19 i oczekuje, że instytucje UE w obliczu kryzysu skupią się na takich problemach jak zdrowie publiczne, walka z ubóstwem i wspieranie gospodarki.

Eurobarometr: Europejczycy chcą wzmocnienia roli UE w zarządzaniu kryzysowym

Oczekują także, że ich głos będzie bardziej brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji na szczeblu europejskim.

Pandemia odbiła się na portfelach 31 proc. obywateli

W ciągu ponad roku od wybuchu pandemii COVID-19 już 31 proc. unijnych obywateli odczuło jej negatywny wpływ na swoją osobistą sytuację finansową. Kolejne 26 proc. spodziewa się odczuć ten wpływ w najbliższych miesiącach.

Wartości te różnią się jednak w poszczególnych państwach członkowskich. Na przykład w Polsce wpływ skutków pandemii na swoje finanse odczuło 36 proc. obywateli, a kolejne 35 proc. uważa, że ich sytuacja finansowa dopiero się pogorszy w związku z koronakryzysem. Tylko 28 proc. deklaruje, że pandemia jak dotąd wcale nie odbiła się na ich finansach i prawdopodobnie na razie się nie odbije.

Większość docenia korzyści z pandemicznych restrykcji – ale nie w Polsce

A jak Europejczycy oceniają związane z pandemią obostrzenia, które wprowadziły ich rządy? Mimo koronakryzysu większość, bo 58 proc. obywateli UE uważa, że w ich krajach korzyści zdrowotne wynikające z zastosowania ograniczeń (np. w poruszaniu się czy działalności lokali handlowych i usługowych) są wyższe niż straty gospodarcze powstałe na skutek restrykcji.

Takiego zdania są obywatele większości krajów UE. Jest to różnica w porównaniu z drugą połową ubiegłego wieku, gdy większość stawiała straty gospodarcze ponad korzyściami zdrowotnymi.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w Polsce, gdzie zdania się podzielone. W naszym kraju tylko 49 proc. badanych uważa pozytywy wynikające z zastosowanych przez rząd restrykcji za ważniejsze od negatywnych konsekwencji gospodarczych. Dla porównania według Eurobarometru 50 proc. Polaków twierdzi, że zgubny wpływ restrykcji na gospodarkę przewyższa korzyści zdrowotne.

Eurobarometr: Polacy bardziej ufają Unii Europejskiej niż rządowi

Okazuje się też, że polscy obywatele martwią się o stan demokracji w kraju.

Mniej niż 50 proc. obywateli jest zadowolonych z walki UE z pandemią

Ośmiu na dziesięciu obywateli deklaruje, że słyszało lub czytało w mediach o działaniach Unii Europejskiej w walce z pandemią – ale tylko 48 proc. wie, jakie są to środki.

Jednocześnie tylko 48 proc. Europejczyków dobrze ocenia środki podejmowane przez UE dla przeciwdziałania pandemii, podczas gdy połowa postrzega je negatywnie. Poza tym jedynie 44 proc. obywateli zadowolonych jest ze stopnia wewnętrznej solidarności wśród państw członkowskich UE w walce z pandemią koronawirusa.

W Polsce poziom wiedzy o krokach instytucji UE w walce z pandemią jest poniżej średniej unijnej. Z najnowszego Eurobarometru wynika, że o działaniach tych słyszało bądź czytało 73 proc. Polaków, a tylko 38 proc. orientuje się co do konkretów w tej kwestii.

Z kolei zadowolenie z unijnych działań jest wyższe niż średnio w UE i wynosi aż 65 proc. Tylko 31 proc. polskich respondentów zadeklarowało, że nie zgadza się z tymi środkami. Zadowolenie z unijnej solidarności w obliczu pandemii wyraziło natomiast aż 61 proc. ankietowanych Polaków.

Eurobarometr: Ochrona środowiska priorytetem dla większości Europejczyków

Z najnowszego badania Eurobarometru wynika, że zdecydowana większość Europejczyków opowiada się za działaniami na rzecz ochrony środowiska. Mieszkańcy państw UE  są gotowi na wzięcie współodpowiedzialności za działania na rzecz klimatu razem z przedsiębiorstwami, przemysłem oraz z rządami krajowymi.

 

 
Opublikowane we wtorek …

Poparcie dla UE wciąż na wysokim poziomie

Mimo krótkotrwałych wahań ogólne poparcie dla Unii Europejskiej pozostaje silne i utrzymuje się na prawie najwyższym poziomie od dekady. Prawie połowa, bo 48 proc. unijnych obywateli ma pozytywną opinię o UE., a 35 proc. z nich ma zdanie neutralne. Tylko 17 proc. ocenia Unię jednoznacznie negatywnie.

Tym niemniej większość unijnych obywateli uważa, że instytucje UE potrzebują reform. Mniej niż jedna czwarta (23 proc.) Europejczyków deklaruje, że akceptuje Unię Europejską „w jej obecnym kształcie” – od okresu między listopadem a grudniem nastąpił spadek o 4 punkty proc.

Jakich konkretnie zmian domagają się Europejczycy? 74 proc. respondentów chce, aby Unia miała większe kompetencje w obszarze zarządzania kryzysowego, czyli w takich sytuacjach, jak pandemia COVID-19.

81 proc. Polaków czuje się Europejczykami – najnowszy Eurobarometr

Polacy nadal pozytywnie postrzegają Unię Europejską, czują się jej obywatelami, jednak niezmiennie z nieufnością podchodzą do wspólnej waluty.

 

 

Wśród czołowych spraw, które niepokoją polską opinię publiczną, respondenci wymienili wzrost cen i kosztów oraz kondycję służby zdrowia – wynika z najnowszego badania …

Czego obywatele oczekują od UE?

Jako priorytety unijnej polityki w walce z pandemią Europejczycy wskazują zapewnienie szybkiego dostępu do bezpiecznych i skutecznych szczepionek przeciwko COVID-19 dla wszystkich obywateli UE. Kroki w tym kierunku za kluczowy element przeciwdziałania pandemii uważa 39 proc. respondentów.

Wśród innych ważnych działań Europejczycy podkreślają potrzebę przeznaczenia większych środków finansowych na rozwój terapii i szczepionek (29 proc.), ustanowienie unijnej strategii kryzysowej (28 proc.) i opracowanie polityki zdrowotnej (25 proc.)

Na pytanie o oczekiwania wobec Parlamentu Europejskiego ankietowani odpowiedzieli, że chcą, by eurodeputowani na pierwszym miejscu w unijnej polityce stawiali zdrowie publiczne. W ten sposób opowiedziało się aż 49 proc. respondentów.

39 proc. obywateli jako priorytet dla polityki PE wskazuje walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a tyle samo działania wspierania gospodarki i tworzenia nowych miejsc pracy. 34 proc. chce natomiast, by Parlament w większym stopniu skupił się na problemach zmiany klimatu.

 

Badanie Eurobarometru zostało przeprowadzone w okresie od 16 marca do 12 kwietnia 2021 r. w 27 państwach członkowskich UE. Przeprowadzono w sumie ok. 26 669 wywiadów.

 

Więcej informacji: