Wysokie ceny energii: Jakie propozycje ma Komisja Europejska?

energia, komisja-europejska-simons-gaz-polska-gazprom-rosja

Foto via [@dragos126]

Dopłaty do rachunków dla rodzin oraz firm najbardziej dotkniętych podwyżkami, a w dłuższej perspektywie niewykluczone są wspólne zakupy gazu przez kraje Unii. Komisja Europejska zaprezentowała w środę (13 października) zestaw propozycji dotyczących reagowania na wzrost cen energii.

 

 

Komisja Europejska zaprezentowała w środę (13 października) zestaw propozycji dotyczących reagowania na wzrost cen energii. Wśród pomysłów jest m.in. częściowe płacenie rachunków osób szczególnie dotkniętych kryzysem oraz tymczasowe obniżenie stawek podatkowych.

Bruksela podkreśla, że obecne ceny prądu w Unii to głównie wynik szybkiego skoku światowego popytu na energię wskutek wychodzenia z kryzysu związanego z COVID-19, a nie kosztów transformacji ku gospodarce niskoemisyjnej w ramach Zielnego Ładu.

UE: Finlandia chce uznania energii jądrowej jako ekologicznego źródła energii

Dotychczas za takie źródło energii uznano energię wiatrową i słoneczną.

Bruksela broni Zielonego Ładu

Unijna komisarz ds. energii, Kadri Simson, poinformowała, że władze wykonawcze UE odpowiadają na wezwania do działania, przedstawiając „zestaw narzędzi do ustalania cen energii”. Simson przyznała też, że ​​państwa członkowskie są najlepiej przygotowane do zmniejszenia obciążenia rosnącymi cenami energii w miarę zbliżania się zimy.

„Rosnące światowe ceny energii są dla UE poważnym problemem. Przy wyjściu z pandemii i rozpoczynającym się ożywieniu gospodarczym ważne jest, aby chronić wrażliwych konsumentów i wspierać europejskie przedsiębiorstwa. Tej zimy Komisja pomaga państwom członkowskim podjąć natychmiastowe działania w celu zmniejszenia wpływu (podwyżek) na gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa”, oświadczyła Kadri Simson.

„Jednocześnie wskazujemy inne działania średnioterminowe, aby zapewnić, że nasz system energetyczny będzie bardziej odporny i elastyczny, żeby był w stanie wytrzymać wszelkie przyszłe wahania (…). Obecna sytuacja jest wyjątkowa, a wewnętrzny rynek energii dobrze nam służył przez ostatnie 20 lat. Ale musimy mieć pewność, że nadal będzie to robić w przyszłości, realizując Europejski Zielony Ład, zwiększając naszą niezależność energetyczną i realizując nasze cele klimatyczne”, dodała.

Reforma unijnego systemu handlu emisjami (EU ETS). Jakie zmiany czekają polską energetykę?

Czy Polska jest gotowa na gruntowne zmiany w europejskiej polityce klimatycznej?

Co proponuje Komisja Europejska?

Komisja proponuje zapewnienie wsparcia dla konsumentów i przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wzrostem cen w postaci specjalnych bonów lub częściowego opłacania rachunków, co mogłoby być finansowane ze środków pochodzących z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS).

Wśród innych proponowanych rozwiązań jest: tymczasowe odroczenie płatności rachunków, wprowadzenie zabezpieczeń dla uniknięcia odcięcia od sieci, tymczasowe, ukierunkowane obniżki stawek podatkowych dla gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji, zapewnienie pomocy przedsiębiorstwom lub branżom zgodnie z unijnymi zasadami pomocy publicznej.

Wśród kroków o charakterze strukturalnym Komisja chce „zapewnienia przejrzystości, płynności i elastyczności rynków międzynarodowych”; zbadania możliwych „zachowań sprzecznych z zasadami konkurencji na rynku energii”; sprawniejszego monitorowania zmian na rynku emisji dwutlenku węgla; ułatwienia dostępu do umów zakupu energii ze źródeł odnawialnych.

Jednocześnie KE jest zdania, że „przejście na czystą energię jest najlepszym zabezpieczeniem przed skokami cen w przyszłości i należy to przejście przyspieszyć”.

W związku z tym zapowiedziała dalsze wsparcie inwestycji w energię odnawialną i efektywność energetyczną, zbadanie możliwości magazynowania energii i zakupów rezerw gazu oraz przegląd struktury rynku energii elektrycznej.

„Fit for 55” z punktu widzenia Polski – szansa czy zagrożenie?

Ogłoszony 14 lipca pakiet „Fit for 55” to największa unijna inicjatywa na rzecz obniżenia emisji gazów cieplarnianych.

Wkrótce nadzwyczajne spotkanie ministrów państw UE ws. cen gazu

A już na 26 października w Luksemburgu odbędzie się nadzwyczajne spotkanie ministrów państw UE, odpowiedzialnych za sprawy energii, poświęcone rosnącym cenom gazu ziemnego, informuje PAP.

Część krajów UE jest zdania, że sprawą cen energii muszą zająć się instytucje unijne. Jak informują nieoficjalnie źródła dyplomatyczne w Brukseli, Polska chce, aby Komisja Europejska przeprowadziła dochodzenia w sprawie manipulacji na rynku gazu ziemnego, prowadzonych przez rosyjski koncern Gazprom, które powodują wzrost cen. Kwestia ta ma pojawić się na unijnym szczycie 21-22 października.

Według mediów w tej kwestii jedną z omawianych opcji mają być wspólne zakupy gazu przez państwa członkowskie. Podobna propozycja pojawiła się już w 2016 r., jednak wtedy kraje UE nie osiągnęły w tej sprawie kompromisu.

Unijni urzędnicy są przekonani, że obecnie warto do niej wrócić. Bruksela uważa, że skoro wspólne zakupy szczepionek zakończyły się sukcesem, to mogłoby się to udać również w przypadku gazu, a efekt skali spowodowałby, że UE mogłaby zyskać lepszą pozycję negocjacyjną i lepsze ceny tego surowca. W efekcie Europejczycy płaciliby mniej za energię elektryczną.

 

 

Więcej informacji:

Ceny energii: Komisja przedstawia zestaw narzędzi w odpowiedzi na obecną wyjątkową sytuację i jej skutki