Klimat: UE chce, aby w 2030 r. 17 proc. ciężarówek było napędzanych wodorem

ekologia-zielony-wodor-szary-europejski-tydzien-wodoru-ursula-von-der-leyen-2030-transport-ekologia-klimat-fit-for-55

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen, przemawia na uroczystości otwarcia Europejskiego Tygodnia Wodoru / źródło: Komisja Europejska [Komisja Europejska]

Unia Europejska oczekuje, że w 2030 r. 17 proc. ciężarówek napędzanych będzie wodorem. Pierwiastek ten upatrywany jest bowiem jako jedno z kluczowych narzędzi do osiągnięcia neutralności klimatycznej przez UE w 2050 r.

 

2022: Co wydarzy się w światowej i europejskiej polityce?

 

Wodór może odegrać ważną rolę w ograniczeniu emisji z sektorów o utrudnionym procesie dekarbonizacji, takich jak hutnictwo, przemysł chemiczny i transport. Unia Europejska szacuje, że w 2050 r. od 10 do 24 proc. zużywanej energii może być pozyskiwane z tego pierwiastka.

Chociaż na rynku pojazdów prywatnych dominować będą samochody elektryczne, to wodór nadal będzie odgrywał kluczową rolę w dekarbonizacji ciężkiego transportu drogowego. Stosowanie wodoru w transporcie za pośrednictwem ogniw paliwowych, które przekształcają go w energię elektryczną, od dawna było ambicją UE.

Trwający na przełomie listopada i grudnia 2021 r. Europejski Tydzień Wodoru zwieńczony został wznowieniem działania unijnego partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz wodoru i przedstawieniem unijnej wizji na napędzany tym pierwiastkiem transport.

Polska: Będziemy mieli wodór, ale czy znajdą się klienci?

Polskie firmy bardzo chciałyby produkować zielony wodór, wciąż ogłaszane są nowe „wodorowe doliny” i wodorowe listy intencyjne.

Dekarbonizacja europejskiego transportu

“Aby osiągnąć cele UE w zakresie dekarbonizacji transportu, do 2030 r. stacje paliwowe z wodorem muszą być dostępne przynajmniej co 150 km wzdłuż całej transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T)”, wyjaśniła unijna komisarz ds. transportu Adina Vălean w swoim przemówieniu podczas Europejskiego Tygodnia Wodoru.

“Dzięki temu powstanie wystarczająco gęsta sieć stacji tankowania wodoru, która zapewni odpowiednią łączność transgraniczną w UE i umożliwi obsługę 60 tys. ciężarówek napędzanych wodorem, które według naszych przewidywań mają pojawić się na drogach UE do 2030 r.”, dodała.

Sieć TEN-T jest projektem UE mającym na celu budowę systemu dróg, linii kolejowych, lotnisk i infrastruktury wodnej.

Do podobnych wniosków, o możliwym obsłużeniu 60 tys. ciężarówek doszli naukowcy w badaniu zleconym przez wspólne przedsięwzięcie na rzecz ogniw paliwowych i technologii wodorowych (FCH JU) z 2020 r. Według nich ogniwa paliwowe są “bardzo obiecującym rozwiązaniem w zakresie bezemisyjnych układów napędowych dla przemysłu ciężkich pojazdów ciężarowych”.

W badaniu stwierdzono, że ciężarówki napędzane wodorem z ogniwami paliwowymi (FCH) mogą stać się konkurencyjne cenowo do 2027 r., jeśli cena wodoru spadnie do 6 euro za kg. Podkreślono też “wysoką elastyczność operacyjną i stosunkowo krótki czas tankowania” pojazdów ciężarowych napędzanych wodorem.

Niemniej jednak, aby rynek transportowy zaakceptował napędzanie ciężarówek tym pierwiastkiem, niezbędne będzie wprowadzenie przez Unię i państwa członkowskie sprzyjających ram prawnych.

Jak powiedział urzędnik Komisji Europejskiej w rozmowie z EURACTIV, bez unijnego pakietu klimatycznego “Fit for 55”, do 2030 r. po europejskich drogach jeździłoby  najprawdopodobniej zaledwie 3 tys. ciężarówek napędzanych wodorem.

Jednak dzięki obecnym propozycjom, mającym na celu osiągnięcie ambicji klimatycznych UE, liczba ta – według niego – wzrośnie do około 60 tys.

„Fit for 55”: Ministrowie środowiska spierają się o Społeczny Fundusz Klimatyczny

Podczas posiedzenia Rady UE ds. Środowiska unijni ministrowie skrytykowali propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą Społecznego Funduszu Klimatycznego.

Kluczowe są ceny wodoru

Według scenariusza przedstawionego we wspomnianym badaniu, “17 proc. nowych samochodów ciężarowych sprzedawanych w 2030 r. będzie napędzanych wodorem pod warunkiem spełnienia dwóch kluczowych kryteriów: osiągnięcia ceny poniżej 6 euro za kg wodoru oraz wejścia na trajektorię znacznego obniżania kosztów technologii”. Innymi słowy, będzie to możliwe, jeśli koszty – zgodnie z oczekiwaniami – będą spadać.

W 2030 r. ekologiczny wodór mógłby kosztować zaledwie 1,8 euro za kg, powiedziała przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen pod koniec listopada. “Ten cel jest w zasięgu ręki”, dodała.

Zastosowanie wodorowych ogniw paliwowych w pojazdach dalekobieżnych lub autobusach “osiągnęło wystarczający poziom”, stwierdziła Lelia Rotaru, urzędniczka ds. komunikacji w FCH JU.

Komisja Europejska oczekuje, że po latach badań współfinansowanych przez UE, koszty technologii wodorowych będą jeszcze bardziej obiecujące.

Koalicja FCH JU zobowiązała się ponadto do wprowadzenia do obiegu 100 tys. ciężarówek napędzanych ogniwami paliwowymi do 2030 r., „aby wesprzeć dekarbonizację europejskiego sektora transportowego”.

Według koalicji te działania połączą ze sobą cały łańcuch wartości, jako że zdolność ciężarówek napędzanych wodorem do spełnienia “wymogów operacyjnych ciężkiego transportu drogowego w zakresie zasięgu, czasu tankowania i ładowności”, przy jednoczesnym zachowaniu niskich emisji, ma kluczowe znaczenie dla sprawdzenia się programu dekarbonizacji.

Elektromobilność: Finki dostaną ulgi podatkowe na samochody elektryczne?

Fińskie kobiety, które statystycznie mają niższe dochody niż mężczyźni, rzadziej posiadają samochody elektryczne.

Nowe partnerstwo publiczno-prywatne

Ambitnym zapowiedziom von der Leyen i Vălean towarzyszyło uruchomienie następcy wspólnego przedsiębiorstwa FCH JU, dysponującego budżetem w wysokości 2 mld euro.

To kolejne, już trzecie, wydanie współpracy między UE a sektorem przemysłu zostało przemianowane na “Partnerstwo na rzecz czystego wodoru” i ma na celu produkcję czystego wodoru w cenie od ok. 1,5 do 3 euro za kg, do wykorzystania w przemyśle i transporcie.

“Partnerstwo na rzecz czystego wodoru opiera się na ponad dekadzie udanych badań i innowacji w Europie i jest już gotowe, aby przyczynić się do ekologicznej ewolucji na kontynencie”, powiedział Bart Biebuyck, dyrektor wykonawczy FCH JU.

“To wspaniałe osiągnięcie całej wspólnoty”, dodał.