EBC przetestuje chorwackie banki przed członkostwem kraju w strefie euro

Euro / Zdjęcie via pexels.com

Rozpoczyna się kolejny etap procedury związanej z wejściem Chorwacji do strefy euro. Europejski Bank Centralny (EBC) zapowiedział przetestowanie 5 chorwackich banków w ramach przygotowań do wejścia do Eurolandu.

 

Chorwacki rząd wysłał na początku lipca list intencyjny do Brukseli, w którym wyraził gotowość przystąpienia do tzw. przedsionka euro, czyli europejskiego mechanizmu kursów walutowych (ERM II). Zagrzeb szacuje, że przystąpi do Eurolandu do 2023 r. Ma w tym pełne poparcie nowej przewodniczącej Komisji Europejskiej, która podczas ubiegłotygodniowej wizyty w Zagrzebiu obiecała się wspierać członkostwo Chorwacji zarówno w strefie euro, jak i w strefie Schengen.

Chorwacja przymierza się do przyjęcia euro

Chorwacki rząd wyśle w przyszłym tygodniu list intencyjny do Brukseli, w którym wyrazi gotowość przystąpienia do europejskiego mechanizmu kursów walutowych (ERM II). To krok w kierunku wejścia do strefy euro, co Zagrzeb zamierza uczynić do 2023 r.
 

 

Premier Chorwacji Andrej Plenković podkreślił …

Bez referendum w sprawie euro?

„Stress testy” przeprowadzane przez EBC będą dotyczyły 5 największych banków w Chorwacji: należącego do grupy UniCredit Zagrebačka banka, Privredna banka Zagreb, Erste & Steiermärkische Bank, OTP banka Hrvatska i Hrvatska postanska banka. Tylko ostatni z nich nie znajduje się pod kontrolą międzynarodowej grupy. Wyniki testów będą znane do maja przyszłego roku. 

Zagrzeb planuje porzucić obecną walutę – kunę – do 2023 r. Wygląda na to, że w Chorwacji nie zostanie zorganizowane referendum w tej sprawie. Premier Andrej Plenković powiedział niedawno, że opinia publiczna podjęła już decyzję w tej kwestii, gdy zagłosowała za przystąpieniem do Unii Europejskiej. Na „tak” w referendum akcesyjnym zorganizowanym w styczniu 2012 r. zagłosowało 67 proc. obywateli.

Wspólny budżet strefy euro? Może kiedyś…

W trakcie wielogodzinnych negocjacji dziewiętnaście państw należących do strefy euro nie zdołało wypracować porozumienia na temat źródeł finansowania przyszłego budżetu strefy euro. Ministrowie finansów pozostawili szczegółowe decyzje przywództwom państw.
 

 

Podczas negocjacji ministrowie finansów państw strefy euro mieli uczynić kolejny krok do …

Kolejny etap

Poparcie dla zastąpienia kuny jest w Chorwacji duże. Narodowy Bank Chorwacji także popiera zmianę waluty, argumentując, że okaże się to tańszym rozwiązaniem niż dalsze prowadzenie rozliczeń w kunach i zarządzanie kursami walut. Przystąpienie do ERM II wiąże się z wypełnieniem ściśle określonych wskaźników ekonomicznych.

Mowa o tzw. kryteriach konwergencji, które pozwalają ocenić czy dane państwo członkowskie jest przygotowane do dołączenia do Eurolandu. Istnieją 4 kryteria gospodarcze. Są nimi: uzyskanie stabilnych cen, równowaga finansów publicznych (deficyt publiczny nie większy niż 3 proc. PKB. Dług publiczny do 60 proc. PKB), dwuletnie uczestnictwo w ERM II – w tym czasie waluta państwa nie może wykazać silnych wahań wobec centralnego parytetu ERM II (ustalonego w negocjacjach między ministerstwem finansów i bankiem centralnym a Komitetem ERM II złożonym z ministrów finansów i banków centralnych państw członkowskich oraz KE i EBC). Dodatkowo zainteresowane państwo musi utrzymać stabilne stopy procentowe, którą mogą przekraczać o 2 pkt proc. stopy 3 najstabilniejszych pod tym względem państw członkowskich.

Wymienione wskaźniki należy utrzymać na wymaganym poziomie przez dwa lata obecności w ERM II, chociaż w historii zdarzały się wyjątki i np. takie państwa, jak Finlandia i Hiszpania spędziły mniej czasu w poczekalni do strefy euro.

UE wybrała Kristalinę Georgijewę na swoją kandydatkę na dyrektor MFW

Państwa członkowskie Unii Europejskiej ustaliły po trwającej 12 godzin dyskusji, że była bułgarska członkini Komisji Europejskiej Kristalina Georgijewa będzie europejskim kandydatem na nowego dyrektora Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Inne regiony świata przedstawią swoich kandydatów we wrześniu. Nowy szef MFW zostanie wyłoniony …