Dziś rozpoczyna się szczyt UE w Brukseli

https://tvnewsroom.consilium.europa.eu

Polityka migracyjna i azylowa UE, cyfrowa Europa, polityka obronna, relacje zewnętrzne, a także przyszłość Unii Europejskiej – to główne tematy dwudniowego posiedzenia Rady Europejskiej, które rozpoczyna się dziś (19 października) w Brukseli. Poprzedziło go wczorajsze spotkanie premierów V4 z szefem KE.

 

W czasie dwudniowych obrad szczytu omówione zostaną m.in.: dyrektywa ws. delegowania pracowników, kwestie klimatyczno-energetyczne, współpraca z KE we wdrażaniu prawa wspólnotowego, negocjacje dotyczące Brexitu, a także wieloletni budżet Unii po 2020 roku.

Z inicjatywy Niemiec do rozmów szefów państw i rządów podczas najbliższego szczytu UE, włączona została również kwestia praworządności. Według niemieckiego tygodnika „Der Spiegel”, który podał tę informację, przyczyną wprowadzenia tego punktu do agendy szczytu Unii ma być sytuacja w Puszczy Białowieskiej.

Polityka migracyjna UE, cyfryzacja i obronność

Unijni przywódcy mają podsumować prace dotyczące zewnętrznych aspektów polityki migracyjnej Unii. Chodzi zwłaszcza o ocenę wzmocnionej współpracy z państwami pochodzenia migrantów i ich tranzytu, a także z organizacjami międzynarodowymi, która ma na celu powstrzymanie migracji z Afryki.

W czasie rozpoczynającego się dziś szczytu mowa będzie również o wyzwaniach wynikających z rozwoju gospodarki cyfrowej. Szefowie państw i rządów będą dyskutować m.in. o wdrażaniu jednolitego rynku cyfrowego.

Przewidywane są także rozmowy unijnych przywódców nt. współpracy obronnej w ramach Unii, w szczególności ustanowienia stałej współpracy strukturalnej (PESCO) i przyjęcia rozporządzenia dotyczącego Europejskiego Programu Rozwoju Przemysłu Obronnego.

Jednym z tematów dyskusji nt. relacji zewnętrznych będą m.in. stosunki UE-Turcja, a także sytuacja w Korei Północnej i Iranie oraz – w związku z tym – kwestie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

Przyszłość UE i Brexit

Rada Europejska zajmie się ponadto przyszłością UE – ma przedyskutować działania na rzecz zreformowania unijnych instytucji i polityk wspólnotowych. Przywódcy ”27” omówią też stan negocjacji z Wielką Brytanią prowadzonych po złożeniu przez stronę brytyjską notyfikacji o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej.

Spotkanie państw V4 z szefem KE

W przeddzień rozpoczęcia obrad Rady Europejskiej odbyło się spotkanie premierów państw Grupy Wyszehradzkiej W ocenie wiceszefa MSZ Konrada Szymańskiego robocza kolacja Jean-Clauda Junkera z Beatą Szydło, Bohuslavem Sobotką, Robertem Fico i Viktorem Orbanem „otwiera drogę do wyjścia z wielu napięć politycznych i gospodarczych” między krajami naszej części Europy a innymi częściami Unii Europejskiej.

Wiceszef polskiej dyplomacji dodał, że spotkanie to było okazją do przedstawienia różnicy zdań i interesów nagromadzonych między państwami V4 a innymi państwami Wspólnoty. Kontrowersje dotyczą zwłaszcza unijnej polityki migracyjnej, energetycznej i przyszłego rynku usług, w tym dyrektywy o pracownikach delegowanych.

„Premier Beata Szydło wszystkie kwestie: klimatyczne, energetyczne, dotyczące wspólnego rynku, migracji opisała bardzo dokładnie, bardzo precyzyjnie, przedstawiając również polskie motywy” – relacjonował Szymański. Podkreślił przy tym, że polskie interesy w tych kwestiach  są zbieżne z interesami pozostałych państw V4.

Minister podkreślił również stanowisko Polski w kwestii Nord Stream 2. Warszawa domaga się, by projektem tym zajęły się unijne instytucje. „Ta sprawa dotyczy rynku europejskiego, konstrukcji unii energetycznej i bezczynność instytucji unijnych jest czymś niespotykanym” – uznał wiceszef resortu spraw zagranicznych. „Jeżeli KE będzie chciała podjąć jakiekolwiek działania, a wiemy, że ma takie plany, to uzyska pełne poparcie z polskiej strony” – zapewnił minister Szymański.