Czwarty dzień przesłuchań kandydatów do KE

Czwarty dzień przesłuchań w PE - Paolo Gentiloni, Kadri Simson, Virginijus Sinkevičius, Johannes Hahn, Margaritis Schinas i Dubravka Šuica, źródło PE

Czwarty dzień przesłuchań w PE - Paolo Gentiloni, Kadri Simson, Virginijus Sinkevičius, Johannes Hahn, Margaritis Schinas i Dubravka Šuica, źródło PE

W czwartym dniu przesłuchań kandydatów do Komisji Europejskiej na pytania europosłów odpowiadało aż sześć osób: Paolo Gentiloni z Włoch; Kadri Simson z Estonii; Virginijus Sinkevičius z Litwy; Johannes Hahn z Austrii, Margaritis Schinas z Grecji i Dubravka Šuica z Chorwacji.

 

 

Nie wygląda na to, żeby którakolwiek z przepytanych w czwartek (3 października) osób była narażona na negatywną ocenę europarlamentarzystów, ale na orzeczenie koordynatorów decydująch w głosowaniu o dalszych losach każdego z kandydatów trzeba jeszcze zaczekać.

Następne przesłuchanie odbędzie się dopiero w poniedziałek (7 października), a na pytania europosłów odpowiadać będą tylko dwaj kandydaci: Czeszka Věra Jourová, która ma być wiceszefową nowej KE odpowiedzialną za wartości i przejrzystość oraz Hiszpan Josep Borrell kandydat na wiceprzewodniczącego KE i szefa unijnej dyplomacji. Według nieformalnych zapowiedzi na pytania europosłów ponownie będzie odpowiadał kandydat polskiego rządu na komisarza ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Drużyna von der Leyen do wymiany?

Już troje dotychczasowych kandydatów na komisarzy UE otrzymało negatywne oceny od europosłów. Obok kandydata na komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego krytykę koordynatorów wzbudziły kandydatury Francuzki Sylvie Goulard na stanowisko komisarza ds. rynku wewnętrznego i Szwedki Ylvy Johansson – ds. wewnętrznych.

Na wtorek (8 października) zaplanowano trzy osoby – przed europosłami stanie  troje wiceprzewodniczących wykonawczych nowej Komisji Europejskiej. Mają to być: Łotysz Valdis Dombrovskis, którego portfolio nosi nazwę: “gospodarka, która służy ludziom”; Dunka Margrethe Vestager, która ma odpowiadać za odpowie za koordynację działań pod hasłem „Europa na miarę ery cyfrowej” oraz Holender Frans Timmermans, który ma być odpowiedzialny za europejski zielony ład.

Znamy drużynę Ursuli von der Leyen

Ursula von der Leyen przedstawiła dziś podział tek, jakie przypadną komisarzom w nowej kadencji Komisji Europejskiej. Z nominacji można wyczytać, jakie będą priorytety unijnej egzekutywy w najbliższych pięciu latach.
 

 

Janusz Wojciechowski otrzymał zgodnie z przewidywaniami tekę rolnictwa. Dunka Margrethe Vestager oraz …

Czwarty dzień przesłuchań w PE
Wczoraj (3 października) rano przed europosłami stanęło dwoje kandydatów na komisarzy Paolo Gentiloni  i Kadri Simson, a po południu – czworo: Virginijus Sinkevičius; Johannes Hahn; Margaritis Schinas i Dubravka Šuica.

Paolo Gentiloni

Podczas wystąpienia wprowadzającego Paolo Gentiloni podkreślił, że wzrost gospodarczy i transformacja gospodarek państw członkowskich UE nie mogą być sprzeczne z przyjętymi priorytetami środowiskowymi i społecznymi. Zapowiedział, że skoncentruje się na zmniejszeniu długu publicznego, ale zachęcał jednocześnie, by na inwestycje wykorzystywać wszystkie możliwości, jakie daje system podatkowy. Dodał, że innym ważnym elementem planu jego prac jest przegląd ram podatkowych na poziomie UE.

Gentiloni: UE i tak wprowadzi podatek cyfrowy

Unia Europejska będzie dążyła do wprowadzenia podatku od usług cyfrowych, nawet jeżeli nie uda się osiągnąć globalnego porozumienia w tej sprawie – zapowiedział wczoraj desygnowany na komisarza UE ds. gospodarczych i finansowych były premier Włoch Paolo Gentiloni.

Europosłowie pytali włoskiego kandydata na komisarza UE ds. gospodarczych o szczegóły jego planów dotyczących paktu stabilności i wzrostu oraz zwracali uwagę na potrzebę bardziej skutecznego przeciwdziałania uchylaniu się od płacenia podatków. Proponowali przy tym np., wprowadzenie w UE minimalnej stawki podatku od osób prawnych, rozszerzenie listy krajów uważanych za raje podatkowe oraz stosowne traktowanie państw członkowskich UE, które zachowują się jak raje podatkowe. Przesłuchanie Gentiloniego dostępne jest tutaj.

Kadri Simson

Kadri Simson ​​podkreśliła w swoim wystąpieniu wprowadzającym, że energia ma do odegrania kluczową rolę w programie Europejski Zielony Ład, który zostanie przedstawiony w ciągu pierwszych 100 dni pracy nowej Komisji. Kandydatka Estonii do KE zobowiązała się do przeglądu unijnego prawodawstwa w dziedzinie energii, by ułatwić Unii osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Opowiedziała się przy tym za zwiększeniem celu redukcji CO2 do 2030 r. o co najmniej 50 proc., a być może nawet o 55 proc.

Europarlamentarzyści pytali Simson o finansowanie reformy unijnego miksu energetycznego i realizację unijnego celu klimatycznego. „Poprzez budżet UE i czyniąc Europejski Bank Inwestycyjny bankiem klimatycznym” – odpowiedziała kandydatka na komisarza UE ds. energii.

Estonia: Zero emisji do 2050 r.

Zmniejsza się liczba państw, które blokują zapis o osiągnięciu neutralności klimatycznej przez UE do 2050 r. Polskę, Czechy i Węgry opuściła właśnie Estonia.
 

 

Znaczna większość państw członkowskich zgodziła się w czerwcu br. na sformułowanie w konkluzji szczytu UE w Brukseli celu …

Członkowie komisji przemysłu, badań naukowych i energii podkreślali także znaczenie funduszu Just Transition we wspieraniu regionów najbardziej zależnych od produkcji węgla w przejściu na energię odnawialną zastrzegając, że efektem tej transformacji musi być  cena energii przystępna dla wszystkich konsumentów. Podczas przesłuchania europosłowie pytali ponadto Simson o bezpieczeństwo energetyczne, dostawy gazu, morskie farmy wiatrowe, energię jądrową oraz o wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla. Przesłuchanie Kadri Simson dostępne jest tutaj.

Virginijus Sinkevičius

Bioróżnorodność, gospodarka o obiegu zamkniętym i zerowe zanieczyszczenie, to priorytety, jakie podał litewski kandydat na unijnego komisarza odpowiadającego za środowisko i oceany. W swoim wystąpieniu wprowadzającym Sinkevičius zapowiedział, że podejmie wysiłki na poziomie globalnym, by doprowadzić do osiągnięcia ekwiwalentu paryskiego porozumienia klimatycznego dotyczącego różnorodności biologicznej.

Zaproponował także rozszerzenie polityki gospodarki o obiegu zamkniętym na nowe sektory, takie jak przemysł tekstylny, spożywczy czy sektor technologii informacyjnych i komunikacyjnych. W dziedzinie walki z zanieczyszczeniami kandydat na unijnego komisarza odpowiadającego za środowisko i oceany zapowiedział, że skoncentruje się na zagrożeniach  związanych z niebezpiecznymi chemikaliami, substancjami zaburzającymi funkcjonowanie układu hormonalnego. Dodał, że zajmie się również przenikaniem do wody substancji odżywczych, środków farmaceutycznych i mikroplastiku.

Gospodarka o Obiegu Zamkniętym. Raport Specjalny 2018

Circular economy, tłumaczone oficjalnie na język polski jako gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ), to pojęcie, które przebojem wdarło się do słownika europejskiego biznesu, coraz bardziej wypierając przy tym znany, ale już nieco spowszedniały „zrównoważony rozwój”. Zyskujący na popularności GOZ ma …

W odniesieniu do rybołówstwa, zobowiązał się do pełnego wdrożenia wspólnej polityki rybołówstwa i przeprowadzenia jej oceny. Według Sinkevičiusa UE musi pozostać światowym liderem w dziedzinie zrównoważonego rybołówstwa i zarządzania oceanami. Litwin mówił także o znaczeniu zdrowych oceanów dla utrzymania odpowiednich zasobów zdrowych ryb i rozwoju społeczności rybackich.

Kierowane do Sinkevičiusa pytania dotyczyły także porozumienia ws. dostępu do wód i zasobów po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE, kwestii zatrudnienia i spraw młodzieży w małych społeczności rybackich, wieloletnich planów połowowych, a także przyszłości Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Europosłowie dopytywali ponadto w jaki sposób polityka ochrony środowiska UE może zwiększyć rolę lasów w pochłanianiu dwutlenku węgla i utrzymywania różnorodności biologicznej, eliminując zanieczyszczenie powietrza generowane przez rolnictwo i przemysł.  Przesłuchanie Virginijusa Sinkevičiusa jest tutaj.

Johannes Hahn

W wystąpieniu wprowadzającym Johannes Hahn powiedział wczoraj m.in., że unijny budżet jest „polityką zawartą w liczbach” i podkreślił „wydawanie pieniędzy na poziomie UE jest efektywniejsze niż w państwach członkowskich”. Zapowiedział także, że negocjacje ws. kolejnych wieloletnich ram finansowych (WRF) będą jego głównym wyzwaniem i zamierza „ułatwić terminowe zawarcie umowy, aby uniknąć szkodliwych opóźnień w uruchomieniu nowych programów WRF na lata 2021–2027”.

Hahn uważa unijny budżet za „instrument zielonej transformacji” i przyszłościowych inwestycji. Jego zdaniem należy zapewnić zarządzanie finansami zgodnie z „najwyższymi standardami”, a interesy finansowe UE chronić m.in. poprzez planowany mechanizm praworządności.

Europosłowie pytali austriackiego kandydata na komisarza UE ds. budżetu i administracji o przyszłe ramy finansowe Unii, m.in. o źródła finansowania programów zapowiedzianych  przez przewodniczącą-elekt Ursulę von der Leyen i tzw. dochody własne, czyli źródła  pieniędzy trafiających do unijnego budżetu poza składkami np. z podatku od tworzyw sztucznych czy pochodzących z handlu uprawnieniami do emisji.

KE przedstawiła projekt budżetu UE na lata 2021-2027

Propozycja KE zakłada zwiększenie składek narodowych. Siedmioletnia perspektywa budżetowa ma być wyższa od obecnej, ale tylko jeśli nie uwzględnić wskaźnika inflacji. Brexit i zniknięcie brytyjskiego wkładu do budżetu UE odczują więc wszyscy. Nie ma jednak na razie podziału na narodowe …

Członkowie komisji zgłaszali również wątpliwości co do zaproponowanej przez Komisję redukcji funduszy polityki spójności i mieli wiele pytań dotyczących proponowanego funduszu „Just Transition” przeznaczonego na wsparcie regionów przechodzących od paliw kopalnych do gospodarki niskoemisyjnej.

Podkreślali też, że państwa członkowskie nie powinny marnować unijnych funduszy i proponowali, żeby utworzenie nowej Prokuratury Europejskiej nie odbyło się kosztem zmniejszenia zdolności dochodzeniowej istniejącej agencji OLAF. Europarlamentarzyści prosili ponadto o kontrolę konfliktu interesów w administracji państw członkowskich i związanie funduszy UE z zasadą praworządności. Zastrzegli jednak, że nowy mechanizm musi być stosowany w jednakowy sposób we wszystkich państwach UE. Z całym wysłuchaniem Johannesa Hahna można zapoznać się tutaj.

Margaritis Schinas

Bardziej sprawiedliwe i bardziej zintegrowane społeczeństwo UE, zawarcie nowego paktu migracyjnego i azylowego oraz dokończenie budowy unii bezpieczeństwa, to cele jakie stawia sobie grecki kandydat na komisarza UE ds. ochrony naszego europejskiego stylu życia.

Podczas wystąpienia wprowadzającego Margaritis Schinas bronił także tytułu nadanego mu przez von der Leyen, podkreślając, że „populiści powinni czuć się zagrożeni przez nasze wartości”. Tytuł ten skrytykowali bowiem przedstawiciele kilku grup i prosili nawet o jego usunięcie. Argumentowali, że chcą uniknąć podsycania ekstremistycznych poglądów i idei „my kontra oni”.

Malta: 5 państw zawarło porozumienie migracyjne

Włochy, Malta, Francja i Niemcy zawarły porozumienie w kwestii dobrowolnego przyjmowania uchodźców i migrantów przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Piątym sygnatariuszem porozumienia jest sprawująca obecnie unijną prezydencję Finlandia. W sprawę zaangażowana jest także Komisja Europejska.
 

Obok Grecji i Hiszpanii, Włochy i …

Kandydat greckiego rządu zadeklarował m.in., że „Europa zawsze będzie krajem azylu”, ale zapowiedział, że ci, którzy nie mają prawa pobytu, będą musieli wrócić do swoich państw. Pochwalił przy tym pracę organizacji pozarządowych i opowiedział się za utworzeniem legalnych kanałów migracji. Zobowiązał się także do urzeczywistnienia Europejskiego Obszaru Edukacji i modernizacji systemu edukacji. Europosłowie domagali się natomiast podjęcia konkretnych działań w dziedzinie edukacji na rzecz włączenia społecznego i integracji, zwłaszcza dla migrantów. Przesłuchanie Margaritisa Schinasa dostępne jest tutaj.

Dubravka Šuica

W swoim wystąpieniu wprowadzającym Dubravka Šuica zobowiązała się do zwiększenia uczestnictwa obywateli w demokracji UE i do zajęcia się zmianami demograficznymi w Europie. Właśnie w zmianach demograficznych upatruje ona bowiem „przyczynę utraty wiary niektórych osób w naszą demokrację”. Kandydatka na wiceprzewodniczącą KE odpowiedzialną za demokrację i demografię zapowiedziała także, że w przyszłym roku zorganizuje konferencję ws. przyszłości Europy.

Europosłowie dopytywali o problemy związane z migracją oraz z przestrzeganiem praw mniejszości i kobiet. Wypomnieli też Chorwatce, która jest posłanką do PE, głosowanie przeciwko rezolucji parlamentu wzywającej do poprawy zdrowia oraz praw seksualnych i reprodukcyjnych. Zaapelowali też do kandydatki na unijną komisarz ds. demokracji o zastosowanie procedury z art. 7 wobec Węgier. Całe wysłuchanie Dubravki Šuicy dostępne jest tutaj.

Chorwacja: Most, który dzieli

Budowa przerwanej z powodu kryzysu inwestycji, jak w soczewce skupia nieporozumienia państw Bałkanów Zachodnich odnośnie kwestii granicznych. Most łączący Chorwację kontynentalną z półwyspem Pelješac usprawni komunikację, jednak wciąż nierozwiązana pozostaje sprawa pełnego dostępu do morza Bośni i Hercegowiny.
 

 

Inwestycja warta 420 …