Konferencja w sprawie przyszłości Europy: W jaki sposób można ulepszyć politykę zdrowotną w UE?

cofoe-ue-unia-europejska-konferencja-przyszlosc-europy-szczepienia-szpitale-koronawirus-medycy

Conference on the Future of Europe (CoFoE) - Citizens' panel 3 - Plenary session [Photo via Parlament Europejski]

Unia Europejska uruchamia właśnie nową strukturę w ramach Komisji Europejskiej o nazwie HERA, która ma pomóc krajom UE lepiej radzić sobie w sytuacji ponownego kryzysu zdrowotnego. Ale Europejczycy chcą większej współpracy. Postulują np. utworzenie Europejskiej Unii Zdrowotnej.

 

 

Jakie zagrożenia zdrowotne najbardziej martwią Europejczyków? Czy pandemia pokazała, nad czym musi pracować UE? Dlaczego Europejska Unia Zdrowotna powinna zostać utworzona? To jedne z pytań, które pojawiły się podczas zorganizowanego tydzień temu panelu obywatelskiego Konferencji w sprawie przyszłości Europy (Conference on the Future of Europe, COFOE).

Trzeci już panel obywatelski COFOE dotyczył tematyki zmian klimatycznych, ochrony środowiska a także zdrowia w Unii Europejskiej. Zebrani mieli szansę przedstawić swoje wątpliwości i uwagi, porozmawiać z ekspertami a także razem pracować nad rekomendacjami dla europejskich decydentów.

COFOE została powołana w kwietniu b.r. Jej głównym celem jest demokratyzacja UE a także, by jej mieszkańcy mieli szansę aktywnie uczestniczyć w procesach decyzyjnych i przedstawiać swój punkt widzenia, ku czemu wcześniej nieszczególnie mogli mieć okazję. W dniach 1-3 października miał miejsce trzeci już panel obywatelski w ramach COFOE.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy: Obywatele zabierają głos w sprawie środowiska. "Musi nastąpić duża zmiana podejścia"

Zmiany klimatyczne i środowiskowe to obecnie jedne z największych zagrożeń, przed którymi stoi Europa

Zdrowie interesuje Europejczyków

Podejście do zdrowia wcale nie jest w Europie jednostajne – jej obywatele zwracali uwagę na wiele kwestii, które ich zdaniem wymagają poprawy lub ulepszenia. Wśród nich znalazły się m.in. konieczność powiązania zdrowia ze zmianami klimatycznymi i trybem konsumpcji, problem nadmiernego wykorzystywania antybiotyków w hodowli zwierząt czy potrzeba zwalczania zużycia tytoniu, który stanowi drugą przyczynę śmiertelności w Europie.

Zebrani mieli szansę zadać swoje pytania szeregowi ekspertów – Xosé Fernándezowi z Instytutu Curie w Paryżu, Walterowi Ricardi, profesorowi Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca w Mediolanie, a także Elizabeth Adams, prezesce Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarek. Eksperci opowiedzieli co ich zdaniem stanowi największe zagrożenie w dziedzinie zdrowia w Europie i jakie zmiany należy wprowadzić.

„Zdrowie ma charakter globalny, a opieka zdrowotna ma charakter lokalny. Innowacje i leki nie docierają do wszystkich krajów i nie są dostępne dla wszystkich obywateli – to musi się zmienić. Europejczycy to 10 proc. ludności świata, a stanowią 25 proc. chorych na raka – musimy zachęcić wszystkie rządy by zainwestowały w system zdrowia i by obywatele zmienili tryb życia”, podkreślił Walter Ricardi.

Natomiast Elizabeth Adams zwróciła uwagę, że aż 365 tys. przedwczesnych zgonów w skali roku powodowanych jest zanieczyszczeniem środowiska. Koszty, jakie ono generuje opiewać mają nawet na 650 mld euro rocznie. „Nową misją dla UE powinny być konkretne rozwiązania do 2030, a także poprawa jakości życia poprzez prewencję i odpowiednie leczenie”, przyznała ekspertka.

O przyszłości Europy "bez żadnych tematów tabu"? Nowy etap dyskusji o zmianach w UE

Konferencja ma doprowadzić do konkretnych zmian w funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Doświadczenie pandemii

W kwestii zdrowia nie sposób było uniknąć tematu trwającej pandemii COVID-19 i jej wpływu na życie Europejczyków. Wielu z nich uważa, że pozwoliła ona dostrzec mankamenty krajowych systemów opieki zdrowotnej a także, że zwróciła uwagę na niedostrzegalne wcześniej wyzwania.

„We Francji pandemia uzmysłowiła znaczenie szpitali publicznych – przedtem nasz „drogi” prezydent uciął ich finansowanie. Podczas pandemii zdaliśmy sobie sprawę, jakie są ważne. Niektóre szpitale nie miały odpowiedniego sprzętu – w szczycie pandemii pielęgniarki musiały nosić wokół stóp worki na śmieci”, przyznał w rozmowie z EURACTIV.pl Alban, projektant środków chemicznych z Francji.

„Zwróciła też uwagę na kwestię szczepień i tego, jakie jest znaczenie współpracy w tym zakresie. Pewne sprawy powinny zostać uregulowane w zakresie testów klinicznych, które muszą być uważnie obserwowane – było wiele incydentów z wadliwymi lekami, które wprowadzono na rynek. Powinno to podlegać większemu nadzorowi niż obecnie”, podkreślił.

Jednocześnie nasz rozmówca stwierdził, że Europejczycy powinni zostać wysłuchani. „W przypadku trwającej pandemii te problemy dotyczyły nas wszystkich, zwłaszcza normalnych obywateli, a nie polityków kierujących procesami decyzyjnymi”.

Konferencja o Przyszłości Europy: Cyniczna zagrywka Macrona czy szansa na demokratyzację UE?

Jakie znaczenie dla Unii Europejskiej będzie miała Konferencja o Przyszłości Europy. Czy polski głos będzie dostatecznie słyszalny?

Europejska Unia Zdrowotna – jest potrzebna?

Panel obywatelski dał możliwość rozmowy o powołaniu nowego organu, jakim miałaby być Europejska Unia Zdrowotna. O konieczności jej utworzenia zaczęto mówić po tym, gdy w początkowej fazie pandemii krytykowano spóźnioną odpowiedź unijnych organów na zagrożenie związane z COVID-19.

„Na początku reakcja Europy była dość powolna, ale po pewnym czasie okazało się, że zbiorowy wysiłek był bardzo udany – przyczynił się do zaszczepienia wielu Europejczyków. Pandemia pokazała, że bardzo potrzebne jest wspólne reagowanie na globalne wyzwania, a nie tylko skupianie się na własnym zakątku. Może to zadziałać tylko przez krótki okres”, powiedział EURACTIV.pl Christopher, urzędnik pochodzący z Niemiec. Podkreślił również, że walka z globalnymi wyzwaniami powinna być wspólnym wysiłkiem całej Europy i świata.

Czy Europejska Unia Zdrowotna ma szanse na powstanie w przyszłości? Wiele wskazuje na to, że tak. „Nie możemy czekać, aż pandemia się skończy, by przystąpić do odbudowy i przygotować się na przyszłe wyzwania. Zbudujemy podstawy silniejszej Europejskiej Unii Zdrowotnej, w ramach której 27 państw będzie ze sobą współpracować w celu wykrywania zagrożeń oraz wspólnego przygotowywania się i reagowania na nie”, zauważyła Ursula von der Leyen w swoim przemówieniu na Światowym Szczycie Zdrowia w październiku 2020 r.

Szefowa Komisji Europejskiej zapowiedziała w trakcie wrześniowego orędzia o stanie UE (SOTEU), przeznaczenie 50 mld euro na rzecz prewencyjnej opieki zdrowotnej w całej UE w ciągu najbliższych sześciu lat. „Żaden wirus nie powinien już nigdy zamienić lokalnej epidemii w globalną pandemię”, podkreśliła von der Leyen. Wkrótce powinien rozpocząć swoją działalność planowany unijny urząd ds. reagowania kryzysowego w sytuacjach zagrożenia zdrowia o nazwie Hera. 

Podczas minionego panelu obywatelskiego zebrani optowali za tym, by zawęzić współpracę krajów członkowskich na tym polu. Wśród proponowanych przez nich rozwiązań znalazły się pomysły dotyczące m.in. wspólnego systemu medycznego UE z operacjami w różnych krajach czy też większych inwestycji na rzecz badań nad zdrowiem fizycznym i psychicznym.

Kolejny panel obywatelski w ramach COFOE odbędzie się w dniach 15-17 października w Strasburgu i będzie dotyczył migracji.