Akcesja Macedonii Północnej do UE. USA zwiększają presję na bułgarskie władze

Bułgaria, Macedonia, Unia europejska, usa

Wykorzystywanie przez Bułgarię dwustronnego sporu do powstrzymania aspiracji Macedonii Północnej do członkostwa w UE jest błędem, przekonuje przedstawiciel amerykańskiej administracji. / Foto via unsplash [@stevcev]

Waszyngton wywiera coraz większą presję na Bułgarię, nakłaniając ją do zmiany stanowiska ws. blokowania integracji Macedonii Północnej z Unią Europejską i szybkiego zatwierdzenia ram negocjacyjnych członkostwa tego kraju we Wspólnocie.

 

 

“Wykorzystywanie przez Bułgarię dwustronnego sporu do powstrzymania aspiracji Macedonii Północnej do członkostwa w UE jest błędem. Przekształcają go w wielostronną kwestię, która dotyczy nas wszystkich”, powiedział specjalny amerykański wysłannik na Bałkany Zachodnie Gabriel Escobar, cytowany przez Radio Wolna Europa.

Wskazał też, że zaproponowano kilka „dobrych rozwiązań” w tej kwestii, a Waszyngton będzie nadal naciskał na Sofię, w celu znalezienia kompromisu. Oznajmił, że chciałby, aby rozmowy akcesyjne Macedonii Płn. i Albanii rozpoczęły się w tym roku, ponieważ te dwa kraje na to zasłużyły. USA popierają europejską integrację Bałkanów Zachodnich, jako sposób na powstrzymanie rosnących wpływów Chin i Rosji.

Do Sofii przybędzie dziś unijny komisarz ds. rozszerzenia Olivér Várhelyi i spotka się z bułgarskim prezydentem Rumenem Radewem oraz ministrem spraw zagranicznych Swietlanem Stojewem. Głównym tematem rozmów będzie weto Bułgarii w sprawie integracji Macedonii Północnej.

Jakie są przyczyny sporu?

W grudniu 2020 r. ze względu na sprzeciw Bułgarii Rada UE nie przyjęła konkluzji dotyczących polityki rozszerzenia, w tym zaproponowanych przez Komisję Europejską ram negocjacyjnych z Macedonią Północną i Albanią.

Uniemożliwiło to rozpoczęcie rozmów akcesyjnych i organizację pierwszej międzyrządowej konferencji UE–Macedonia Północna. Powodem weta są zarzuty władz w Sofii dotyczące sabotowania przez Macedonię Północną przepisów traktatu o przyjaźni, dobrosąsiedzkich stosunkach i współpracy z 2017 r.

Bułgaria uzależnia poparcie ram negocjacyjnych od przyjęcia harmonogramu wdrażania postanowień traktatowych, który miałby być powiązany z procesem akcesyjnym. Sofia, która traktuje historię Macedonii jako część własnych dziejów, sprzeciwia się „zawłaszczaniu i fałszowaniu bułgarskiej historii” i żąda m.in. zmian w macedońskich podręcznikach szkolnych.