Brexit: Unia Europejska chce ochrony produktów regionalnych przez Wielką Brytanię

źródło: flickr.com/photos/alkanchaglar

Komisja Europejska wydała oświadczenie, w którym domaga się zapewnienia przez Wielką Brytanię ochrony dla unijnych produktów posiadających oznaczenie geograficzne.

 

Komisja Europejska w środę 6 września opublikowała stanowisko dot. ochrony wartości intelektualnej, w  tym ochrony nazwy pochodzenia produktów. W dokumencie KE wezwała Wielką Brytanię do zagwarantowania ochrony marek żywnościowych z europejskimi oznaczeniami geograficznymi po wyjściu Zjednoczonego Królestwa ze wspólnoty.

Europejskie Systemy Jakości Żywności

Oznaczenia geograficzne (Geographical indications – GIs) są centralną częścią Europejskich Systemów Jakości Żywności. W ramach systemu funkcjonuje także program Ochrony Nazwy Pochodzenia (Protected Designation of Origin – PDO) oraz Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności (Traditional Specialities Guaranteed – TSG). Ochroną objęte jest ponad 1400 produktów.

Jakie działania podejmuje UE aby nasza żywność była wysokiej jakości?

Południowe kraje UE są wiodącymi producentami artykułów żywnościowych najwyższej jakości. Tylko we Francji, Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech wytwarza się 70 proc. europejskiej żywności oznaczonej certyfikatami jakości UE.

Oznaczenia geograficzne podkreślają niepowtarzalność  danego produktu (np. sera fera czy oscypka) polegającą na jego wyrobie tradycyjną metodą czy też powstawaniem w specyficznych warunkach klimatycznych danego regionu. Dzięki oznaczeniom producenci tych wyrobów mogą korzystać z renomy produktów niezakłócanej pojawianiem się na rynku „podróbek” tj. szynka parmeńska pochodząca z Finlandii, a także wyżej wyceniać swoje autentyczne produkty.

Brexitowe zagrożenia

Już w pierwszych słowach opublikowanego dokumentu KE przyznaje, że wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej „stwarza niepewność” dla produktów objętych Europejskimi Systemami Jakości Żywności : „Ta niepewność w znacznym stopniu odbije się na warunkach, w jakich dobra (…) będą krążyć pomiędzy UE27 a Wielką Brytanią”.

Według Komisji Zjednoczone Królestwo powinno stworzyć przepisy wewnętrzne gwarantujące dotychczas chronionym produktom ochronę, której poziom będzie porównywalny z tym reprezentowanym przez regulacje unijne. KE dodała również, że aktualny rejestr produktów GIs musi zostać automatycznie uznany i stosowany na brytyjskim rynku.

Unia na straży oznaczeń geograficznych

Podobnym oświadczeniem instytucje Unijne wysyłają wiadomość o polityce „żadnych ustępstw” wobec prób podkopania działalności ich wewnętrznych producentów. Nacisk na ochronę oznaczeń geograficznych stawiany przez Unię jest często problematycznym punktem negocjacji z takimi partnerami jak Chiny, Kanada czy Stany Zjednoczone.

W przypadku tych ostatnich, w zeszłym roku Grecja zapowiedziała bojkot umowy o wolnym handlu, o ile nie otrzyma gwarancji ochrony producentów sera feta przed nieuczciwą konkurencją.

Unijni rolnicy niepokoją się również umową CETA – Kanada bowiem odmówiła uznania i stosowania GIs wobec znanych już na jej rynku francuskich serów Munster oraz włoskich gorgonzoli i fontiny.

Z kolei w ramach negocjowanej obecnie umowy Unia Europejska-Chiny obie strony zobowiązały się do uznania po sto oznaczeń geograficznych partnera na swoim rynku. UE nie sprzeciwiła się także podjęciu kroków prawnych przez osiem państw członkowskich, które oskarżyły Chiny o stosowanie nieprawdziwych oznaczeń unijnych produktów posiadających logo GIs.

Chiny stosowały fałszywe oznaczenia unijnych produktów żywnościowych

Osiem państw członkowskich podejmie działania sądowe  przeciwko Chinom, które stosowały nieprawdziwe  oznakowania  unijnych produktów posiadających logo chronionego oznaczenia geograficznego.
 

Francja, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Węgry i Włochy  wniosą pozew do sądu chińskiego przeciwko Chinom, które stosowały fałszywe symbole żywności. Zastrzeżenia …