Brexit: KE chce chronić uczestników programu Erasmus+

źródło: Flickr/Erasmus Student Network International

źródło: Flickr/Erasmus Student Network International

Coraz bardziej prawdopodobne bezumowne wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej to kłopot nie tylko dla biznesu czy służb granicznych, ale także dla uczestników programu edukacyjnego Erasmus+, z którego korzystają studenci, doktoranci czy stażyści. Komisja Europejska przedstawiła więc opracowane z myślą o nich rozwiązania awaryjne.

 

W chwili brexitu, czyli 29 marca, w Wielkiej Brytanii przebywać będzie – według danych KE – ok. 14 tys. uczestników programu Erasmus+ z 27 państw członkowskich UE. W tym samym czasie na terenie UE będzie ok. 7 tys. brytyjskich uczestników. Będą to nie tylko studenci, ale także osoby odbywające staże i praktyki zawodowe czy młodzi naukowcy.

Wszyscy oni znaleźliby się w kłopocie, gdyby doszło do brexitu bez umowy określającej jego warunki. Uczestnicy Erasmusa+ nie mogliby dokończyć swojego semestru nauki i zapewne nie dostaliby już swojego stypendium, jeśli takie im dotąd przysługiwało.

Kolejny rekordowy rok "Erasmus+"

Komisja Europejska opublikowała dziś swoje roczne sprawozdanie na temat programu Erasmus+, które pokazuje, że liczba osób uczestniczących w programie jest większa niż kiedykolwiek wcześniej, a liczba wspieranych projektów nadal rośnie. Jednocześnie program staje się coraz bardziej integracyjny i ma coraz …

Utrzymanie płatności w zamian za dotrzymanie zobowiązań

KE podjęła więc kilka decyzji i przygotowała mechanizm awaryjny, który pozwoliłby wszystkim uczestnikom Erasmusa+ spokojnie dokończyć swój rok akademicki. Wśród przyjętych środków znalazły się m.in. gwarancje tego, że władze państw członkowskich UE nadal brałyby pod uwagę okresy ubezpieczenia, zatrudnienia lub samozatrudnienia bądź zamieszkania osób w Wielkiej Brytanii przed brexitem przy obliczaniu świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego, np. emerytur. Z kolei brytyjskie podmioty dofinansowywane z UE nadal otrzymywałyby płatności w ramach dotychczasowych umów, o ile Wielka Brytania będzie nadal wypełniać swoje zobowiązania finansowe w ramach budżetu UE. Kwestia ta jest odrębna od porozumienia finansowego między Unią Europejską a Wielką Brytanią.

Wszystkie zaproponowane przez KE rozwiązania mają mieć charakter doraźny i tymczasowy. „Prawdopodobieństwo wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez umowy jest coraz większe. Cały czas wzywamy rząd Wielkiej Brytanii, aby wyjaśnił swoje intencje co do kolejnych kroków. Przedstawione przez nas środki zapewnią, że w przypadku scenariusza braku porozumienia, młodzi ludzie z Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, którzy korzystają z programu Erasmus+, po 29 marca będą go mogli dokończyć bez zakłóceń” – mówił w Brukseli wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans.

Komisja zapowiedziała, że będzie bardzo blisko współpracować z Parlamentem Europejskim i Radą Europejską, aby zapewnić jak najszybsze wejście w życie zaproponowanych rozwiązań. Musi się to bowiem stać przed 29 marca.

W przyszłym roku więcej pieniędzy na Erasmusa+

Nawet o 10 proc. w stosunku do bieżącego roku wzrosną w 2019 r. środki przeznaczone na program Erasmus+. Oznacza to o 300 mln euro więcej pieniędzy na projekty związane z edukacją oraz szkołami i uczelniami wyższymi. Można już składać wnioski …