Będzie audyt we Frontexie

Statek Frontexu u wybrzeży Malty, źródło: Flickr/Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres

Statek Frontexu u wybrzeży Malty, źródło: Flickr/Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres

Europejski Trybunał Obrachunkowy poinformował, że rozpoczyna kontrolę w unijnej agencji granicznej Frontex. Kontrolerzy chcą sprawdzić, czy działa on odpowiednio szybko i skutecznie.

 

Unijna agencja Frontex działa od 2004 r., a jej główną siedzibą jest Warszawa. Zadaniem Frontexu jest monitorowanie sytuacji na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej i wspieranie krajowych służb granicznych.

Frontex staje się strażą graniczną UE

Od momentu utworzenia agencji jej rola, budżet i zasoby stopniowo zyskiwały na znaczeniu i wielkości. W następstwie szczytowego napływu migrantów w 2015 r. uprawnienia Frontexu rozszerzono i ostatecznie został on przekształcony w Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej.

To wszystko spowodowało nie tylko wzrost znaczenia Frontexu, ale także poważny zastrzyk pieniędzy dla tej instytucji. Kwota corocznej dotacji przekazywanej z unijnego budżetu wzrosła, ze 137 mln euro w 2015 r. do 322 mln euro w 2020 r. Ponadto Komisja Europejska udzieliła agencji pozwolenia na zatrudnienie 1 tys. nowych pracowników do 2020 r.

A to nie koniec. Nowe przepisy, które weszły w życie w grudniu 2019 r., mają jeszcze bardziej poszerzyć uprawnienia Frontexu. Zaproponowano w nich dalsze zwiększenie budżetu agencji – do 11 mld euro na lata 2021–2027 – głównie w celu utworzenia liczącej 10 tys. funkcjonariuszy stałej unijnej straży granicznej opartej o funkcjonariuszy z państw członkowskich oraz zakupu nowego sprzętu, a także zwiększenia liczby pracowników agencji do 3 tys. w kilku kolejnych latach.

Frontex rozpoczyna misję w Albanii, aby zwiększyć bezpieczeństwo UE

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) poinformowała o uruchomieniu w Albanii pierwszej misji poza granicami Wspólnoty. Jej celem jest wsparcie tego kraju w kontroli granicznej i powstrzymanie nielegalnej migracji.
 

Unijny komisarz ds. Migracji Dimitris Avramopoulos określił rozpoczętą dziś w Tiranie operację …

ETO sprawdzi wydatkowanie środków

Teraz Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) chce sprawdzić, czy przyznane Frontexowi nowe środki zostały dotąd wydane w sposób zgodny z unijnymi regułami. Dodatkowo chodzi o to, aby ustalić czy ta agencja działa zgonie ze swoimi regułami i skutecznie realizuje powierzone jej zadania. Kontrola ma też wziąć pod lupę prowadzone przez agencję analizy ryzyka i oceny podatności na zagrożenia dotyczące zdolności poszczególnych państw członkowskich do zarządzania granicami krajowymi. ETO ma odpowiedzieć na pytanie, czy to użyteczne narzędzie do ochrony granic UE.

W sumie UE ma ponad 42 tys. km linii brzegowej i niemal 9 tys. km granic lądowych. Dodatkowo na terytorium państw członkowskich znajduje się około 300 lotnisk międzynarodowych. Od wejścia w życie konwencji z Schengen w 1995 r. Unia dąży do zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych, przy jednoczesnym stawianiu czoła poważnym transgranicznym zagrożeniom i wyzwaniom, takim jak przestępczość i migracje.

Szef Frontexu: Najbardziej martwi mnie Hiszpania

Dyrektor unijnej agencji ochrony granic Frontex wskazał na Hiszpanię jako kraj najsilniej obecnie obciążony ruchem migracyjnym z Afryki do UE. W ciągu ostatnich miesięcy znacznie wzrosła liczba osób próbujących się przedostać nielegalnie do Europy tzw. szlakiem zachodnim, czyli z Maroko właśnie do Hiszpanii.
 
Dyrektor …