Barnier i Pawlak – o ożywieniu rynku wewnętrznego i SMA

Inne tematy poruszane podczas wizyty w Warszawie Michela Barnier, komisarza ds. rynku wewnętrznego i usług, to – jak informują służby prasowe Komisji Europejskiej – m.in. patent europejski, ochrona własności intelektualnej, nowe otwarcie dla jednolitego rynku, a także stan przygotowań Polski do prezydencji.

Komisarz Barnier przypomniał na wspólnej konferencji prasowej z wicepremierem Waldemarem Pawlakiem, że po doświadczeniach ostatniego kryzysu stało się jasne, iż międzynarodowe instytucje finansowe muszą podlegać ściślejszej kontroli niż dotychczas. Takiego zdania są nie tylko przywódcy UE, ale także kraje tworzące grupę G20. – Usługi finansowe muszą być na usługach gospodarki, czyli ludzi i przedsiębiorstw – mówił komisarz w środę.

Komisarz zamierza także przyspieszyć wprowadzenie jednolitego europejskiego prawa patentowego oraz jednolitych zasad korzystania z własności intelektualnej, co jest ważne m.in. dla młodych ludzi przy udostępnianiu utworów muzycznych. W najbliższym czasie Michel Barnier chce zgłosić propozycję rozwiązania kwestii tzw. utworów sierocych oraz – w czasie polskiej prezydencji w Radzie UE w 2011 r. – inicjatywę ws. zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, co wiąże się z dostępnością np. muzyki na portalach.

Według deklaracji Komisji, SMA ma również uprościć m.in. prawo odnoszące się do zamówień publicznych oraz położyć większy nacisk na informatyzację, co jest elementem Agendy Cyfrowej. Michel Barnier zapowiedział jednocześnie, że właśnie w Polsce, w Krakowie, ma odbyć się specjalne forum, na którym zostaną zaprezentowane cele i spodziewane korzyści z realizacji Single Market Act.

– Za szczególnie ważne uznajemy kwestię jednolitego patentu europejskiego, który obowiązywałby na terenie wszystkich krajów UE – podkreślał natomiast wicepremier Waldemar Pawlak. Jego zdaniem, przygotowywany obecnie Single Market Act ma ogromne znaczenie dla Europy, ale także dla innych obszarów gospodarczych, które w dobie globalizacji będą chciały skorzystać z europejskich wzorców. – SMA będzie swoistą "mapą drogową" – mówił Pawlak.

W kontekście ochrony własności intelektualnej wicepremier Pawlak wyraził nadzieję, że KE powróci jednocześnie do zgłoszonego przed 5 laty przez szefa Komisji José Manuela Barroso pomysłu, aby do czterech europejskich swobód dodać piątą – swobodę przepływu wiedzy. – Warto tę ideę ponownie przemyśleć, szczególnie w kontekście wyzwań globalizacyjnych. Europa mogłaby być ciekawym miejscem, gdzie tę ogromną różnorodność, przy udziale swobodnego dostępu do wiedzy, można by pozyskać dla ogromnej dynamiki rozwoju – podkreślał Pawlak.

Wicepremier żartem zwracał także uwagę na zaangażowanie komisarza Barnier w mobilizację krajów członkowskich UE na rzecz wprowadzania w życie wspólnotowego prawa. – To swego rodzaju działania apostolskie, żeby urzędników krajowych mobilizować do szybszego wdrażania dyrektyw europejskich. Dzięki temu harmonizacja rynku, który obejmuje 500 mln konsumentów, będzie znacznie większa –  mówił Waldemar Pawlak.

Jednolity rynek europejski – przypomina KE – to historyczny projekt, który dał milionom Europejczyków wolność wyboru. Dziś możemy swobodnie decydować, gdzie chcemy mieszkać, pracować i prowadzić firmę.

Ostatnie miesiące, kiedy w 2009 r. niemal cała UE pogrążyła się w recesji, pokazały, jak ważny dla europejskiej gospodarki jest jednolity rynek i jak wiele jeszcze zostało w tej dziedzinie do zrobienia. Europa potrzebuje bodźców, które pozwolą jej wrócić na ścieżkę stabilnego wzrostu. Przedsiębiorcy i konsumenci potrzebują wsparcia, dzięki któremu odzyskają zaufanie do rynku. Nadzwyczajne wyzwania wymagają wyjątkowych działań. Dlatego Komisja Europejska przygotowała Single Market Act – pakiet 50 nowych inicjatyw dotyczących jednolitego rynku. Mają one znieść bariery, które nadal utrudniają działalność gospodarczą bądź zakupy na europejskim rynku, i w ten sposób ułatwić życie zarówno przedsiębiorcom, jak i konsumentom. Mają pokazać, jak jednolity rynek może odpowiedzieć na wyzwania i obawy społeczne, które pozostawił po sobie kryzys. Wdrożenie nowych inicjatyw ma przyczynić się do stabilnego wzrostu gospodarczego w Europie, przy jednoczesnym podniesieniu zatrudnienia i otwarciu się na technologie cyfrowe.

Komisja Europejska chce, by pakiet reform wszedł w życie do końca 2012 r., dokładnie dwie dekady po uruchomieniu wspólnego rynku. Część konkretnych działań związanych z realizacją Single Market Act przypadnie więc na 2011 rok, kiedy Polska będzie sprawowała przewodnictwo w Radzie UE.

Już niedługo, 27 października, Komisja Europejska rozpoczyna ogólnoeuropejską debatę o wyzwaniach stojących przed wspólnym rynkiem w najbliższej dekadzie.