Austria: Nowy rząd przeciwko umowie handlowej z Mercosurem

Lider ÖVP Sebastian Kurz i przewodniczący Zielonych Werner Kogler / Zdjęcie via twitter @sebastiankurz

Nowy austriacki rząd zamierza przeprowadzić transformację ekologiczną kraju, osiągając o 10 lat wcześniej neutralność klimatyczną niż Unia Europejska. Wiedeń opowiada się także przeciwko umowie handlowej ze Wspólnym Rynkiem Południa (Mercosur).

 

 

Nowy rząd w Wiedniu Austriackiej Partii Ludowej (ÖVP) oraz Zielonych (Die Grünen) planuje skupić się na polityce migracyjnej oraz prośrodowiskowej. Wśród wielu postulatów umowy koalicyjnej znajduje się m.in zapowiedź osiągnięcia przez kraj neutralności klimatycznej do 2040 r. Ponadto Wiedeń opowiedział się przeciwko ratyfikacji umowy handlowej z czterema państwami Wspólnego Rynku Południa (Mercosur), czyli z Argentyna, Brazylią, Urugwajem i Paragwajem. Jednocześnie nowy rząd będzie domagał się od Brukseli, aby większą uwagę przykładała do kwestii klimatycznych przy zawieraniu kolejnych porozumień handlowych.

20 lat negocjacji zakończone, UE i Mercosur uzgodniły umowę handlową

Unia Europejska oraz cztery kraje zrzeszone w organizacji gospodarczej Mercosur (Wspólny Rynek Południa) porozumiały się co do utworzenia strefy wolnego handlu. Jeśli wziąć pod uwagę wartość zniesionych ceł, to największa umowa gospodarcza zawarta kiedykolwiek przez UE.
 

Negocjacje między Unią Europejską a …

Konsekwentne stanowisko?

Umowa koalicyjna ÖVP i Zielonych w kontekście polityki europejskiej przewiduje m.in. „odrzucenie umowy o wolnym handlu z Mercosurem w jej obecnym kształcie”. Stanowisko Wiednia jest podtrzymaniem negatywnego postrzegania tegoż porozumienia przez austriackich parlamentarzystów poprzedniej kadencji, wynegocjowanego w czerwcu 2019 r. po 20 latach intensywnych rozmów.

We wrześniu ubiegłego roku podkomisja ds. Unii Europejskiej w izbie niższej austriackiego parlamentu niemal jednogłośnie rekomendowała rządowi Austrii zawetowanie porozumienia na poziomie unijnym. Za odrzuceniem dokumentu zagłosowali wówczas przedstawiciele wszystkich głównych sił parlamentarnych: Socjaldemokratycznej Partii Austri (SPÖ), liberalnej partii NEOS – już wcześniej krytycznych wobec porozumienia z krajami Ameryki Południowej – posłowie konserwatywnej ÖVP, wcześniej popierający umowę oraz reprezentanci byłego koalicjanta ugrupowania Sebastiana Kurza, posłowie nacjonalistycznej Austriackiej Partii Wolności (FPÖ). Zieloni nie głosowali, ponieważ politycy tego ugrupowania nie dostali się do parlamentu poprzedniej kadencji.

Austria zablokuje umowę handlową UE-Mercosur?

Podkomisja ds. Unii Europejskiej w izbie niższej austriackiego parlamentu niemal jednogłośnie rekomendowała rządowi Austrii zawetowanie na poziomie unijnym umowy o utworzeniu strefy wolnego handlu z państwami Wspólnego Rynku Południa (Mercosur), czyli z Argentyną, Brazylią, Urugwajem i Paragwajem.
 

Umowę handlową z Mercosur …

Obawy i kontrowersje

Poprzedni rząd koalicyjny ÖVP i FPÖ deklarował poparcie dla umowy z Mercosurem, dlatego sporym zaskoczeniem były wyniki wrześniowego głosowania. Stanowisko Wiednia nie jest bez znaczenia. Każda tego typu umowa musi bowiem zostać zatwierdzona zarówno przez Parlament Europejski, jak poszczególne państwa członkowskie. Umieszczając w umowie koalicyjnej zapis o braku akceptacji dla „umowy w jej obecnym kształcie”, Wiedeń daje do zrozumienia, że chce zmiany szczegółowych zapisów umowy.

Stanowisko Wiednia nie jest odosobnione ws. porozumienia z Mercosurem. Organizacje rolnicze i politycy z kilku państw UE, w tym Polski argumentują, że umowa o wolnym handlu między Wspólnym Rynkiem Południa a Unią Europejską jest przykładem nieuczciwej konkurencji. Rolnicy podkreślają, że napływ produktów z Ameryki Południowej przyniesie straty dla poszczególnych branż, a ponadto stanowi zagrożenie dla ekologii.

Organizacje rolnicze: Umowa z Mercosurem to przykład nieuczciwej konkurencji

Umowa o wolnym handlu między Wspólnym Rynkiem Południa (Mercosur) a Unią Europejską jest przykładem nieuczciwej konkurencji – twierdzą zgodnie przedstawiciele polskiej branży rolniczej.

 

 

Czy globalizacja ma granice? Według naukowców, ekologów, i przedstawicieli branży rolniczej jak najbardziej. Przynajmniej w odniesieniu do umowy …

Zielona polityka

Zgoda Sebastiana Kurza na odrzucenie umowy z Mercosurem „w jej obecnej formie” jest komentowana przed austriacką prasę jako jedna z koncesji ÖVP umożliwiających zbudowanie koalicji rządowej. Austria ma domagać się zwiększenia standardów ochrony środowiska w celu ochrony konsumentów w ramach każdej nowej umowy handlowej zawieranej przez Brukselę. Wiedeń chciałby, aby w przyszłości UE zwracała także większa uwagę na przestrzeganie standardów pracy w krajach, z którymi w przyszłości będą zawierane takie porozumienia.

Nowy austriacki rząd zamierza w najbliższych latach mocno postawić na sprawy dotyczące ochrony klimatu. Zadeklarowano m.in. osiągnięcie do 2040 r. osiągnięcia neutralności klimatycznej, a więc o 10 lat wcześniej niż przewiduje harmonogram UE. Przewodniczący Zielonych Werner Kogler, powiedział, że Austria powinna stać się europejskim liderem w kwestii zmian klimatu. W tym celu Zieloni zamierzają przeforsować m.in. powiększenie akcyzy na paliwo lotnicze czy zachęcić Austriaków do korzystania z transportu publicznego poprzez modernizacje taboru oraz infrastruktury czy stworzenie rocznego biletu komunikacji publicznej o wartości nie przekraczającej 1 euro dziennie. 

KE przedstawiła Nowy Zielony Ład

Komisja Europejska przedstawiła plan tego, jak unijną gospodarkę uczynić do 2050 r. neutralną klimatycznie, a jednocześnie wesprzeć gospodarkę. Konkretne wnioski ustawodawcze mają się pojawić w przyszłym roku.

 

Europejski Zielony Ład to sztandarowa propozycja nowej przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen. Już …

Największa strefa

Łącznie kraje UE i Mercosuru zamieszkuje ponad 750 mln mieszkańców. Dzięki zawartej umowie handlowej ma powstać największa strefa wolnego handlu w dziejach świata. Już teraz oba bloki państw są dla siebie ważnymi partnerami. W 2018 r. unijny eksport do czwórki państw Mercosuru wyniósł ok. 45 mld euro. Z kolei wartość importu w tym samym czasie szacuje się na 42,5 mld euro.

Dziś towary z obu gospodarek są obłożone bardzo wysokimi cłami. Umowa handlowa albo cła znosi albo mocno redukuje. Ale nawet mimo tych wysokich ceł towary z UE to aż 20,1 proc. importu w krajach Mercosur. Z drugiej strony to tylko 2,3 proc. całego eksportu z państw członkowskich UE. Jest zatem duży potencjał do wzrostu wymiany handlowej.

W zamian za to UE szerzej otworzy swój rynek na produkty południowoamerykańskie, a przede wszystkim na żywność, co stanowi największe kontrowersje, zwłaszcza dla organizacji reprezentujących interesy rolników oraz tych wszystkich, opowiadających się za obroną środowiska. Dlatego m.in. wobec wołowiny i cukru obowiązywać będą jedynie bezcłowe kontyngenty. Po ich wyczerpaniu pojawi się konieczność zapłacenia dodatkowych taryf, choć znacznie niższych niż dziś.

Europa z obawą patrzy na umowę z Mercosurem

Radość polityków z zakończenia wieloletnich negocjacji ze Wspólnym Rynkiem Południa (Mercosur) odnośnie umowy o wolnym handlu mącą obawy i protesty rolników oraz ekologów. Do ratyfikowania porozumienia jeszcze daleka droga, a państwa Unii Europejskiej zapowiadają baczną analizę zapisów umowy.
 

 

Sprzeciw wobec porozumienia …