Ambasadorzy Francji i Niemiec apelują do Polski o współpracę w walce z pandemią i przyjęcie unijnego budżetu

Frédéric Billet, Arndt Freytag von Loringhoven, ambasador

Projekt nowych wieloletnich ram finansowych i Funduszu Odbudowy to "dobry plan dla Polski", przekonują ambasadorowie Francji i Niemiec: Frédéric Billet (z lewej) i Arndt Freytag von Loringhoven (z prawej). / Zdjęcie: Twitter, @Amb_Francji

„Europa została ciężko dotknięta drugą falą pandemii COVID-19. Zarówno skutki zdrowotne, jak i następstwa gospodarcze są dla nas wszystkich dramatyczne”, piszą ambasadorzy Niemiec i Francji w liście opublikowanym przez „Rzeczpospolitą”, w którym wzywają Polskę do otwarcia się na solidarność w przeciwdziałaniu pandemii.

 

Zdaniem Arndta Freytaga von Loringhovena i Frédérica Billeta pandemia koronawirusa to czas, gdy Polska, Niemcy i Francja powinny bardziej się do siebie zbliżyć – zarówno poprzez inicjatywę Trójkąta Weimarskiego, jak i na szczeblu europejskim. „Jedynie wspólnie będziemy mogli opanować pandemię oraz jej następstwa. Osiągnęliśmy znaczny postęp od jej wybuchu, ale wiele pozostaje jeszcze do zrobienia”, oceniają ambasadorowie.

Koronawirus: Sytuacja w Polsce, Europie i na świecie – AKTUALIZACJA

Najnowsze informacje na temat pandemii koronawirusa w Polsce, Europie i na świecie – TEKST NA BIEŻĄCO AKTUALIZOWANY

Solidarność w obliczu pandemii

Dyplomaci zwracają uwagę na konieczność ogólnoeuropejskiej współpracy w imię walki z koronawirusem. Polski rząd w ostatnim czasie odmówił propozycji ze strony Berlina pomocy w postaci przysłania do Polski transzy respiratorów. Autorzy listu przekonują jednak, że wzajemna pomoc w trudnej sytuacji pandemicznej jest w obecnym czasie powszechną praktyką w UE.

„Na przykład Niemcy ponownie leczyły pacjentów z Francji, Holandii i Republiki Czeskiej, a Francja zapoczątkowała praktyczną współpracę w dziedzinie ochrony zdrowia z europejskimi partnerami”, wskazują. Dodają, że wsparcie ma również miejsce w przypadku Polski, choć dokonuje się ono głównie poprzez współpracę między samorządami lokalnymi.

Wspominają również o inicjatywach na szczeblu unijnym, w tym powołaniu tzw. „Unii zdrowia”, a także nabyciu 225 mln dawek szczepionki przeciwko COVID-19 od Pfizer/BioNTech.

Ambasador Niemiec: Rozumiem wciąż żywe uczucia Polaków związane z niemieckimi zbrodniami

„Polskę i Niemcy wiele łączy. Jako ważni partnerzy w centrum Unii mamy przed sobą pełną wyzwań agendę”, stwierdził nowy ambasador RFN.

Wieloletni budżet UE i Fundusz Odbudowy to „dobry plan dla Polski”

W dalszej części listu Freytag von Loringhoven i Billet skupiają się na krokach podjętych przez Unię Europejską na rzecz odbudowy gospodarczej po kryzysie spowodowanym pandemią. Wskazują w tym aspekcie na uzgodniony przez Parlament Europejski i Radę UE kompromis w kwestii wieloletnich ram finansowych 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy „Next Generation EU”, który oczekuje na zatwierdzenie przez państwa członkowskie.

Podczas ubiegłotygodniowego spotkania ambasadorów w celu zatwierdzenia budżetu i Funduszu Odbudowy jedynymi krajami, które nie zgodziły się na przyjęcie tego pakietu, były Polska i Węgry. Autorzy listu chwalą jednak wypracowane przez PE i Radę porozumienie.

„Plan ten przewiduje wzmocnienie kluczowych programów UE, aby wyciągnąć wnioski z kryzysu, wzmocnić jednolity rynek i zwiększyć jego odporność oraz przyspieszyć podwójną transformację – „zieloną” i cyfrową”, zauważają dyplomaci”.

Dwójka ambasadorów jest zdania, że Warszawa powinna zaakceptować budżet i fundusz „Next Generation EU”. „To dobry plan dla Polski. Będzie mogła liczyć na dotacje w wysokości 23 mld euro i ewentualnie wystąpić o pożyczkę w wysokości 34 mld euro”, przekonują, odnosząc się do Funduszu Odbudowy.

„Te kwoty z planu odbudowy uzupełnią fundusze europejskie z wieloletnich ram finansowych przeznaczone dla Polski: 67 mld euro z Funduszu Spójności, 28,5 mld euro w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i 3,5 mld euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji”, wyliczają. Jak tłumaczą, „poprzez te fundusze Unia Europejska proponuje narzędzia nie tylko na rzecz ożywienia gospodarki, ale także jako pomoc Polsce w dalszej modernizacji i przygotowaniu transformacji energetycznej”.

Sprawiedliwa transformacja w UE – co oznacza dla Polski?

Osiągnięcie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 r. wymaga podjęcia stanowczych kroków w obszarze transformacji energetycznej. Jak Polska może skorzystać z unijnej pomocy w tej kwestii?

 
Czym jest sprawiedliwa transformacja?
Terminem sprawiedliwej transformacji określamy zmiany polegające na odchodzeniu od szkodliwych dla …

Praworządność w interesie wszystkich państw członkowskich

Pisząc o budżecie i Funduszu Odbudowy, ambasadorowie wspominają także o mechanizmie uzależnienia wypłaty unijnych środków od przestrzegania przez państwa członkowskie praworządności.

„Środki te muszą być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz z poszanowaniem zasad praworządności”, podkreślają Billet i Freytag von Loringhoven. „Warunek ten będzie służył ochronie budżetu UE, a zatem leży w interesie wszystkich państw członkowskich”, wyjaśniają.

Wyrażają przy tym nadzieję, że porozumienie w sprawie warunków przyjęcia budżetu i funduszu „New Generation EU” uda się osiągnąć jak najszybciej, ponieważ „fundusze te są jak najpilniej potrzebne całej Europie”.

„Pandemia była sygnałem ostrzegawczym”, twierdzą obaj ambasadorowie, zaznaczając, że solidarność i wspólnie podejmowane działania „świadczą o sile naszej Unii”. „W ten sposób możemy działać w myśl motta niemieckiej prezydencji: „Razem wzmocnijmy Europę””, konkludują.