Albania i Macedonia Północna bliżej Unii Europejskiej

Flagi Macedonii Północnej i Unii Europejskiej / Zdjęcie via twitter @Zoran_Zaev

W cieniu pandemii koronawirusa w Europie unijni ministrowie ds. europejskich osiągnęli polityczne porozumie w sprawie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z dwoma bałkańskimi państwami.

 

 

Podczas dzisiejszej telekonferencji ministrowie ds. europejskich państw członkowskich doszli do porozumienia w sprawie otwarcia negocjacji członkowskich z Albanią i Macedonią Północną.

Zadowolenia z wyrażenia zgody na rozmowy z Tiraną i Skopje nie kryje przewodnicząca Komisji Europejskiej. „To świetna wiadomość dla Bałkanów Zachodnich i UE. Jestem zachwycona, że państwa członkowskie wyraziły zgodę na rozpoczęcie rozmów akcesyjnych z Albanią i Macedonią Płn.”, przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych Ursula von der Leyen.

Znów nie udało się otworzyć negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Płn.

Unijni ministrowie ds. europejskich po raz trzeci nie uzyskali porozumienia w sprawie otwarcia negocjacji akcesyjnych z dwoma zachodniobałkańskimi krajami. Sprawa powróci jednak na czwartkowo-piątkowym szczycie Unii Europejskiej w Brukseli.

 

Komisja Europejska już trzykrotnie rekomendowała państwom członkowskim rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Albanią …

Dwa lata czekania

Podjęcie decyzji na korzyść obu bałkańskich krajów zajęło Unii Europejskiej dwa lata. W tym czasie już trzykrotnie odmówiono rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną. Komisja Europejska po raz pierwszy dała zielone światło Tiranie i Skopje w czerwcu 2018 r., jednak rozpoczęcie rozmów uzależniono wówczas od przeprowadzenia dodatkowych reform. Sugestia unijnej egzekutywy nie skłoniła wówczas państw członkowskich do podjęcia negocjacji. Do podobnej sytuacji doszło w czerwcu i październiku 2019 r., a wśród głównych oponentów przyjęcia państw członkowskich dominowała Francja, która postulowała reformę systemu akcesyjnego.

„Z całego serca gratuluję obu krajom. To jasne przesłanie dla państw Bałkanów Zachodnich. Wasza przyszłość jest w Unii Europejskiej”, napisał za pośrednictwem mediów społecznościowych unijny komisarz do spraw rozszerzenia Oliver Varhelyi. Dzisiejsza decyzja została poprzedzona piątkową zgodą ambasadorów 27 państw członkowskich przy UE. Również Komisja Europejska, już po raz trzeci, uznała na początku marca, że oba aspirujące do Wspólnoty kraje dokonały trwałego postępu zwłaszcza w dziedzinie praworządności.

KE rekomenduje otwarcie negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną

Zarówno Albania, jak i Macedonia Północna dokonały trwałego postępu, zwłaszcza w dziedzinie praworządności – oceniła wczoraj w swoim raporcie Komisja Europejska i podtrzymała wcześniejsze zalecenie dotyczące rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z oboma państwami.

Francuskie reformy

Trzykrotne „nie” dla negocjacji akcesyjnych z Macedonią Płn. i Albanią wzbudziło obawy o działanie na niekorzyść pozycji Unii Europejskiej na Bałkanach. Na rozpoczęcie rozmów nie wyrażały zgody Francja, Dania i Holandia. Na przeszkodzie – jak argumentowały wspomniane kraje – stanęła niewystarczająca walka z korupcją w Albanii oraz przekonanie o potrzebie reform procesu akcesyjnego, co wielokrotnie podkreślał prezydent Francji Emmanuel Macron.

W listopadzie 2019 r. Paryż zdecydował się na przedstawienie projektu zmian, który następnie  w lutym br. „podchwyciła” UE. Propozycje zmian w procesie akcesyjnym przewidują m.in. wstrzymanie rozmów dotyczących rozszerzenia, jeżeli państwa kandydujące nie będą dokonywały wystarczających postępów lub w przypadku regresu w realizacji reform. Ponadto zdecydowano o zhierarchizowaniu poszczególnych rozdziałów akcesyjnych w sześciu grupach tematycznych, które w przypadku konieczności będzie można ponownie otworzyć. Jednocześnie KE zastrzegła sobie prawo do zmniejszenia finansowej pomocy przedakcesyjnej z wyjątkiem tej przeznaczonej dla społeczeństwa obywatelskiego, gdyby uznano to za konieczne. 

Zwolennikiem podjęcia rozmów akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną jest sprawująca w tym półroczu prezydencję w Radzie UE Chorwacja. W Zagrzebiu na początek maja zaplanowano spotkanie szefów państw i rządów państw UE oraz krajów Bałkanów Zachodnich. Jednak w związku z pandemią koronawirusa nie wiadomo,, czy do niego dojdzie. Możliwa jest także zmiana formuły na wymuszone w ostatnich dniach telekonferencje.

Nowe zasady procesu akcesyjnego: Będzie trudniej o członkostwo w UE?

Komisja Europejska przedstawiła propozycję zmian w procesie akcesyjnym. Nowe zasady przewidują wstrzymanie rozmów dotyczących rozszerzenia, jeżeli państwa kandydujące nie będą dokonywały wystarczających postępów lub w przypadku regresu w realizacji reform.

 

 

Komisja Europejska zaprezentowała w środę (5 lutego) propozycję zmian w procesie rozszerzenia …

Macedonia niedługo w NATO

Ostatnie dni są wyjątkowo udane dla Macedonii Północnej w kontekście przystąpienia do międzynarodowych organizacji. Przed tygodniem w hiszpańskim Senacie przegłosowano ratyfikację protokołu przystąpienia Macedonii do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Hiszpania była ostatnim krajem członkowskim NATO, który nie zatwierdził oficjalnie akcesji Macedonii.

Skopje rozpoczęło proces ubiegania się o członkostwo w Sojuszu już w 1995 r. wraz z przystąpieniem do programu Partnerstwa dla Pokoju. Formalnie drogę zapoczątkowano zaś w 1999 r. na szczycie NATO w Waszyngtonie. Jednak przez wiele lat starania Macedonii były blokowane przez Grecję ze względu na spór o nazwę pierwszego z krajów, która brzmiała „Republika Macedonii”. Grecy argumentowali, że to zawłaszczanie historycznego i kulturowego dziedzictwa starożytnych Macedończyków, których uważają za przodków.

Spór rozwiązało dopiero porozumienie z Prespy osiągnięte w czerwcu 2018 r. Na jego mocy Grecja zgodziła się na rozpoczęcie procesu integracji z NATO i UE w zamian za zmianę nazwy sąsiedniego państwa na: „Republika Macedonii Północnej”.

Macedonia Północna: Ostatnia prosta na drodze do NATO

Hiszpański Senat przegłosował ratyfikację protokołu przystąpienia Macedonii Północnej do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Hiszpania była ostatnim krajem członkowskim NATO, który nie zatwierdził jeszcze oficjalnie przystąpienia Macedonii Północnej.

 

Po raz pierwszy w historii głosowanie w hiszpańskim senacie odbyło się zdalnie drogą elektroniczną. Minister spraw zagranicznych …