Morawiecki: Europie potrzebna jest nowa wizja

Premier Mateusz Morawiecki na konferencji EKR "A Future for Europe" w Brukseli, źródło KPRM

Premier Mateusz Morawiecki na konferencji EKR "A Future for Europe" w Brukseli, źródło KPRM

Europie potrzebna jest nowa wizja – oświadczył wczoraj (22 marca) w Brukseli premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji “The Brussels Summit: A Future for Europe”, poprzedzającej rozpoczęcie dwudniowych obrad Rady Europejskiej. Podkreślił przy tym, że “ponownego przemyślenia” wymaga strefa euro.

 

Podczas czwartkowego wystąpienia na spotkaniu zorganizowanym przez Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów szef polskiego rządu przekonywał, że nowa, silniejsza, sprytniejsza i solidniejsza Unia Europejska jest potrzebna, nawet gdyby przekształcanie jej wymagało czasu: „Nawet jeżeli ta wizja musiałaby być wdrażana stopniowo, krok po kroku, ponieważ taki jest charakter spraw europejskich” – powiedział Mateusz Morawiecki podkreślając, że zdecydowanie wspiera „nowe wizje”.

Trzeba ponownie przemyśleć strefę euro

Europa potrzebuje ponownego przemyślenia strefy euro – stwierdził  również szef polskiego rządu. Podkreślił, że chodzi o to, by unijne instytucje mogły lepiej radzić sobie w obszarze wolności świadczenia usług.  „Z mojego punktu widzenia dość odważnie [byłoby] powiedzieć, że strefa euro to optymalna strefa walutowa. Składa się z krajów, które mają naprawdę różną strukturę gospodarek. W związku z tym nie jest to najprawdopodobniej optymalny obszar walutowy” – ocenił.

Według Morawieckiego państwa UE powinny „współpracować i wspólnie zastanowić się, gdzie iść dalej, czy strefa euro jest częścią rozwiązania, czy może jest to część problemu”. „Kiedy mnie się pyta czasem, dlaczego Polska nie jest częścią strefy euro, odpowiadam: <<przede wszystkim trzeba wyjaśnić wszelkie problemy, które są tak widoczne w ramach strefy euro, a po drugie – jeżeli chodzi o strukturę polskiej gospodarki (…), to jest to naprawdę nadal inna struktura, aniżeli struktura gospodarcza przeważająca w krajach Europy Zachodniej>>” – wyjaśniał polski premier.

Morawiecki dodał, że ani gospodarka naszego kraju, ani dochód na głowę mieszkańca nie są zbliżone do zachodniej części Europy. „Jeszcze zdecydowanie nie doszliśmy do tego momentu” – podkreślił.

Dziś, w drugim dniu szczytu UE, liderzy państw strefy euro będą rozmawiać o rozwoju unii walutowej.

Polska na razie bez nadziei na przystąpienie do strefy euro?

Polska na razie bez nadziei na przystąpienie do strefy euro? Polscy ekonomiści apelują do premiera Mateusza Morawieckiego o wznowienie prac przygotowawczych do przyjęcia euro, ale szef jego kancelarii odpowiada, że rząd nie prowadzi obecnie żadnych prac w tej kwestii.

Zapewnić konkurencyjność i przygotować na nowe technologie

Zdaniem szefa polskiego rządu UE powinna zapewniać większą swobodę świadczenia usług. „Nie chodzi o to, by być przeciwko jakiejś grupie krajów, np. Europie Centralnej czy Zachodniej. Nie, chodzi o to, aby zwiększać świadczenie usług dla całej Unii Europejskiej, bo inaczej zmniejszymy naszą konkurencyjność” – ostrzegał Morawiecki.

Zwrócił także uwagę na fakt, że świat przyspiesza gospodarczo i technologicznie, a to wymaga nowych instytucji i reform nakierowanych na wolny rynek. „Potrzebujemy właściwych instytucji regulacyjnych, by w sposób szybki udzielić odpowiedzi na te wyzwania” – uważa szef polskiego rządu. W jego ocenie bowiem, „o instytucjach w Brukseli można wszystko powiedzieć, ale nie to, że działają szybko”.

Eurogrupa ma nowego szefa, a Polska niepewność przywództwa

Ministrowie finansów państw strefy euro wybrali portugalskiego centrolewicowego ministra Mário Centeno na nowego przewodniczącego rady ministrów finansów państw euro, tzw. eurogrupy. W poniedziałkowym spotkaniu w Brukseli nie uczestniczył wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki, bo – jak mówi się nieoficjalnie – w najbliższych dniach ma zostać nowym szefem polskiego rządu.

Inną kwestią, która – jego zdaniem – wymaga przemyślenia w ramach „nowej wizji dla Europy”, jest poczucie strachu i niepewności tych obywateli, którzy nie są przygotowani na współczesne wyzwania związane z rewolucją cyfrową. „To, czego potrzebujemy, to przede wszystkim silniejszej Europy, sprytniejszej Europy, opartej na solidarności” – powiedział szef polskiego rządu.

Mateusz Morawiecki podkreślił m.in. że Europa musi też znaleźć sposób, by skutecznie odpowiadać na zagrożenia przy zachowaniu suwerenności poszczególnych państw członkowskich UE. “Potrzebujemy także dobrej ochrony granic i wyższego poziomu bezpieczeństwa” – dodał. Zwrócił przy tym uwagę na potrzebę przygotowania „solidarnej odpowiedzi” m.in. wobec kryzysu migracyjnego.

Podatki muszą trafiać tam gdzie trzeba  

W ocenie szefa polskiego rządu UE powinna również opracować narzędzia eliminujące raje podatkowe. Według Morawieckiego bowiem ani bardzo bogate firmy w UE, ani jej bogaci obywatele “nie płacą podatków tam, gdzie powinni – trzeba to zmienić”. Polski premier zwrócił przy tym uwagę na sukcesy swojego rządu w tej dziedzinie, a także w walce z przestępcami wyłudzającymi VAT i akcyzę.

KE przedstawiła projekt nowego podatku od działalności w internecie

Komisja Europejska chce opodatkować firmy, które aktywnie prowadzą działalność w internecie. Do tej pory ten obszar, choć przynosi coraz większe zyski, był słabo opodatkowany. Bruksela zastrzega, że nie chodzi jej o zaszkodzenie branży, ale o utrudnienie jej unikania płacenia podatków.
 
Według …

Szef polskiego rządu mówił także o potrzebie znalezienia właściwych narzędzi zapewniających bardziej sprawiedliwe opodatkowanie. „Przynajmniej w Polsce jest takie ogólne poczucie, że coś jest nie tak, że te bardzo bogate firmy nie płacą podatków w Europie i bardzo bogaci obywatele też nie płacą podatków tam, gdzie powinni te podatki płacić” – powiedział Morawiecki.

UE usuwa osiem krajów z czarnej listy rajów podatkowych

Ministrowie finansów z państw członkowskich postanowili na spotkaniu w Brukseli usunąć osiem państw lub jurysdykcji z unijnej listy rajów podatkowych. Na ogłoszonej na początku grudnia liście było dotąd umieszczonych 17 miejsc. Zmianę jej kształtu zasugerowała grupa ekspertów podatkowych z 28 …

 

Żeby zrozumieć polskie reformy trzeba przeżyć 50 lat komunizmu

„Uważam, że powinno to być o wiele lepiej i głębiej rozumiane przez naszych partnerów w innych krajach, naprawdę trzeba przeżyć te 50 lat komunizmu, żeby zrozumieć, na czym ta sytuacja polega” – podkreślił, mówiąc o braku weryfikacji systemu sprawiedliwości i sędziów po 1989 roku w Polsce.

„Cały system sprawiedliwości i wszyscy sędziowie z tych czasów, najciemniejszych dla Polski, z ery stalinowskiej, żyli sobie szczęśliwie” – powiedział wczoraj premier Morawiecki. Zwrócił również uwagę, że “nawet po roku 1990 na dobrą sprawę nikt nie był ani potępiony, ani oskarżony z uwagi na przestępcze wyroki, w tym wyroki śmierci”. Premier podkreślił, że ludzie ci nakładali takie wyroki “na polskich bohaterów, którzy walczyli o demokrację, o wolność w latach 50. czy też w latach 60., ale oczywiście również i w latach 80., gdzie nie było już (…) wyroków skazujących na karę śmierci, ale były wyroki skazujące np. na 10 lat więzienia”.

Timmermans: Rozwiązanie sporu z Polską do końca marca

Wiceszef KE Frans Timmermans liczy na rozwiązanie sporu wokół praworządności w Polsce do końca marca. W debacie w PE podkreślił, że czeka na konkretną reakcję Warszawy na zalecenia KE. Większość europosłów była jednak krytyczna i zaniepokojona brakiem woli dialogu ze strony Polski.

Kryzys trwa, a “więcej Europy” nie wystarczy

W ocenie szefa polskiego rządu „kryzys jeszcze nie minął”, a tymczasem przed UE stanęły nowe wyzwania. Morawiecki podkreślił, że w społeczeństwach państw członkowskich UE “jest bardzo dużo niepewności, poczucia zagrożenia, poczucia nierówności”. “Musimy odpowiedzieć na te wszystkie wyzwania i nie może to być odpowiedź: <<więcej Europy>>” – oświadczył.

“To sprawdzało się w latach 90., może 80. Myślę, że to nie może być jedyna odpowiedź na wyzwania dzisiejszego świata” – zakończył szef polskiego rządu swoje wystąpienie na konferencji “The Brussels Summit: A Future for Europe”.