Ile Polska dostała pieniędzy z UE na walkę z koronawirusem?

Premier Mateusz Morawiecki, fot. Krystian Maj, KPRM. Opracowanie graficzne: EURACTIV.pl

Premier Mateusz Morawiecki, fot. Krystian Maj, KPRM. Opracowanie graficzne: EURACTIV.pl

W ramach Fundusz Odbudowy UE Polska może otrzymać prawie 63 mld euro, w tym 37 mld w ramach bezzwrotnej pożyczki. Jednak na razie są to pieniądze wirtualne. Tymczasem Bruksela już wsparła Polskę środkami na walkę z koronawirusem. Jaka to kwota od początku pandemii i na co została przeznaczona?

 

 

Łóżka szpitalne, ambulansy, kardiomonitory, ultrasonografy, ale także wsparcie dla sektora MSP w postaci pożyczek, grantów i dopłat na utrzymanie miejsc pracy. Fundusze unijne od początku pandemii wspierają Polskę w walce z epidemią koronawirusa. Najpierw poprzez zakup sprzętu medycznego i wyposażenia szpitali. Potem w walce z ekonomicznymi skutkami pandemii. Na co konkretnie przeznaczono unijne środki?

Finansowanie z Unii na pensje oraz innowacje

To czy Unia Europejska przekazała Polsce jakiekolwiek środki na walkę z pandemią, czy jak twierdził premier Mateusz Morawiecki nie przekazała ich wcale, EURACTIV.pl rozstrzygnął półtora miesiąca temu. Przypomnijmy. Jedną z pierwszych decyzji Brukseli po wybuchu pandemii była zmiana przeznaczenia 37 mld euro z funduszy unijnych na zakup sprzętu medycznego oraz przeciwdziałanie społecznym i gospodarczym skutkom kryzysu epidemicznego. Polska dzięki temu zyskała 7,4 mld euro – zdecydowanie najwięcej spośród państw członkowskich. Dla porównania Francja otrzymała 650 mln euro, a najmniej w ramach Coronavirus Response Investment Initiative (CRII) przypadło Luksemburgowi – 2 mln euro.

Tak duża kwota dla Polski wynikała… ze słabego wydatkowania unijnych funduszy w przeszłości, ponieważ środki z CRII pochodzą z niewykorzystanych funduszy z polityki spójności w latach 2014-2020. To środki, które nie zostały dobrze zakontraktowane przez rządy wobec czego miały zostać bezpowrotnie utracone.

Dzięki otrzymaniu drugiej szansy Ministerstwa Rozwoju, Cyfryzacji, Pracy i Polityki Społecznej, Edukacji oraz urzędy Marszałkowskie zyskały możliwość dokonania przesunięć środków, które przeznaczono na niwelowanie skutków pandemii. Wśród najważniejszych pozycji należy wymienić przeznaczenie 2,5 mld zł na finansowanie kapitału obrotowego. Na dopłaty do wynagrodzeń pracowników oraz ubezpieczeń przeznaczono 949 mln zł, 749 mln na zakup sprzętu medycznego. Zdecydowano się także wesprzeć zwiększenie dostępności do usług e-zdrowia: 120 mln zł trafiło na rozszerzenie funkcjonalności platformy e-zdrowie: projektu e-recept i większej dostępności e-porad.

Z unijnych funduszy przeznaczono także 400 mln zł na pożyczki udzielane na preferencyjnych warunkach dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Polscy naukowcy i przedsiębiorcy, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa mogą otrzymać wsparcie opiewające łącznie na 200 mln zł. Z kolei dla firm inwestujących w innowacje przeznaczono 350 mln zł. Kolejne 350 mln zł zaplanowano na pomoc dla przedsiębiorców w zakresie pomocy inwestycyjnej z przeznaczeniem na budowę lub unowocześnienie infrastruktury do opracowania, testowania, udoskonalania i przygotowania produktów służących zwalczaniu choroby COVID-19.

Natomiast 150 mln zł może trafić do tych przedsiębiorców w zakresie udzielania wsparcia na produkcję wyrobów służących zwalczaniu epidemii COVID-19, tj. produktów leczniczych (w tym szczepionki) i terapie, ich półprodukty, farmaceutyczne składniki czynne i surowce. W ramach unijnych funduszy pomyślano także o uczniach i szkołach, które od trzech miesięcy funkcjonują w trybie on-line. W ramach programu #zdalnaszkoła przeznaczono 360 mln zł na zakup laptopów i tabletów oraz sfinansowanie dostępu do internetu.

Wsparcie od Unii Europejskiej na sprzęt medyczny

Pieniądze płyną także szerokim strumieniem bezpośrednio do samorządów w ramach funduszy strukturalnych. Komisja zaproponowała na początku kwietnia przeznaczenie wszystkich dostępnych środków na walkę z koronawirusem. W liczbach bezwzględnych oznacza to setki milionów złotych dla poszczególnych województw na zakup sprzętu, wsparcie dla sektora MŚP oraz na pomoc dla Domów Pomocy Społecznej. Rekordowe pod tym względem województwa śląskie oraz dolnośląskie zyskały w ten sposób ponad 1 mld zł. Najmniej, zgodnie ze stanem z 20 maja br, województwo lubuskie – 173 mln.

Łącznie do 20 maja wszystkie województwa potwierdziły wydanie 7 mld 625,2 mln zł. Z czego 1 mln 325 mln przeznaczono na zakup sprzętu medycznego, a 6 mld 106,2 mln zł na wsparcie MŚP i DPS-ów. Środki na zakup sprzętu medycznego to m.in. kilka mln masek ochronnych, tysiące litrów płynu dezynfekującego oraz testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2.

To także ponad 20 tys. urządzeń do dezynfekcji. Ponad 1,6 tys. łóżek szpitalnych oraz do intensywnej terapii. Ponad 1 tys. kardiomonitorów. Prawie 900 respiratorów, 218 defibrylatorów, 124 ambulanse, 111 aparatów rentgenowskich, 85 ultrasonografów, po 11 tomografów komputerowych oraz samochodów do transportu próbek i wiele innego sprzętu wykorzystywanego w codziennej walce z koronawirusem.