Helena Dalli: LGBTIQ nie jest ideologią – to element tożsamości [WYWIAD]

rownosc-lgbt-ke-komisja-ue-lgbtiq-strategia-komisji-europejskiej-homofobia-bifobia-transfobia-adam-bodnar-helena-dalli

Komisarz UE ds. równości Helena Dalli. / Fot. Philippe Buissin, EP-108190C, © European Union 2020 - Source : European Parliament. https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session-deliberations-of-committee-on-petitions-2019_20201217_EP-108190C_PBU_AH_114_p

„Żaden obywatel UE nie powinien obawiać się o swoje bezpieczeństwo z powodu strukturalnej dyskryminacji ze strony instytucji, które w założeniu mają dbać o jego dobrobyt”, podkreśla w rozmowie z EURACTIV.pl unijna komisarz ds. równości Helena Dalli.

 

17 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Bifobii i Transfobii. Zapraszamy do rejestracji na konferencję online pt. „Unia Równości dla osób LGBTIQ. Strategia Komisji Europejskiej walki z homofobią, bifobią i transfobią”.

 

Karolina Zbytniewska, EURACTIV.pl: Równość nie jest grą o sumie zerowej, ale korzystają na niej wszyscy, powiedziała Pani podczas wysłuchania w Parlamencie Europejskim przed zatwierdzeniem na unijną komisarz. Dlaczego więc równość wciąż nie jest czymś oczywistym, ale musimy o nią walczyć?

Helena Dalli: Chodzi o to, że wiele osób obawia się zmian, które mogą wiązać się dla nich z utratą władzy czy przywilejów – stąd przywiązanie do dyskryminujących poglądów.

Dyskryminacja to postawa, która wykształca się na bardzo wczesnym etapie życia poprzez obserwację dyskursu i zachowania innych ludzi. Im więcej przypadków dyskryminacji, tym bardziej wydaje się ona czymś normalnym. Dyskryminacja i strach może też stać się polityczną bronią, wymierzoną w konkretne mniejszości.

Przyczyny utrzymującej się dyskryminacji są rzeczywiście ważne, ale ja zastanawiam się przede wszystkim nad tym, w jaki sposób wyeliminować to zjawisko. Myślę o tym, jak pomóc osobom dorosłym w walce z dyskryminującymi praktykami i jak zapobiec przekazaniu dyskryminujących postaw następnemu pokoleniu.

Około 100 polskich gmin przyjęło uchwały o tzw. samorządach wolnych od ideologii LGBT lub Samorządowe Karty Praw Rodzin. Pani nie tylko stanowczo potępiła takie decyzje, ale też odrzuciła aplikację do programu partnerstwa miast sześciu polskich miast, które przyjęły homofobiczne ustawy, uznane przez Komisję Europejską za sprzeczne podstawowymi wartościami UE.

Ale co potem? Czy te działania przyniosły jakikolwiek skutek? Czy ten warunek dotyczący finansowania zostanie rozciągnięty też na inne gminy i w jaki sposób Komisja zamierza dyscyplinować polski rząd w kwestii równości?

Wszystkie państwa członkowskie muszą przestrzegać kluczowych zasad dotyczących ochrony praw obywateli, odzwierciedlonych w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej i Karcie Praw Podstawowych UE. Zawiera się w nich także zasada niedyskryminacji. Odrzucenie wniosków o wsparcie finansowe nie było decyzją polityczną, ale raczej administracyjną, związaną z pogwałceniem wspomnianej reguły.

Przez ostatnie półtora roku, jak słusznie Pani wskazała, ostro potępialiśmy tzw. „strefy wolne od ideologii LGBT” w Polsce. Wciąż uważnie śledzimy sytuację i jesteśmy gotowi w razie potrzeby podjąć adekwatne działania.

LGBTIQ nie jest ideologią. To element tożsamości, opierający się na cechach wrodzonych danej osoby. Moją misją jako komisarz ds. równości jest dążenie do stworzenia Europy, gdzie tendencje związane z dyskryminacją są w odwrocie, a różnorodność szanowana i mile widziana.

Żaden obywatel UE nie powinien obawiać się o swoje bezpieczeństwo z powodu strukturalnej dyskryminacji ze strony instytucji, które w założeniu mają dbać o dobrobyt obywateli.

Równość i jedność nie powinny być kwestią wyłącznie zapisów prawnych. To sprawa kultury i etyki. W jaki sposób można umacniać w Unii tę kulturę? Dziś wydaje się dziwne, że problemem wciąż pozostają nasze fobie przed innymi ludźmi.

Zgadzam się, że nadal mamy wiele do zrobienia w kwestii wdrażania w UE Unii równości, ale jesteśmy zdeterminowani, by to osiągnąć. Obecna Komisja przywiązuje znacznie większą uwagę do kwestii równości.

Przyjęliśmy strategie na rzecz równości i podjęliśmy szereg kroków, by w Unii Europejskiej było miejsce dla różnych ludzi, by czuli się oni wolni i mieli jednakowe możliwości rozwoju.

Jakie konkretnie działania są teraz potrzebne, by wzmacniać i promować równość w Unii Europejskiej?

Musimy kontynuować wysiłki na rzecz walki z dyskryminacją, zapewniania obywatelom bezpieczeństwa, wzmacniania inkluzywności w społeczeństwach całej Europy i promowania równości na świecie.

Teraz w szczególności zajmujemy się prawami osób LGBTIQ. W najbliższych miesiącach przedstawimy wniosek w sprawie rozszerzenia listy europrzestępstw o mowę nienawiści i akty nienawiści.

W przyszłym roku zaprezentujemy natomiast wniosek w sprawie zapewnienia automatycznego uznawania we wszystkich państwach rodzicielstwa przyznanego w jednym z państw UE. Złożymy również wniosek dotyczący wzmocnienia roli organów do spraw równości.

Rodzimy się i umieramy równi, więc powinniśmy także żyć równi. Jako komisarz działam na rzecz równości dla wszystkich.

Helena Dalli: LGBTIQ is not an ideology, it is an identity based on personal characteristics [INTERVIEW]

„Over the past year and a half, as you rightly pointed out, we have strongly condemned the so-called ‘LGBT ideology-free zones’ in Poland”.