Jan Olbrycht: „Parlament Europejski nie wyklucza odmowy przyjęcia kompromisu ws. unijnego budżetu”

„Choć Parlament będzie się starał uniknąć takiej konieczności, to w przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia z Radą Europejską nie wykluczamy odmowy przyjęcia projektu wieloletniego budżetu w obecnym kształcie”, mówi europoseł Jan Olbrycht.