Austria jest przeciwko dzieleniu państw UE na dobre i złe – minister Karoline Edtstadler [WYWIAD]

Edtstadler-Austria-kurz-Schallenberg-chadecja-OVP-polska-Białoruś-unia-europejska-komisja-praworzadnosc-pis

Na zdjęciu austriacka minister ds. europejskich Karoline Edtstadler (ÖVP). / Foto via Thierry ROGE [© European Union 2019 - Source : EP]

Zawsze otwarcie mówiłam, że praworządność jest jednym z głównych filarów Unii Europejskiej i dlatego nie podlega negocjacjom. Musimy jednak stale angażować się w rozmowy z naszymi polskimi partnerami i promować dialog. Sprzeciwiam się dzieleniu państw członkowskich na dobre i złe. Byłoby to działanie antyeuropejskie, podkreśla* austriacka minister ds. europejskich Karoline Edtstadler.

 

 

Mateusz Kucharczyk: Alexander Schallenberg jest obecnie kanclerzem Austrii, ale nie brakuje opinii, że to Sebastian Kurz rządzi z tylnego siedzenia. Kto tak naprawdę kieruje Austrią: szef rządu czy lider Austriackiej Partii Ludowej (ÖVP)?

Karoline Edtstadler: Alexander Schallenberg jest kanclerzem i faktycznym szefem austriackiego rządu. Sebastian Kurz jest liderem ÖVP i dlatego kieruje pracami ugrupowania w parlamencie. Oczywiście konieczna jest ścisła współpraca między rządem a parlamentem, ale to nie powoduje, że mamy w Austrii „malowanego” kanclerza.

Większość Austriaków – 65 proc. – uważa, że Sebastian Kurz powinien zniknąć z polityki z powodu zarzutów korupcyjnych, wynika z niedawno opublikowanego sondażu przeprowadzonego na zlecenie Austriackiej Agencji Prasowej (APA) i komercyjnego nadawcy ATV. Czy podziela Pani opinię swoich rodaków?

Ani trochę. Sebastian Kurz podał się do dymisji, aby zapewnić kontynuację prac austriackiego rządu. To był słuszny i odpowiedzialny krok. Kurz dwukrotnie poprowadził ÖVP do zwycięstwa w wyborach w 2017 i 2019 r., pozostaje liderem ÖVP i tym samym odgrywa kluczową rolę w polityce.

Wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego, kwestionujący nadrzędność prawa unijnego nad prawem krajowym (formalnie w celu zagwarantowania nadrzędności Konstytucji wobec prawa unijnego), wzbudził w ostatnich tygodniach duże emocje w Europie. Jak na wydarzenia w Polsce zapatruje się Wiedeń?

Zawsze otwarcie mówiłam, że praworządność jest jednym z głównych filarów Unii Europejskiej i dlatego nie podlega negocjacjom. Musimy jednak stale angażować się w rozmowy z naszymi polskimi partnerami i promować dialog. Uważam, że zawsze lepiej jest rozmawiać z kimś, niż mówić o kimś.

Jakie konsekwencje dla UE może mieć kryzys praworządności w Polsce? Jakie rozwiązania w tej sprawie ma Wiedeń?

Istnieje jasna procedura w przypadku naruszeń unijnych traktatów i Komisja Europejska stosuje się do niej.

Czy Komisja Europejska działa zbyt pasywnie – jak twierdzi Parlament Europejski – w kwestii praworządności?

Nie, wspieramy Komisję Europejską w podejmowanych przez nią krokach.

Europa stoi w obliczu kryzysu energetycznego. Kraje Europy Środkowej i Wschodniej domagają się utworzenia unii energetycznej – wspólnych zakupów gazu przez kraje UE na wzór zakupu szczepionek w czasie pandemii COVID-19. Jakie jest stanowisko Austrii?

Rosnące ceny gazu i zależność od surowców z krajów trzecich stanowią wyzwanie dla wielu państw członkowskich. Sytuacja ta uwydatnia potrzebę przyspieszenia przejścia na energię odnawialną i zwiększenia naszych wysiłków w dziedzinie efektywności energetycznej. Musimy skoncentrować się na unijnym pakiecie „Fit for 55”, aby zmniejszyć naszą zależność od kopalnych źródeł energii.

Ponadto należy unikać nieskoordynowanych reakcji przez kraje członkowskie i pochopnych interwencji w zakresie regulacji wewnętrznego rynku energii.

Mając to na uwadze, zdecydowanie sprzeciwiamy się stawiania na energię jądrową. Nie jest ona bezpieczna i nie stanowi zrównoważonej formy produkcji energii.

Kryzys migracyjny na granicy Polski i Białorusi jest kolejnym przejawem rzeczywistej niezdolności do wypracowania, ze względu na sprzeczne interesy, polityki migracyjnej w UE. Jakie są propozycje Wiednia, aby rozwiązać ten problem?

Austria zawsze podkreślała, że potrzebujemy przyspieszenia tempa w sprawie reformy obecnego systemu azylowego. W ramach prezydencji austriackiej w 2018 r. zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby osiągnąć jak największy postęp.

Skoncentrowaliśmy się na zabezpieczeniu zewnętrznych granic UE. W ramach wieloletnich ram finansowych (WRF) w latach 2014-2020 znacznie zwiększono środki na ochronę granic, z 5,6 mld euro do 14 mld euro. To ważny znak.

W zależności od państwa członkowskiego do poprawy ochrony granic zewnętrznych potrzebne są różne instrumenty. Komisja musi teraz mądrze wykorzystać te środki i wesprzeć państwa członkowskie w najlepszy możliwy sposób, zwłaszcza jeśli chodzi o sytuację związaną z działaniami rządu Białorusi.

Czy widzi Pani jakieś punkty wspólne – a jeśli tak, to jakie – dla rządów Austrii i Polski w kontekście współpracy w ramach UE?

Oczywiście, Polska jest ważnym państwem członkowskim w UE, a Polacy są w znacznej większości proeuropejscy. Sprzeciwiam się dzieleniu państw członkowskich na dobre i złe. Byłoby to działanie antyeuropejskie.

W jakim kierunku powinna rozwijać się UE, aby stawić czoła dzisiejszym wyzwaniom, takim jak wzrost potęgi Chin?

Kluczowym celem jest wzmocnienie autonomii strategicznej. Utrzymanie otwartego modelu gospodarki jest ważne, ale pandemia wyraźnie pokazała, że musimy stać się bardziej niezależni w takich dziedzinach, jak urządzenia medyczne czy produkty farmaceutyczne.

Czy Wiedeń poprze utworzenie armii europejskiej?

Austria jest i pozostanie krajem neutralnym. Zdecydowanie popieramy jednak współpracę w zakresie wspólnej europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony. Możemy stawić czoła wyzwaniom tylko wtedy, gdy będziemy ściślej współpracować i wymieniać się informacjami.

Austria jest zaliczana w UE do krajów tzw. oszczędnej czwórki. W ostatnich miesiącach dług publiczny wielu państw Unii wzrósł z powodu planów ratunkowych związanych z próbą uśmierzenia gospodarczo-społecznych skutków pandemii COVID-19. Co należy zrobić, aby zrównoważyć społeczne skutki pandemii z odpowiedzialną polityką gospodarczą?

Austria właśnie uchwaliła ekologiczno-społeczną reformę podatkową, która tworzy równowagę między koniecznymi inwestycjami a równością społeczną. Wysokie wydatki publiczne w ostatnich latach były konieczne w całej Europie, aby utrzymać funkcjonowanie naszych gospodarek w czasie kryzysu, jednak w trakcie wychodzenia z pandemii, wydatki te należy ograniczyć, aby zapewnić stabilność naszego systemu gospodarczego i finansowego.

Europejska chadecja przeżywa ciężkie chwile – porażka CDU/CSU w Niemczech, rezygnacja Sebastiana Kurza – i traci głosy na rzecz skrajnej prawicy, liberałów i Zielonych. Jakie zmiany powinny wprowadzić partie centroprawicowe w Europie, aby odzyskać zaufanie wyborców?

Nie dokonam ogólnej oceny chadecji w każdym państwie członkowskim, ponieważ w każdym z państw jest inna sytuacja. Jest tylko jeden sposób na zdobycie zaufania wyborców – i dotyczy to każdej partii politycznej: ciężka i ciągła praca i to właśnie robimy jako ÖVP.

 

* Redakcja EURACTIV.pl otrzymała odpowiedzi w formie pisemnej od minister Karoline Edtstadler 9 listopada. 

Austria: Sebastian Kurz miał być nową jakością w polityce. To koniec jego kariery? [WYWIAD]

Sebastian Kurz dał się poznać jako „cudowne dziecko” austriackiej polityki.