Wojna w Ukrainie: Kto wydaje najwięcej na zbrojenia w Unii Europejskiej? [INFOGRAFIKA]

Obronność pozostaje wyłączną prerogatywą państw członkowskich UE. I choć nie istnieje jedna armia europejska, a zdania na temat jej ewentualnego powstania są podzielone, państwa członkowskie Unii angażują się w różne formy współpracy w dziedzinie obronności.

 

Wojna w Ukrainie / AKTUALIZACJA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji. Parlament Europejski nie uczestniczył w przygotowaniu materiałów; podane informacje nie są dla niego wiążące i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za informacje i stanowiska wyrażone w ramach projektu, za które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiedzialni są wyłącznie autorzy, osoby udzielające wywiadów, wydawcy lub nadawcy programu. Parlament Europejski nie może być również pociągany do odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody mogące wynikać z realizacji projektu.