Rynek pracy w UE: Najmniejsze bezrobocie w Polsce. Najwięcej pracują Grecy

Najmniejsze bezrobocie według danych Eurostatu w krajach Unii Europejskiej jest w Polsce i Czechach, a najwięcej pracują Grecy i Austriacy. Ze statystyk wynika, że warto mieć wykształcenie wyższe, ponieważ tylko 4 proc. absolwentów wyższych uczelni pozostaje bez zatrudnienia. Oto unijny rynek pracy w liczbach.

 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji. Parlament Europejski nie uczestniczył w przygotowaniu materiałów; podane informacje nie są dla niego wiążące i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za informacje i stanowiska wyrażone w ramach projektu, za które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiedzialni są wyłącznie autorzy, osoby udzielające wywiadów, wydawcy lub nadawcy programu. Parlament Europejski nie może być również pociągany do odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody mogące wynikać z realizacji projektu”.