Polacy i Węgrzy euroentuzjastami. Czesi nie chcą wspólnej waluty

Większość Polaków jest za przyjęciem euro, wynika z najnowszego Eurobarometru. Ponad połowa uważa, że wprowadzenie europejskiej waluty będzie miało pozytywne skutki dla krajowej gospodarki. A co na ten temat sądzą obywatele Bułgarii, Czech, Chorwacji, Węgier, Rumunii i Szwecji?

 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji. Parlament Europejski nie uczestniczył w przygotowaniu materiałów; podane informacje nie są dla niego wiążące i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za informacje i stanowiska wyrażone w ramach projektu, za które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiedzialni są wyłącznie autorzy, osoby udzielające wywiadów, wydawcy lub nadawcy programu. Parlament Europejski nie może być również pociągany do odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody mogące wynikać z realizacji projektu”.