17 lat Polski w UE: Polacy czują się silnie związani z Unią Europejską

1 maja 2004 r. Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Przez 17 lat członkostwa nasz kraj otrzymał blisko 200 mld euro z unijnych funduszy. Ale Unia to nie tylko pieniądze. Polacy mają pozytywne zdanie o członkostwie. Doceniają korzyści dla gospodarki i bezpieczeństwa państwa, a zdecydowana większość z nas – blisko 90 proc. – wyraża aprobatę dla obecności w UE.

 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji. Parlament Europejski nie uczestniczył w przygotowaniu materiałów; podane informacje nie są dla niego wiążące i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za informacje i stanowiska wyrażone w ramach projektu, za które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiedzialni są wyłącznie autorzy, osoby udzielające wywiadów, wydawcy lub nadawcy programu. Parlament Europejski nie może być również pociągany do odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody mogące wynikać z realizacji projektu”.