Parlament Europejski za prawem pracowników do bycia offline

Parlament Europejski przyjął w czwartek (21 stycznia) rezolucję, w której wezwał Komisję Europejską do przyjęcia unijnego uregulowania, dającego pracownikom prawo cyfrowego rozłączenia się z pracą bez żadnych konsekwencji.

 

Nowe regulacje dałyby wszystkim zatrudnionym w UE prawo do wyłączenia służbowego komputera i telefonu, nieodpowiadania na maile, połączenia i wiadomości dotyczące spraw zawodowych poza czasem pracy, w czasie wolnym, podczas urlopu (także macierzyńskiego lub ojcowskiego) i świąt.

“Cyfryzacja dała pracownikom i pracodawcom wiele korzyści, w tym większą elastyczność i niezależność. Ale ma to też swoje pułapki – rośnie presja, żebyśmy byli zawsze aktywni i osiągalni, zawsze podłączeni do sieci”, powiedział podczas poprzedzającej głosowanie debaty w Parlamencie Europejskim maltański europoseł Alex Agius Saliba z grupy socjaldemokratów, autor sprawozdania na ten temat.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji. Parlament Europejski nie uczestniczył w przygotowaniu materiałów; podane informacje nie są dla niego wiążące i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za informacje i stanowiska wyrażone w ramach projektu, za które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiedzialni są wyłącznie autorzy, osoby udzielające wywiadów, wydawcy lub nadawcy programu. Parlament Europejski nie może być również pociągany do odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody mogące wynikać z realizacji projektu.