Od dziś w całej UE obowiązuje certyfikat COVID. Ma ułatwić wyjazdy oraz urlopy zagraniczne

Unijne cyfrowe certyfikaty szczepień obowiązują od dziś (1 lipca) przez 12 miesięcy. Ich zadaniem jest ułatwienie swobodnego podróżowania i przyczynienie się do stopniowego i skoordynowanego znoszenia restrykcji w krajach członkowskich Wspólnoty. Ten dokument znacznie ułatwi wyjazdy oraz urlopy zagraniczne, dlatego prezentujemy wszystko, co należy o nim wiedzieć.

 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji. Parlament Europejski nie uczestniczył w przygotowaniu materiałów; podane informacje nie są dla niego wiążące i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za informacje i stanowiska wyrażone w ramach projektu, za które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiedzialni są wyłącznie autorzy, osoby udzielające wywiadów, wydawcy lub nadawcy programu. Parlament Europejski nie może być również pociągany do odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody mogące wynikać z realizacji projektu”.