O przyszłości Europy dla wszystkich i o wszystkim. Ta inicjatywa pozwala wpłynąć na zmiany w UE

Unia Europejska oddała głos obywatelom państw członkowskich. Dzięki Konferencji w sprawie przyszłości Europy (CoFoE) każdy może przyczynić się do zmian we Wspólnocie. Konferencja daje możliwość debatowania o przyszłości Europy „bez żadnych tematów tabu”. Wystarczy się zaangażować. EURACTIV.pl podpowiada jakie należy podjąć pierwsze kroki.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji. Parlament Europejski nie uczestniczył w przygotowaniu materiałów; podane informacje nie są dla niego wiążące i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za informacje i stanowiska wyrażone w ramach projektu, za które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiedzialni są wyłącznie autorzy, osoby udzielające wywiadów, wydawcy lub nadawcy programu. Parlament Europejski nie może być również pociągany do odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody mogące wynikać z realizacji projektu.